Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Türkiye Üzerinde Müttefiklerin Baskısı 1942 yılı sonunda Türkiye üzerindeki Alman baskısı kalkmakla beraber , bunun yerini Müttefiklerin baskısı aldı. Bu konuda Sovyetlerin Stalingrad zaferi bir

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Türkiye Üzerinde Müttefiklerin Baskısı

  Sponsorlu Bağlantılar
  Türkiye Üzerinde Müttefiklerin Baskısı

  1942 yılı sonunda Türkiye üzerindeki Alman baskısı kalkmakla beraber, bunun yerini Müttefiklerin baskısı aldı. Bu konuda Sovyetlerin Stalingrad zaferi bir dönüm noktası teşkil etmiştir. Bu, aynı zamanda, Türk-Sovyet münasebetlerindeki yeniden terse dönüşün de başlangıcı olmuştur. 1943 den itibaren Sovyetler Türkiyeye karşı sert bir durum almaya başlayacaklar ve bu durum savaşın sonunda Türkiye üzerinde gerçek bir Sovyet tehdidi olarak ortaya çıkacaktır.

  Savaş sırasındaki, müttefiklerarası konferanslarda da gördük ki, Türkiye’nin savaşa katılmasının söz konusu edilmediği hemen hemen hiçbir konferans olmamıştır.

  Roosevelt ile Churchill arasındaki 1943 Cabaslanca Konferansında Türkiye’nin de savaşa katılmasiyle bir Balkan cephesinin açılmasına karar verilmesi üzerine, Başbakan Churchill, durumu Türk liderlerine açıklamak üzere, 30 Ocak-1 Şubat 1943 arasında, Adana’da Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve Başbakan Şükrü Saraçoğlu ile görüşmelerde bulundu ve Türkiye’nin en geç 1943 yılı sonunda savaşa katılmasını istedi. Buna karşılık Türk devlet adamları şu iki nokta üzerinde özellikle durdular: 1) Türkiye, Sovyet Rusya’dan emin değildir ve ondan çekinmektedir. Almanya’nın yenilmesiyle Sovyet Rusya Avrupa’ya egemen duruma geçecektir. 2) Türkiye’nin savaşa katılabilmesi için Türk Ordusunun malzeme bakımından geniş ölçüde takviyesi gerekir.

  Churchill, birinci noktaya verdiği cevapta, komünizmin artık belirli bir ölçüde değişmiş olduğunu, savaş sonrasında Rusya Türkiyeye saldırsa bile, kurulacak milletlerarası teşkilatın (yani Birleşmiş Milletler Teşkilatının) gereken tedbirleri olacağını bildirdi. İkinci noktaya gelince, İngiltere ve Amerika Türkiye’nin istediği yardımı yapacaktır. Saraçoğlu ise, Churchill’e, Türkiye’nin fiili garantiye sahip olmak istediğini, Avrupa’nın Slavlarla ve komünistlerle dolu olduğunu ve Almanya yıkıldığı takdirde, bütün yenilen memleketlerin bolşevikleşeceklerini söyledi.

  Mamafih ikinci cephe meselesinin daha önemli oluşu, Türkiye’nin savaşa girmesi meselesini zayıflattı. Fakat şimdi Sovyetler, Türkiyeye karşı hoşnutsuzluklarını açıklamaya başladılar. Türkiye’nin tarafsızlığının, Müttefiklerin değil, Almanya’nın işine yaradığını söylüyorlardı.

  1943 Ekimindeki Dışişleri Bakanlarının Moskova Konferansında da Ruslar, Türkiye’nin savaşa sokulmasında ısrar etmişlerdir. Molotov’a göre, Türkiye’den savaşa girmesinin istenmesi, bir “telkin” şeklinde değil, bir “emir” şeklinde olmalıydı. Amerikalılara ve İngilizlere göre, Türkiyeye böyle bir emir verildiği takdirde, kendisine silah yardımı yapmak zorunluydu ki, o zaman bu yardım ikinci cephenin açılmasını geciktirebilirdi. Bunun için, 1943 yılı sona ‘ermeden Türkiye’nin savaşa katılmasının istenmesine karar verildi.

  İngiltere Dışişleri Bakanı Eden, bu kararları bildirmek üzere, Türkiye Dışişleri Bakanı Numan Menemencioğlu ile Kahire’de görüştü. Eden’a verilen cevap, yeteri kadar yardım yapılmadıkça, Türkiye’nin savaşa katılamıyacağı idi. Eden, Türkiye’nin olumsuz cevabının Türk-İngiliz münasebetlerini gerginleştireceğini söylediyse de Türkiye savaşa katılmayı reddetti.

  1943 Kasımındaki Tahran Konferansında da Sovyetler Türkiyenin savaşa sokulmasında ısrar ettiler. Hatta Stalin, “gerekirse enselerinden yakalıyarak” Türkleri savaşa sokmak gerektiğini söyledi. Amerika ve İngiltere de Türkiye’nin savaşa girmesini istediklerinden, Churchill, 4-6 Aralık 1943 de Kahire’de Türkiye Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile görüştü. Bu sefer Müttefiklerin baskısı gayet ağır oldu. Onun için İnönü, “prensip olarak” savaşa katılmayı kabul etti. Fakat Türkiye’nin savunma gücü için gerekli olan silah ve teçhizat verilmedikçe savaşa girmeyecekti. Churchill bu isteği kabul etti ve Ocak-Şubat 1944 de Ankara’da Türk ve İngiliz askeri heyetleri arasında bu konuda görüşmeler yapıldı. Görüşmeler Şubat başında kesildi. İngilizlere göre Türkler çok fazla şey istemişlerdi. Bu silah ve malzeme verilecek olursa, bunun sevkiyatı savaş sonuna kadar devam edecek ve bu arada Türkiye de savaş dışında kalmış olacaktı. Askeri görüşmelerin kesilmesi Türkiye ile İngiltere ve Amerika’nın münasebetlerini gerginleştirdi. Churchill, barış konferansında Türkiye’nin sağlam bir mevkie sahip olamıyacağını söylüyordu.

  Bu durum tabii Türkiye’nin hoşuna gitmedi. Onun için 1944 Mayıs ve Haziran aylarında Sovyetlerle bir yakınlaşmaya teşebbüs etmek istedi. Lakin Sovyetler bu yakınlaşma için Türkiye’nin savaşa katılmasını şart koştular.

  1944 yazında Almanya’nın askeri durumu artık adamakıllı kötüye gitmeye boşladığından, Türkiye Müttefiklerle münasebetlerini düzeltmek için 2 Ağustos
  1944
  de Almanya ile diplomatik münasebetlerini kesti. Fakat bunu yaparken, barış konferansında tam bir müttefik muamelesi göreceğine dair İngiltere ve Amerika’dan da teminat aldı.

  Fakat Türk-Sovyet münasebetleri iyice soğumuştu. Türkiye üzerinde artık belirli bir Sovyet tehlikesi ortaya çıkıyordu. Onun için, 1944 sonbaharında İngilizler Yunanistan’a asker çıkardıkları vakit, Türkiye bundan çok hoşnut kaldı ve ayrıca Balkanlarda Yunanistanla yeniden bir işbirliği sağlamak için de, 1944 Kasımında, Oniki Ada üzerinde hiçbir talep ve iddiası olmadığını Yunan Hükümetine bildirdi.

  1945 yılına girerken Türkiye’nin başlıca endişesi Sovyet tehlikesiydi. Çünkü bütün Orta Avrupa ve Balkanlar şimdi Sovyetlerin askeri işgali altına düşmüştü. Saraçoğlu’nun Adana’da Churchill’e söyledikleri doğru çıkmıştı.

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Türkiye'nin Matematik Konumunu Harita Üzerinde İşaretleyiniz
 3. Türkiye'deki Deprem Bölgeleri Hangi Faylar Üzerinde Yer Almaktadır
 4. Türkiye hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır
 5. türkiye hangi levha üzerinde yer alır
 6. Arıcılığın Türkiye üzerinde dağılımda etkili olan faktörler
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri