Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Cumhuriyet döneminde çalışmaya başlayan Türk kadın larının meslekleri nelerdir? sorusunu yanıtlıyorum. bir çok kaynakta sadece yukarıda yazılı olan bilgi var aşağıdaki kısım tarafımdan hazırlanmıştır. Bildiğiniz

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Cumhuriyet döneminde çalışmaya başlayan Türk kadınlarının meslekleri nelerdir?

  Sponsorlu Bağlantılar
  Cumhuriyet döneminde çalışmaya başlayan Türk kadınlarının meslekleri nelerdir?
  sorusunu yanıtlıyorum. bir çok kaynakta sadece yukarıda yazılı olan bilgi var aşağıdaki kısım tarafımdan hazırlanmıştır.

  Bildiğiniz gibi Cumhuriyetimiz Kurulmadan Önce Kadınlarımız Sadece Çiftçilik ve Hayvancılık gibi işlerle uğraşmış,kısıtlıda olsa sağlık ve eğitim alanında çalışmışlardır. Cumhuriyetin Kurulduğu ilk yıllarda kadınlarımız yine çiftçilik ve dışında diğer alanlarda çok aktif olamamıştır.Ancak Ulu Önderimiz Olan Mustafa Kemal ATATÜRK”ün önderdiğindeki devrimler ve yenilikler sonrasında kadınlarımız yavaş yavaş ta olsa toplum hayatında içinde bulunduğu kısıtlı iş alanlarından sıyrılıp hayatın her alanında çalışarak bende varım demiştir.Spordan,askerliğe,sanattan,edebiyata,siya setten bilişime her alanda büyük başarılara ulaşmıştır.Günümüzde bir çok büyük şirketin yönetiminde kadınlar söz sahibidir. Örneğin Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler SABANCI gösterilebilir. Siyaset alanında bayan milletvekili ortalaması bir çok ülkeye göre artış göstermektedir.

  Kadınlarımızın Bugün Çalıştığı meslekler

  Türk Silahlı Kuvvetlerinde Subay ve Astsubay Olarak

  Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarında Polis ve Amir Olarak

  Her Türlü Kamu Kurumunda Memur ve İşçi Kadrolarında Çalışarak.

  Sağlık Sektöründe Doktor,Hemşire,ATT,Ebe ve Sağlık Memuru Olarak

  Finans Sektöründe Bankacılık,Sigorta Brokerliği,Borsa Brokerliği ve Dealer Olarak

  İletişim Sektöründe Call Center hizmetleri,Müşteri Hizmetleri Temsilciliği ve Kurumal İletişim Elemanı Olarak,Halkla İlişkiler Biriminde olarak

  Bilişim Sektöründe Ar-Ge ve Teknik Personel Olarak,

  İnşaat Sektöründe Mimar,Mühendis,Topograf olarak

  Hizmetler Sektöründe Barmaid,Garson,Resepsiyon Elemanı,Animatör Olarak,Masöz Olarak

  Sanat Sektöründe Koreograf,Müzisyen olarak

  Yazımızın Üst Kısmı tarafımdan Hazırlanmıştır. Altttaki kısım ise tüm web sitelerinde bulunan konudur. Umarım yine saçma yorumlar almam hazırladığım yazı için.

  Günümüzdeki Türk kadınlarının en çok tercih ettiği meslekler

  Türk-İş Kadın İşçiler Bürosu Uzmanı Şule Özkuzukıran’ın “Türk Kadınının İş Yaşamındaki Yeri” konulu araştırmasına göre, günümüzde Türk kadınının üçte biri iş yaşamında yer alıyor. Sektörlere göre tekstil, öğretmenlik, tıp ile ilgili meslekler kadınların çoğunlukta olduğu ya da kadın erkek sayısının birbirine yaklaştığı alanlar olarak göze çarpıyor. Çalışan kadınlar, uzmanlık gerektirmeyen mesleklerde yoğunlaşırken, işgücü piyasasındaki kadınlar, genelde kısmi çalışma, geçici çalışma ve evde çalışma gibi tipik ve kayıtdışı istihdam biçimlerinde ağırlıklı olarak yer alıyor. Bu tür emek-yoğun işlerin başında dokumacılık, konfeksiyon ve evde yapılan parça başı işler geliyor. Kadınlar kentlerde düşük, kırsal alanda oldukça yüksek oranlarda çalışıyor. Kırsal alanda “ücretsiz aile işçisi” olarak çalışan genç kız ve kadınların oranı yüzde 62.6 düzeylerinde bulunuyor.
  Öte yandan, hizmet sektöründe kadın işgücü oranı yüzde 57.5 ile en önde yer alıyor. Kadınlar, ilmi ve teknik elemanlık alanında çalışanların yüzde 24’ünü, üst kademe yöneticisi olarak çalışanların yüzde 1’ini, idari personel olarak çalışanların yüzde 23’ünü, ticaret ve satış personeli olarak çalışanların yüzde 4’ünü, hizmet işçisi olarak çalışanların yüzde 13’ünü, tarım sektöründe çalışanların ise yüzde 9’unu oluşturuyor. Tarım dışı üretim işçisi olarak çalışanların arasında kadınların oranı da yüzde 25 düzeyinde bulunuyor.

  ERKEKLERE KENDİNİ İSPAT ETMEK ZOR
  Araştırmaya göre, dünya genelinde ve Türkiye’de aynı iş için erkeklerden yüzde 25 daha az ücret alan kadınlar, çocuk bakımı ve ev işleri içinse erkeklere oranla beş kat daha fazla vakit harcıyor. Kadınların, okuma yazma bilen nüfus içindeki oranı yüzde 44.2 olarak gerçekleşirken, üniversite mezunu kadınların nüfusa oranı yüzde 3.2’de kalıyor.
  Kadınlarda iş yaşamında bulunma genç yaşlarda daha ağırlıklı olarak görülüyor. Kadınlar en çok 20-24 yaşlarında işgücüne katılırken, evlenme ve çocuk doğurma yaş dilimini temsil eden 25-39 yaş grubunda çalışan kadınların oranı yüzde 35’e düşüyor. Erkeklerde aynı yaş diliminde oranlar yüzde 84’lerden, yüzde 98’e yükseliyor.
  Kadınların iş hayatında yaşadıkları zorlukların başında kendilerini ispat edebilmek için erkeklere göre daha fazla çalışmak ve özveride bulunmak zorunda olmaları geliyor. Bunun yanı sıra bazı kadınlar, kadın olmaları nedeniyle iş hayatında çeşitli zorluklar yaşıyor.

  EVLİLİK VE ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İŞ HAYATINI ETKİLİYOR
  Türkiye’de çalışan kadına yönelik korumacı kanunlar, doğum ve doğum sonrası izin, süt emzirme izni ve kreş ve yuva sağlanabilirliğiyle sınırlı bulunuyor. Evlilik ve çocuk sahibi olma, kadınların çalışma yaşamında belirleyici rol oynuyor. Çocuk sayısındaki artışa rağmen kadının çalışmak zorunda olması, annenin fiziksel ve ruhsal olarak yıpranmasına, iş veriminin düşmesine ve iş kazalarına yol açabiliyor. Evlilik ve doğum, kadın işçilerin işten ayrılma nedenlerinin yüzde 70’ini, işverenin işten çıkarma nedenlerinin de yüzde 20’sini oluşturuyor.
  Diğer taraftan, yapılan araştırmaya göre, kadınların üçte biri iktisaden faal iken, bu kesimin de üçte biri gelir getirici bir işte çalışıyor. Ücretli çalışan 1.5 milyon kadın içinde, SSK’lı kadın sayısı 400 binin üzerine çıkarken, memur olarak 500 bine yakın kadın çalışıyor. Kentlerde kadının ücretli olarak istihdamında eğitim durumunun yükselmesi, doğurganlık oranının azalması, sosyal değerlerdeki değişme gibi nedenlerle artış gözlenmesine karşın, kadınlar ücret karşılığı çalışanlar içinde yüzde 18’lik pay alıyor.

  Turkiyede Mesleklerde Calısan İlk Kadınlar
  İlk kadın avukat: Süreyya Ağaoğlu
  İlk kadın bakan: Prof.Dr. Türkan Akyol
  İlk kadın başbakan: Prof.Dr. Tansu Çiller
  İlk kadın belediye başkanı: Müfide İlhan
  İlk kadın büyükelçi: Filiz Dinçmen
  İlk kadın çöpçü: Elif Yazgandır
  İlk kadın danıştay başkanı: Füruzan İkincioğulları
  İlk kadın danıştay üYesi: Şükran Esmerer
  İlk kadın dışişleri görevlisi: AdiLe Ayla
  İlk kadın dişhekimi: Ferdane Bozdoğan Erberk
  İlk kadın doktor: Safiye Ali
  İlk kadın eczacı: Rukiye Kanat Arran
  İlk kadın emniyet müdürü: Feriha Sanerk
  İlk kadın fotoğrafçı: Semiha Es
  İlk kadın gazeteci: Selma Rıza
  İlk kadın genel müdür: Mükerrem Aker
  İlk kadın hakim: Suat Berk
  İlk kadın hazine genel müdürü: Aysel Gönül Öymen
  İlk kadın hemşire: Esma Deniz
  İlk kadın hesap uzmanı: Müşeref Çallılar ve Güzide Amark
  İlk kadın heykeltraş: Sabiha Bengütaş
  İlk kadın jet pilotu: Leman Altınçekiç
  İlk kadın karakol amiri: Nevlan Kulak
  İlk kadın kaymakam: Özlem Bozkurt
  İlk kadın kimyacı: Prof.Dr. Remziye Hisar
  İlk kadın makinist: Seher Aytaç
  İlk kadın milli eğitim müdürü: Güler Karakülah
  İlk kadın milli maç hakemi: Lale Orta
  İlk kadın müzeci: Seniha Sami
  İlk kadın orman mühendisi: Binnaz Zehra Sert
  İlk kadın petrol mühendisi: Halide Ural Türktan
  İlk kadın pilot: Sabiha Gökçen
  İlk kadın polis memuru: Betül Diker
  İlk kadın profesör: Prof.Dr. Fazıla Şevket Giz
  İlk kadın radyo spikeri: Emel Gazimihal
  İlk kadın rektör: Prof.Dr. Saffet Rıza Alpar
  İlk kadın savcı: Işıl Tüzünkan Koçhisarlıoğlu ve Meliha Sanu
  İlk kadın sayıştay üYesi: Fahrünisa Etmen
  İlk kadın sendika başkanı: Dervişe Koç
  İlk kadın subay: Ülkü Sema Toksöz
  İlk kadın TBMM başkanvekili: Neriman Neftçi
  İlk kadın televizyon spikeri: Nuran Devres
  İlk kadın vali: Lale Aytaman
  İlk kadın veteriner: Sabire Aydemir
  İlk kadın yargıtay üYesi: Melahat Ruacan
  İlk kadın yüksek idare mahkemesi başkanı: Firdevs Menteşe
  İlk kadın yüksek mimar: Münevver Gözeler
  İlk kadın yüksek mühendis: Sabiha Ecebilge
  İlk kadın zabıta memuru: Afife İpek
  İlk kadın ziraat mühendisi: Nezahat Süer

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Cumhuriyet döneminde Türk kadınına sağlanan siyasi haklar nelerdir
 3. Cumhuriyet döneminde türk kadınının sahip olduğu hak ve özgürlükler nelerdir
 4. Cumhuriyet öncesi dönemde iş hayatında olmayan türk kadınlarının meslekleri
 5. Cumhuriyet öncesi dönemde iş hayatında olmayan türk kadınlarının bugün çalıştıkları meslek
 6. Cumhuriyet döneminde Türk tiyatrosu ile ilgili yapılan çalışmalar nelerdir ?
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri