Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Türkiyenin Coğrafi Konumu ÖZEL KONUM Herhangi bir yerin kıtalara , denizlere , dağ sıralarına , boğazlara , komşu ülkelere , ulaşım yollarına , yer altı
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 1      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Türkiyenin Coğrafi Konumu

  Sponsorlu Bağlantılar
  Türkiyenin Coğrafi Konumu

  ÖZEL KONUM
  Herhangi bir yerin kıtalara, denizlere, dağ sıralarına, boğazlara ,komşu ülkelere, ulaşım yollarına, yer altı ve yerüstü kaynaklarına göre olan konumu ve yükseklik değerleri özel konumudur.
  ÖZEL KONUM ÜLKELERİN; jeopolitik konumunu, iklimini, nüfusun dağılışını, yerleşme şartlarını ,turizm faaliyetlerini, ulaşım imkanını, ekonomik faaliyetlerini etkiler.
  TÜRKİYE’NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI
  Türkiye Asya, Avrupa ,Afrika kıtalarını birbirine bağlayan önemli bir kavşak noktasında kurulmuştur.
  Asya –Avrupa arasında bir köprü durumundadır.
  Stratejik önemi olan boğazlara sahiptir.
  Petrol bakımından zengin ülkelere komşudur.
  Asya Avrupa arasındaki en önemli ticaret ve ulaşım yolları Türkiye’den geçer.
  Ortalama yükseltisi fazladır ve engebelidir. Bu durum tarım, nüfus, sanayi, ulaşım ve yerleşmeyi etkiler.
  Türkiye’nin gerçek yüzölçümü 814.578 km² , izdüşüm yüzölçümü ise 779.452 km² dir. Aradaki fark ülkemizin engebeli olmasından kaynaklanır.
  Not
  Bir yerin gerçek yüzölçümü ile izdüşüm yüzölçümü arasında fark fazla ise o yer engebelidir (Doğu Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz Bölgelerinde olduğu gibi). Fark az ise düzlüktür (Marmara, İç Anadolu ve G.Doğu Anadolu bölgelerinde olduğu gibi).
  MATEMATİK KONUM
  Matematik Konum: Bir yerin enlem ve boylamlara göre dünya üzerindeki yeridir. Bir başka ifade ile Ekvator’a ve Greenwich ‘e göre konumudur.
  Bir yerin matematik konumu ifade edilirken en uç noktalar ifade edilir.
  Örneğin: Türkiye 36° -42° kuzey enlemleri (paralelleri) ile 26°-45° doğu boylamları (meridyenleri) arasındadır.
  PARALELLER
  Ekvatora paralel olarak 1°lik açı aralıklarıyla çizildiği varsayılan dairelerdir.
  Başlangıç paraleli Ekvator’dur ve en büyük paralel dairesidir (40.076km). Dünyanın şeklinden dolayı Kutuplara gidildikçe çevre uzunlukları azalır.
  Ekvator: 40 076 km
  30º : 34 700 km
  60º : 20 000 km
  Kutuplara eşit uzaklıktaki noktaların birleştirilmesiyle elde edilen hayali çembere Ekvator denir. Ekvator yerküreyi Kuzey Yarımküre ve Güney Yarımküre olmak üzere iki eşit yarımküreye böler.
  90 tanesi Güney, 90 tanesi Kuzey Yarımküre’de olmak üzere toplam 180 tanedirler.
  İki paralel arasındaki uzaklık her yerde 111 km dir.
  Paralellerin derecesi kuzey ve güneye doğru artar.
  Ekvator’la dönenceler arasında kalan paralellere alçak enlemler; dönenceler ile kutup daireleri arasında kalan enlemlere orta enlemler, kutup daireleri ile kutup noktaları arasında kalan enlemlere ise yüksek enlemler adı verilir.
  Bazı paraleller özel isimler alırlar.
  0° paraleli Ekvator
  23° 27’ kuzey paraleli Yengeç Dönencesi
  23° 27’ güney paraleli Oğlak Dönencesi
  66° 33’ kuzey paraleli Kuzey Kutup Dairesi
  66° 33’ güney paraleli Güney Kutup Dairesi
  90° kuzey paraleli Kuzey Kutup Noktası
  PARALEL FARKI İLE UZAKLIK HESAPLAMA
  Paralel farkı ile uzaklık hesaplanabilmesi için bize verilen merkezler aynı meridyen üzerinde olmalıdır. Farklı meridyen yaylarında olduğunda açı farkı ortaya çıkar ve iki paralel arası 111 km den daha fazla olur.
  Paralel farkı bulunurken verilen merkezler aynı yarımkürede ise büyük olan enlem derecesinden küçük olan çıkarılır. Farklı yarımkürede olurlarsa enlem dereceleri toplanır.
  A-B=? 50-20=30 paralel farkı
  30 x 111= 3330 km
  B+D=? 20 +15=35 paralel farkı
  35 x 111=3885 km
  Tarımın yükselti sınırı, toktağan kar sınırı (Daimi kar sınırı), Orman üst sınırı ve yerleşme sınırı kutuplara doğru azalır.
  Akarsuların donma süresi kutuplara doğru uzar.
  Gece gündüz arasındaki zaman farkı kutuplara doğru artar.
  Dünyanın çizgisel dönüş hızı kutuplara doğru azalır.
  Aynı Enlem Üzerindeki Merkezlerde Ortak Özellikler
  Ekvatora ve kutuplara eşit uzaklıktadırlar.
  Güneş ışınlarını aynı açıyla alırlar.
  Gece- gündüz süreleri birbirine eşittir.
  Dünyanın çizgisel dönüş hızı aynıdır.
  Aynı iklim kuşağındadırlar. Fakat aynı iklim özelliği görülmeyebilir (özel konumdan dolayı).
  İki meridyen arasındaki mesafe aynıdır.
  Aynı tarihlerde aynı mevsim yaşanır
  MERİDYENLER
  Paralelleri dik olarak kesen ve kutuplarda birleşen hayali dairelere meridyen daireleri denir
  MERİDYENLERİN ÖZELLİKLERİ
  Başlangıç meridyeni Greenwhic’ tir. Greenwhic’in 180 batısında ve 180 doğusunda olmak üzere 360 tane meridyen yayı vardır. Tam daire olarak 180 adettir.
  Aynı meridyen üzerindeki bütün noktalarda yerel saat aynıdır.
  Ayrıca 21 Mart-23 Eylül günlerinde de güneş aynı anda doğar ve batar.
  Aralarındaki uzaklık sadece Ekvator üzerinde 111 km’dir.
  Dünyanın şeklinden dolayı Kutuplara gidildikçe bu uzaklık azalır.
  Bundan dolayı aynı mesafe doğu-batı yönünde gidildiğinde Ekvatora yakın yerlerde geçilen meridyen sayısı azdır.
  İki meridyen arasındaki yerel saat farkı her yerde 4 dakikadır. Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki bir tam dönüşünün 24 saat olmasından dolayı 24×60 = 1440 dak. 1440/360 = 4 dak.).
  Not
  Meridyenler arasındaki uzaklık kutuplara doğru azalmasına rağmen yerel saat farkı aynıdır. Bu durumun sebebi, çizgisel hızın kutuplara doğru azalmasıdır.
  Kutuplarda birleştikleri için meridyen yayları eşit uzunluktadır( 20 004 km )
  BOYLAM VE ETKİLERİ
  Boylam: Herhangi bir noktanın başlangıç meridyenine olan uzaklığının açı cinsinden değeridir.
  Boylamın tek etkisi yerel saat farkları oluşturmasıdır.
  YEREL SAAT HESAPLAMALARI
  Yerel Saat: Bir yerin kendine özgü saatidir. Güneşin ufuk çizgisindeki konumuna göre belirlenir. Güneş ufuk çizgisinde en yüksek konuma geldiğinde o yerin yerel saati 12:00 dır. Cismin gölgesi en kısadır.
  Yerel saat güneş saati ile tespit edilir.
  Not
  Dünyamız kendi ekseni çevresinde batıdan doğuya doğru döndüğü için aynı enlem üzerindeki merkezlerden doğudaki bir merkezde güneş erken doğar, erken batar.
  Batıdaki bir merkezde ise geç doğar geç batar. Bunun sonucunda doğudaki bir merkezin yerel saati her zaman daha ileridir.
  ULUSAL SAAT (ORTAK SAAT)
  Çalışma hayatında, yerel saate göre hareket etmek bir takım sıkıntılar meydana getirir. Ticari ve ekonomik ilişkilerin kolaylaştırılması, haberleşme ve ulaşım hizmetlerinin hızlı ve düzenli bir şekilde yapılabilmesi için ulusal saat uygulamasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle bir ülkenin kendisine en uygun meridyenin yerel saatini, bütün ülke sınırları içerisinde geçerli hale getirmesiyle oluşan saate ulusal saat veya ortak saat denir.
  Rusya , Kanada, Çin, ABD, Brezilya, Hindistan ve Avustralya gibi doğu batı yönünde geniş alan kaplayan ülkelerde birden fazla ortak saat kullanılmaktadır.
  Ülkeler arasında her alanda gelişen ilişkilerde, saat farklılıklarından ortaya çıkan karışıklıkları önlemek amacıyla uluslararası saat ayarlamalarına gidilmiştir. Bunun için dünyamız 15°’ lik meridyen yayları şeklinde 24 saat dilimine ayrılmıştır. Her saat diliminde de tam ortadan geçen meridyenin yerel saati ortak kabul edilmiştir. Saat dilimlerinde de başlangıç olarak Greenwich’in 7°30′ doğusu ile 7°30′ batısı kabul edilmiştir.
  Türkiye, ikinci ve üçüncü saat dilimlerinde yer almaktadır. Ancak biz bunlardan sadece birini kullanmaktayız.1978 yılına kadar topraklarımızın çoğunun yer aldığı ikinci saat diliminin ( 30° Doğu meridyeni -İzmit) yerel saati ülkemizde ortak saat olarak kullanılmıştır. Bu tarihten sonra güneş ışığından daha fazla faydalanarak enerji tasarrufu sağlamak için ileri ve geri saat uygulamasına geçilmiştir. İlkbahar-yaz dönemlerinde ileri (45° Doğu meridyeni-Iğdır), sonbahar-kış dönemlerinde geri saat (30° Doğu meridyeni -İzmit) uygulaması yapılmaktadır.
  farklı ülkelerin yaz saati uygulamalarına uygun olarak yapılan Saat Farkları Çevirilerinde faydadalanabileceğiniz bi site Uluslararası Saat Farkları Çevirici
  TARİH DEĞİŞTİRME ÇİZGİSİ
  Tarih değiştirme çizgisi olarak 180° meridyeni kabul edilir. Bu meridyenin doğu tarafında batı meridyenleri, batı tarafında ise doğu meridyenleri bulunmaktadır. Dolayısıyla batısında bir gün ileri, doğusunda ise bir gün geridir.
  Not
  Tarih değiştirme çizgisi ve saat dilimleri ülke sınırlarına göre çizildiğinden meridyenlere tam uygun olarak uzanış göstermezler. Girinti-çıkıntı oluştururlar.
  TÜRKİYE’NİN MATEMATİK KONUMU VE SONUÇLARI
  Kuzey Yarım Küre’de ılıman iklim kuşağındadır.
  Dört mevsim belirgin olarak yaşanır.
  Güneş ışınları hiçbir zaman dik açıyla düşmez.
  Yurdumuzda bir cismin gölgesi bütün yıl kuzeye düşer.
  Güney kıyılarımızın sıcaklığı kuzey kıyılarımızdan yıllık ortalamada 7-8°C daha yüksektir.
  Akdeniz’in tuzluluk oranı Karadeniz’den daha yüksektir.
  Kışın görülen yağışlar cephesel kökenlidir.
  Yurdumuza kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürürken, güneyden esenler artırır.
  Deniz turizmi en erken Akdeniz Bölgesi’nde başlar.
  Yıl içinde en uzun gündüz ve gece yurdumuzun kuzeyinde yaşanır.
  Doğusu ile batısı arasında 19°’lik boylam farkı vardır. Bunun sonucu olarak 76 dk.lık yerel saat farkı vardır (19×4=76 dk.).

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Türkiyenin coğrafi ve jeopolitik konumu nedir
 3. Türkiyenin Coğrafi Konumu nedir, türkiyenin coğrafi konumu neden önemlidir
 4. Türkiye'nin Matematiksel ve Özel Konumu, Türkiyenin coğrafi konumu
 5. Türkiyenin Coğrafi Konumu, Türkiyenin matematiksel konumu
 6. Paylaş Facebook Twitter Google


 7. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri