Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

sağlık hizmetlerinin temel özellikleri nedir ? Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Çevrenizde Bulunan Sağlık Kuruluşlarına Hizmetlerinin Daha İyi Olması İçin Neler Önerirsin Sağlık Hizmetlerinin Sınıflandırılmasının
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 5      

 1. Kayıtsız Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  Sağlık Hizmetlerinin Temel Özellikleri

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri

  Sağlık hizmetleri gerek teknoloji yoğun ağırlığı gerekse de insan faktörüne dayanması açısından arzı son derece pahalı olan bir özelliğe sahiptir.

  Sağlık hizmetleri;

  1. Arzının pahalılığı,
  2. Talebinin tüketici tarafından belirlenmemesi,
  3. Bir bölümünün toplumsal olma özelliği,
  4. Kar amaçlı değil sosyal amaçlı olması,
  5. Talebinin tesadüfiliği,
  6. Talep esnekliğinin katı olması,
  7. İkamesinin olmaması

  gibi temel özelliklere sahiptir. Hizmeti sunma ve hizmetten yararlanma bedelinin bu kadar sınırlılıklara sahip olması, ülkelerin sağlık politikalarını belirlerken kalite, etkililik, verimlilik, harcanana değer olma gibi genel ekonomik değerlendirme kavramlarını sağlık sektöründe de tartışılır ve hatta uygulanır hale getirmiştir.

  Sağlık hizmetleri gerek teknoloji yoğun ağırlığı gerekse de insan faktörüne dayanması açısından arzı son derece pahalı olan bir özelliğe sahiptir. Zira, sağlık hizmetlerinde teknoloji kullanımı hem fazladır hem de her geçen gün bilimsel ilerlemelerle yeni teknolojiler gerektirir.
  Sağlık hizmetlerinde talebi, hizmeti kullanan yani örneğin tedavi edici hizmetlerde hasta belirlemez. Talebi her zaman için sağlık meslek mensupları profesyoneller (sıklıkla hekimler) tarafından tespit eder.
  Tespit edilen sağlık hizmet talebi her ne şart altında olursa olsun gerçekleşen talep olmak zorundadır. Çünkü kullanılması mecburidir, eldeki her türlü imkan zorlanılarak hizmete ulaşılmaya çalışılır(talep esnekliğinin katılığı).

  Ayrıca da sağlık hizmetinin yerine konulabilecek başka bir hizmeti tercih şansı yoktur, yani ikamesi bulunmamaktadır.

  Sağlık hizmetleri toplumsal veya ekonomik ifadesiyle dışsal (eksternalitesi olan) hizmetlerdir. Çünkü sağlık hizmetlerine ulaşanlar kadar ulaşamayanlar da o hizmetten yararlanırlar. Örnek olarak özellikle koruyucu sağlık hizmetlerinde bir kişinin aşı olması diğerlerini de hastalığa yakalanmaktan hastalığı bulaştıramayacağı için korur. Bu yüzden de sağlık hizmetleri toplumsal hizmetlerdir ve kar amacı gütmezler.

  Sağlık hizmetleri talebi tesadüfidir, kişinin ne zaman-nerede ve nasıl bir sağlık hizmetine ihtiyacı olacağı önceden kestirilemez. Dolayısıyla sağlık hizmetleri durmaz, süreklidir ve her türlü tedbirin her an alınmasını gerektirir.

  Sağlık hizmetlerinin sıralanan bu özellikleri nedeniyle, hizmet sunumundan kaynaklanan yetersizlik ve hataların doğurabileceği insan yaşamı ile ilgili ciddi sonuçlar, sağlık hizmetlerinde kalite kavramının önemini arttırmaktadır. Her ne kadar sağlık hizmetlerinde kalite konusunda henüz kesin bir tanımlamaya ulaşılamamasına rağmen; tartışmaların ortak noktası hizmetin gereğinin yapılması ve hizmeti alanın sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan tatmini konularında odaklanmaktadır.

  Sağlık hizmetlerinde kalite, bu hizmetler için ayrılan kaynakların ve verilen hizmetlerin özelliklerinin belirlenmiş standartlara ne ölçüde uyulduğunun göz önünde bulunması gerekliliğini gösterir. Bir başka deyişle, sağlık hizmetlerinde kalitenin amacı sağlık sisteminin yararlarını ve maliyet etkililiğini arttırmaktır. İşte bu yüzden sağlık hizmetlerinde kalite güvencesinden toplam kalite yönetimine kadar giden bir süreç yaşanmıştır.

  Sağlık hizmetleri maliyet girdileri, üç ana başlık altında toplanabilir. Bunlar; sağlık hizmetleri organizasyonuna ait işletme maliyetleri, hasta veya ailesinin maliyeti ve sektör dışı kayıplara ait maliyetlerdir. Bu girdilere karşılık çıktılar ise; hastadaki değişiklikler, kaynak kullanımındaki paraya karşılık gelen değişiklikler ve hasta ve ailesinin yaşam kalitesindeki iyileşmeler olarak özetlenebilir.

  Ortalama yaşamın uzaması ile ekonomik anlamda tüketici konumunda bulunan yaşlı nüfus artışı gibi nüfus yapısı değişiklikleri, sağlık sektöründe insangücü maliyetinin artışı, hizmet arzına yönelik nitelik artışı talebinin teknolojide gösterdiği maliyet artışları, tedavi edici hizmetlere olan talep artışı, gibi nedenler sağlık hizmetlerinde maliyet artışınınn göze çarpan ana nedenleridir.

  Sağlık hizmetlerinin genel amacı, toplumun sağlık düzeyini yükseltmektir. Bu amaca yönelik olarak kullanılacak araçların tamamı hedeflere ulaşabilmenin yollarıdır. Genel amaca yönelik olarak hedefler; sağlık hizmetlerinin kapsayıcılığını, ulaşılabilirliğini, hakkaniyetini, etkililiğini, verimliliğini yükselterek, ihtiyacı olana kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak, olarak özetlenebilir. 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri