Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Bulaşıcı Hastalıklar Bir hastalık etkeni , insan vücuduna bulaştıktan bir süre sonra hastalık yapar. Çoğalmış olan hastalık etkenleri , bir süre sonra da çeşitli yollarla

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Bulaşıcı Hastalıklar

  Sponsorlu Bağlantılar
  Bulaşıcı Hastalıklar  Bir hastalık etkeni, insan vücuduna bulaştıktan bir süre sonra hastalık yapar. Çoğalmış olan hastalık etkenleri, bir süre sonra da çeşitli yollarla vü cut dışına verilerek başka kişilere buluştırılabilir.

  Bir canlıda enfeksiyonun oluşabilmesi için aşağıdaki üç öge gerekir:

  3. Zatürre

  Genellikle kış aylarında* üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra görülür. Soğuk hava ve beslenme bozuklukları zatürre oluşmasında etkilidir. Zatürre;

  * Yüksek ateş, hırıltılı öksürük ve nefes verirken ıslık sesi,

  * Soluk alma güçlüğü ve göğsün içeriye doğru çekilmesi,

  * İştahsızlık ve kusma, renkte solukluk gibi belirtilerle kendini gösteren akciğer iltihabıdır! Bu belirtilerden birkaçı gö rüldüğünde zaman geçirilmeden hekime gidilmeli ve verilen ilaçlar zamanında kullanılmalıdır. Çünkü, çocukluk döneminde ishal gibi sık görülen zatürre, yüksek ateş ve solunum yetmezliği ölüme neden olabilir. Bir yaşına kadar aşılanmaları sağla nırsa zatürre önlenebilir.

  4. Pamukçuk

  Dilde, damakta ve yanaklarda oluşan, beyaz noktacıklar şeklindeki bir mantar hastalığıdır. Pamukçuk özellikle yeni doğanlarda ve küçük çocuklarda görülür. Ağız ağrısı yaptığı için bebekte emme ve yeme güçlüğü yaratır. Pamukçuk, evde tedavi edilebilir. Bunun için bir çay bardağı suya, bir çay kaşığı yemek karbonatı koyup karıştırılır. Temiz bir tülbent, parma ğa sarılıp bu karışıma batınlarak çocuğun ağzı silinir. Günde 3-4 kez yapılan bu temizleme sonucu pamukçuk iyileşmezse hekime götürülmesinde yarar vardır. Pamukçuk tedavi edilmezse başka rahatsızlıklara neden olur.

  5. Doğmalık hastalıklar

  Buraya kadar verilen hastalıklar, sonradan oluşan ve bakteri, virüs, mantar ya da diğer parazitlerin neden oldukları hastalıklardır. Oysa bebeklerde, annenin gebeli ği sırasında bebeği etkileyen dış etkenlerden ya da anne-babadan aldığı genler ne deniyle de bazı hastalıklar olabilir. Bunlara doğmalık hastalıklar denir. Örneğin tavşan (yarık) dudaK, kurt ağzı (yarık damak), ağlarken morarma, hemofili (kanın pıhtılaşma-ması ya da geç pıhtılaşması), kalça çıkığı, inmemiş testis, kol ve bacaklarda şekil bo zukluğu, iç organlarda eksiklik, fazlalık ya da organların yerlerinde değişiklik vb. doğ malık hastalıklardır (Resim 5.21). Bunlardan bir kısmı anne-babada bulunan hastalık geninin çocuğa geçmesiyle oluşur. Bir kısmı da annenin gebeliği sırasında (özellikle gebeliğin ilk aylarmda) virütik bir hastalığa yakalanması, içki, sigara ve gereksiz ilaç kullanması gibi nedenlerle olur. Doğmalık hastalıkların önemli bir nedeni de yakın ak raba evlilikleridir.

  Doğmalık hastalıkların bir kısmı ölüme, bir kısmı da giderek artan sakatlıklara neden olabilir. Böyle durumlarda heki me başvurulduğunda bazıları tedavi edilir, tedavisi yapılamayan hastalıkların da ilerlemesi önlenebilir.

  Gebeliğin ilk aylarında yapılan “amniyosentez” denilen bir yöntemle embriyoda mongolizm gibi bir anormalliğin olup olmadığı saptanabilir. Böyle bir durumda tıbbi düşük yoluyla anormal bir bebeğin doğması engellenebilir.

  * Bulaşıcı hastalık etkenini bulunduran kaynak (verici)
  * Bulaşıcı hastalık etkeninin kaynaktan sağlam kişiye uluşmasını sağla yan bulaşma yolu (taşınma)
  * Hastalık etkeni ile daha önce karşılaşmamış, yani enfekte olmamış sağlam kişi (alıcı)

  Birbirine bağlı bu üç öğenin oluşturduğu kaynak-bulaşma yolu-sağ-lam kişi ilişkisine bulaşıcı hastalık (enfeksiyon) zinciri denir.

  bulaşıcı hastalıklar
  Bulaşıcı hastalıkların oluşup yayılması, zincirdeki üç öğenin de bulun masıyla gerçekleşebilir. Ajan da denilen hastalık etkeninin, üzerinde yaşayıp ürediği her varlık bir kaynaktır. Çeşitli bulaşıcı hastalıkların kaynakları farklı-dır. Bunlar; insan, evcil, yabani ya da eklem bacaklı hayvan, bitki ve mantar gibi canlılardır. Bunların yanında hava, su, toprak, giysi, kalem, silgi vb. var lıklar da olabilir (Çizelge 6.2). Bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlenebilme si için o hastalığa özgü enfeksiyon zinciri bilinmelidir.

  Bir yerleşim bölgesinde bulaşıcı hastalık görüldüğünde sağlık kuruluş larına bildirilmesi gerekir. Sağlık personeli, bulaşıcı hastalık olduğundan kuş kulandığı evlere mahkeme kararı olmadan girebilir, hastaları ayırabilir, hasta hayvanları uygun yöntemlerle yok edebilir.

  Enfeksiyon zincirinde yer alan sağlam kişi, bir hastalık etkeniyle önce den karşılaşmamış, yani enfekte olmamış kişidir. Bu kişi, vücudunda yeterli di renç de oluşmamışsa hastalığa açıktır ve tehlike altındadır. Bu kişi, hastalık et keniyle karşılaştıktan sonra hastalanırsa kaynak durumuna geçer.

  g) Bulaşma yolu

  Hastalık etkeninin çeşitli yollardan sağlam kişilere geçmesine bulaşma denir. Geçişte etkenin izlediği, yani etke nin kaynaktan sağlam kişiye taşınma yoluna da bulaşma yolu adı verilir. Hastalık etkeninin sağlam kişiye ulaşmasına ne: den olan her türlü aracı, varlık ve yöntem bulaşma yoludur. Bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasını önlemede ve alınacak ön lemleri belirlemede bulaşma yolu diğer öğelerden daha önemlidir.

  Bulaşma yolu, aşağıda verilen iki.kısımda incelenebilir:

  /Doğrudan (aracısız) bulaşma; enfeksiyon etkeninin kaynaktan sağlam kişiye hiçbir aracı olmadan geçmesidir.

  • Doğrudan bulaşma; doğrudan temas, cinsel ilişki, hayvan ısırması, doku ya da organ nakilleriyle ve plasenta yolu
  (anneden fetüse) ile olabilir. Nezle, grip, kızamık, boğmaca, verem, uyuz vb. hastalıklar, kaynağa doğrudan temasla ya da
  öksürme, hapşırma sırasında havaya püskürtülen damlacıkların sağlam kişiye ulaşmasıyla olur.

  , bulaşıcı hastalıkların kaynakları
  , bulasici hastalik zinciri
  , bulaşıcı hastalık etkenleri
  , bulaşıcı hastalık zinciri nedir
  , bulaşıcı hastalık kaynakları
  , bulaşıcı hastalıklar
  , bir canlıda enfeksiyonun oluşabilmesi için hangi ögeler gerekir
  , bulaşıcı enfeksiyon zinciri
  , bulaşıcı hastalık zinciri kaç öğeden oluşur

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Bulaşıcı Hastalıklar İle İlgili Afiş
 3. Kırsal Bölgelerde Hayvanlarla İç İçe Yaşayan İnsanlar, Bulaşıcı Hastalıklar Konusunda Sizc
 4. Ülkemizde Görülen Önemli Bulaşıcı Hastalıklar Nelerdir
 5. Sinir sistemini etkileyen bulaşıcı hastalıklar nelerdir
 6. Şap Hastalığı Hakkında Bilinmesi Gerekenler, Bulaşıcı Hastalıklar, Hayvanlardan İnsana Bul
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri