Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Atatürk'ün Basın İle İlgili Görüşleri Sözler i "Önem ve yüceliği cihan medeniyetinde açıkça kendisi gösteren basına , hükümetimizin birinci derecede önem vermesi; bu hususta sarf
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 1      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Atatürk'ün Basın İle İlgili Görüşleri Sözleri

  Sponsorlu Bağlantılar
  Atatürk'ün Basın İle İlgili Görüşleri Sözleri

  "Önem ve yüceliği cihan medeniyetinde açıkça kendisi gösteren
  basına, hükümetimizin birinci derecede önem vermesi; bu
  hususta sarf edeceği mesaiyi, millete ifa ile mükellef olduğu
  hayırlı hizmetlerin baş tarafına koyması yüksek Meclisin
  kesinlikle isteyeceği hususlardandır." (1 Mart 1922)


  "Bir insan topluluğunun müşterek ve umumî hisleri ve fikirleri
  vardır. İnsan topluluklarının kıymetleri, medeniyet dereceleri,
  arzu ve temayülleri ancak bu umumî his ve fikirlerin ortaya
  çıkma ve belirtilme derecesiyle anlaşılır. Bir insan topluluğunu
  sevk ve idare eden insanlar için, insan topluluklarının
  talihi üzerinde hüküm vermek mevkiinde bulunan dostlar veya
  düşmanlar için milyar, bu insan topluluğunun efkâr-ı umumîyesinden
  anlaşılan kabiliyet ve kıymettir. Binaenaleyh milletler,
  ekâr-ı umumîyesini cihana tanıtmak mecburiyetindedir. Bütün
  cihan efkâr-ı umumîyesini cihana tanıtmak mecburiyetindedir.
  Bütün cihan efkâr-ı umumîyesini tanımak ise hayatın gereklerinin
  tanzimi için şüphesiz lâzımdır. Bu hususta ise mevcut vasıtaların
  birincisi ve en mühimi basındır." (1 Mart 1922)  "Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma
  ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte,
  hulâsa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette
  yürümesini teminde, basın başlıbaşına bir kuvvet, bir mektep,
  bir rehberdir." (1922)  "Basın umumî hayatta, siyasî hayatta ve Cumhuriyetin gelişme
  ve ilerlemelerinde haiz olduğu yüksek vazifeleri anmak isterim.
  Basının tam ve geniş hürriyeti iyi kullanması ne derece nazik bir
  vaziyet olduğunu da beyana lüzum görmem. Her türlü kanunî
  kayıtlardan ziyade bir kalem sahibinin ilme, ihtiyaca ve
  kendi siyasî telâkkilerine olduğu kadar vatandaşların hukukuna

  ve memleketin her türlü hususî telâkkilerin üstünde olan,
  yüksek menfaatlerine de dikkat ve hürmet etmek manevî mecburiyeti,
  asıl bu mecburiyettir ki, umumi düzeni temin edebilir. Ancak,
  bu yolda yanılma ve kusur olsa bile bu kusuru düzeltecek
  tesirli vasıta, asla mâzide sanıldığı gibi basını kayıtlar
  altına alan rabıtalar değildir. Bilâkis basın hürriyetinden
  doğacak mahzurların izale vasıtası da, yine bizzat basın
  hürriyetidir." (1924)  "Basın hürriyetinden doğacak mahzurların izalesi bizzat basın
  hürriyeti ile kaim olduğuna dair Büyük Meclisin yol gösterici
  ve olgun sahasında tesbit edilen esaslar eğer Cumhuriyetin
  ruhu olan faziletten mahrum cüret erbabına, basın içinde
  eşkiyalık fırsatını verirse, eğer aldatıcı ve baştan çıkarıcıların
  fikir sahasında meş'um tesirleri, tarlasında çalışan masum
  vatandaşların kanlarını akıtmasına, yuvaların dağılmasına
  sebep olursa ve eğer en nihayet eşkiyalığın en zararlısına
  başvuran bu gibi baştan çıkarıcıların kanunların hususî
  müsaadelerinden faydalanmak imkânını bulursa, Büyük Millet
  Meclisinin terbiye edici ve kahredici elinin müdahale ve
  tembih etmesi elbette zaruri olur.

  Memlekette Cumhuriyet devrinin kendi zihniyet ve ahlâkını taşıyan basını
  yine ancak Cumhuriyetin kendisi yetiştirir. Bir taraftan
  geçmiş devirler gazetelerinin ve müntesiplerinin ıslahı
  imkânsız olanları milletin nazarında belirirken öte taraftan
  Cumhuriyet basınının temiz ve feyizli sahası genişleyip
  yükselmektedir. Büyük ve necip milletimizin yeni çalışma
  ve medeniyet hayatını kolaylaştırıp teşvik edecek işte ancak
  bu zihniyetteki basın olacaktır." (1925)


  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Atatürk'ün Bağnazlıkla İlgili Görüşleri
 3. Atatürk’ün Basın İle İlgili Sözleri
 4. Atatürk'ün Dil İle, Harf Devrimi İle İlgili Sözleri, Görüşleri
 5. Atatürk'ün Demokrasi-Devlet ve Basın İle ilgili Sözleri
 6. Atatürk'ün basın ile ilgili sözleri
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri