Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

önermeler nasıl yapılır örnek Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Photoshop ve imageready ile gif nasıl yapılır, Gif nasıl yapılır resimli anlatım facebook etiketleme nasıl yapılır,

 1. Kayıtsız Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  önermeler nasıl yapılır

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  önermeler Nasıl Yapılır. örnek


  Önermeler Mantığı

  Formel sistemler şu elemanlardan meydana gelir:

  Tanımlanmamış terimler
  Tanımlar
  Türetme kuralları
  Aksiyomlar
  Teoremler

  Formel mantığın tanımlanmamış terimleri olarak, basit önerme (P) ve mantıksal bağlar (değil, ve, veya, eğer-ise, eğer ve ancak-ise) gösterilebilir.

  Tanımlanan terimlere örnek olarak bileşik önerme kavramını gösterilebilir. Aslında yukarıda verilen mantıksal bağlar bir tek mantıksal bağ yardımıyla tanımlanabilir.
  Önerme

  Aşağıdaki cümleler önermelere örnektir:

  Dün hava güneşliydi. 3 asal sayıdır.

  Duygu 21 yaşındadır.

  3 asal sayı değildir.

  Derya 21 yaşında değildir.

  Bir gün 24 saattir.

  Sıfır doğal sayıdır.


  Mantıksal bağlar kullanarak basit önermelerden başka önermeler kurulabilir, ki bunlara “bileşik önermeler” denir.Önerme matematikte kesin bir hüküm bildiren ifadelere denir.
  Olumsuzu

  Bir önerme “değil” eki ile karşıt ifadeye çevrilebilir; buna değilleme denir.

  Bir hafta 7 gün'dür. Bir hafta 7 gün degildir. Olumsuz olacak harfin yanına (') işareti konur
  Birleşim

  İki veya daha fazla önermeden “ve,veya,ise mantıksal bağlarını kullanarak bileşik önermeler kurulabilir. Örnek olarak: “Bugün hava açık ve sıcak” cümlesini verilebilir. Doğal dilde bazen “fakat” bağlacını da kullanıyoruz.

  'Örnek': “bugün gemiler 9'da veya 10.da sefer yapacak.”

  “arkadaşlarım sınıftadır veya arkadaşlarım bahçededir.”

  değili A' olarak gösterilir.
  Ayrılım

  İki veya daha fazla basit önermeden “veya” (ya da) mantıksal bağını kullanarak bilesik önermeler kurulabilir.

  Örnek: “Bugün Arçelik veya Tedataş'tan ziyaretçiler gelecek.”
  Şartlı cümle

  Aynı şekilde, iki veya daha fazla sayıda önermeden (eğer-ise) bağını kullanarak şartlı önermeler kurulabilir.

  Örnek: “Eğer yağmur yağıyor ise, hava bulutludur.”

  Bazen “eğer-ise” bağı yerine doğal dilde “gerektirir” bağını da kullanabiliyoruz.

  Örnek: “Yağmurun yağıyor olması havanın bulutlu olmasını gerektirir.”

  === Ancak ve ancak === salak gerş Yine, “eğer ve ancak-ise” bağını kullanarak birden fazla önermeden çift şartlı önermeler kurulabilir. Bu tür önermeler doğal dilde daha az kullanılmasına rağmen, fizik ve matematikte sık sık kullanılmaktadır.

  Örnek: “Eğer ve ancak çalışanlar ücretlerde aşırı artış talep ederlerse enflasyon düşmez.”

  Aynı cümle şu şekilde de ifade edilebilir: “Eğer, çalışanlar ücretlerde aşırı artış talep ederlerse enflasyon düşmez, ve eğer enflasyon düşmezse çalışanlar ücretlerde aşırı artış talep ederler.”

  Cebirde olduğu gibi, sembolik veya matematiksel mantıkta da, önermeler yerine önermesel değişkenler kullanılır (P, Q, R, S, T harfleri gibi).
  Mantıksal bağlar

  Mantıksal bağlar aşağıdaki sembollerle gösterilir:

  \neg: değil
  \land: ve
  \lor: veya
  \to: eğer-ise
  \leftrightarrow: eğer ancak-ise

  Böylece şu ifadeler, önerme formülleri olacaktır:

  \neg P, P \land Q, P \lor Q, P \to Q, P \leftrightarrow Q

  Örnek: "Eğer sendika veya fabrika yöneticileri inada devam ederlerse, grev ancak ve ancak hükümet bir kararname çıkarır ve fabrikaya polis göndermezse önlenir."

  P: Sendika inada devam eder
  Q: Fabrika yöneticileri inada devam eder
  R: Grev önlenir
  S: Hükümet kararname çıkartır
  T: Hükümet fabrikaya polis göndermez 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 4. (P \lor Q) \to (R \leftrightarrow S \land T)

  => ise bu şekildede gösterilir <=> ancak ve ancak bu şekildede gösterilir
  Doğruluk cetvelleri

  Mantıkta önermeler doğru ya da yanlış olabilir, fakat hem doğru hem yanlış olamaz. Bir önermeye yüklenen bu “doğru” ve “yanlış” yüklemlerine onun “doğruluk değeri” denir.


  \neg P, P \land Q, P \lor Q, P \to Q, P \leftrightarrow Q

  “Değil” sözcüğünün anlamından hareketle, eğer bir P önermesi doğru ise onun değillemesi, yani \neg P yanlıştır, ve bunun tersi. Mesela, P önermesi “Ay dünyanın uydusudur” cümlesi yerine geçiyorsa, bunun değillemesi olan \neg P yanlıştır.

  Genel, kural olarak iki veya daha fazla önermenin birleşimi, ancak birleşen bütün önermelerin doğru olması halinde doğrudur. Mesela, “3 asal sayıdır ve 2+2=5'tir” yanlış bir bileşik önermedir.

  Yine kural olarak, ayrık önermelerin doğru olabilmesi için bileşenlerden birinin doğru olması yeterlidir. Ayrık önermeler ancak bunları meydana getiren bileşenlerin hepsinin birden yanlış oldugu halde yanlış sayılır.

  Bileşik önermeler için doğruluk tabloları şu şekilde verilebilir:
  P Q \neg P P \land Q P \lor Q P \to Q P \leftrightarrow Q
  D D Y D D D D
  D Y Y Y D Y Y
  Y D D Y D D Y
  Y Y D Y Y D D

  D: doğru, Y: yanlış

  Eşdeğerlikler

  \neg \neg P = P
  \neg P \lor Q = P \to Q
  \neg (P \lor Q) = \neg P \land \neg Q
  \neg (P \land Q) = \neg P \lor \neg Q

  Karşıtlıklar

  \neg P \times P
  (P \to Q) \times (P \land \neg Q)
  (P \lor Q) \times (\neg P \land \neg Q)
  (P \land Q) \times (\neg P \lor \neg Q)


  Totoloji
  Bir önermesel formülün (veya bileşik önermenin) doğruluk cetvelindeki son değerlendirme sütunundaki bütün değerler “doğru” çıkıyorsa, bu önermesel formüle “totoloji” denir.

  Çelişki
  Bir önermesel formülün (veya bileşik önermenin) doğruluk cetvelindeki son değerlendirme sütunundaki bütün değerler “yanlış” çıkıyorsa bu önermesel formüle “çelişki” denir.

  Bazen doğruluk
  Bir önermesel formülün (veya bileşik önermenin) doğruluk cetvelindeki son değerlendirme sütunundaki değerlerden bazıları “doğru” bazıları “yanlış” çıkıyorsa bu önermesel formüle “bazen doğru” denir.

  Tutarlılık
  Bir bileşik önermeye “ve” ekiyle başka bir önerme eklendiği zaman bir çelişki ortaya çıkmıyorsa, eklenen önerme öncekiyle tutarlıdır denir.

  Geçerlilik
  Bir A1, A2, ..., An önerme dizisindeki bütün A’lar doğru olduğu zaman bir B hükmü de doğru oluyorsa B’ye A1, A2, ..., An önermelerinin geçerli sonucudur denir. Geçerlilik şu şekilde gösterilir:

  A1, A2, ..., An |= B.

  Mantıksal İçerik
  Bir bileşik önermeyi yanlış yapan şartların sayısının bütün şartların sayısına oranı ne kadar büyükse, o önermenin mantıksal içeriği o kadar fazladır. Çelişkinin mantıksal içeriğinden bahsedilemez (çünkü yoktur.).(-->bu durumda çelişki için mantıksal içerik 1/1 olması beklenir. buna göre ilk cümle ile bahsedilen tanım tersi olarak düşünülmesi gerekmektedir =>düzeltmedir, şayet hata yok ise siliniz?) FEopıhjgkşeldgrgrgg

  Yüklemler Mantığı

  Önermeler mantığının türetim kuralları matematik için yeterli olmadığı gibi gündelik dil için de yeterli değildir. Mesela, klasik mantıkta "Her asal sayı bir doğal sayıdır" ve "3 asal sayıdır" öncüllerinden, "3 doğal sayıdır" sonucunu çıkarabiliyoruz. Fakat bu akıl yürütmenin doğruluğu, önermeler mantığının kuralları çerçevesi içinde kanıtlanamaz. Bunun nedeni de şudur: Önermeler mantığı bileşik önermeler içindeki basit önermeler arasındaki mantıksal bağlara ve basit önermelerin doğruluk değerlerine göre bileşik önermelerin doğruluklarını inceler. Diğer bir deyişle, önermeler mantığı bir önermeyi birçok maksat için yeterli ayrıntıda analiz etmez.

  İşte, terimler, yüklemler ve niceleyiciler diye isimlendireceğimiz mantıksal kavramlar yardımıyla gündelik dili ve matematiğin dilini büyük ölçüde sembolize edebiliriz.

  Yüklemler mantığında da aynı matematikte olduğu gibi, sabitler ve değişkenler kullanılır. Biraz önce bahsedilen "terimleri" iki sınıfa ayırabiliriz: Bireysel değişkenler, bireysel sabitler. Bireysel sabitlere örnek olarak birey olduğunu bildiğimiz varlıkları sayabiliriz: “Gökhan”, “Tekir”, “gül” gibi. Bunlar yerine de “insan”, “hayvan”, “bitki” kavramlarının çerçeveleri içinde olmak üzere x, y, z, değişken sembollerini kullanabiliyoruz.

  Matematikte değişkenler genellikle sayılar veya fonksiyonlar olabilir. Yüklemler mantığında ise bireysel terimler değişken olabildiği gibi, yüklemler de sabit veya değişken olabilir. Yüklemsel sabitlere örnek olarak önermeler içinde yer alan yüklemleri gösterebiliriz: “sayı”, “meyve”, “uydu”, “sert” gibi. Buna göre,

  7 bir asal sayıdır.
  Elma bir tür meyvedir.
  Miranda, Neptün'ün uydusudur.
  Demir sert bir metaldir.

  ...cümleleri içinde "7", "muz", "Miranda", "Neptün" ve "demir" bireysel sabitler, “asal sayı, “meyve”, “uydu” ve “sert metal” de yüklemsel sabitlerdir.

  Yüklemsel ifadelerde yüklemler yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi bir veya iki terimli (veya argümanlı) olabildiği gibi, daha fazla sayıda argüman da içerebilirler. Mesela: “Beril, Akın ve Şebnem'nin önünde oturuyor” dediğimiz zaman, burada “önünde oturuyor” ifadesini yüklem olarak; Beril, Akın ve Şebnem isimlerini de bireysel sabitler olarak almış oluyoruz.


 5. Yüklemsel ifadeler yüklemin aldığı terim sayısına göre şu genel biçimlerde gösterilebilirler:

  P(a), Q(b,c), R(d,e,f), ...

  Bu ifadelerde, hemen görülebileceği gibi, bireysel sabitler yerine x, y, z gibi değişkenler koyarsak,

  P(x), Q(b,y), R(z,e,f)

  ...gibi değişken terimli yüklemsel ifadeler elde ederiz.
  Eşdeğerlik ve karşıtlık

  A(x) yüklemsel bir formül olsun. Şu ifadeleri gözönüne alalım:

  a) \forall x A(x)
  b) \exists x A(x)
  c) \forall x (\neg A(x))
  d) \exists x (\neg A(x))

  Bunları doğal dile çevirirsek:

  a) Her şey A yüklemine (özelliğine) sahiptir.
  b) Bazı şeyler A yüklemine (özelliğine) sahiptir.
  c) Hiçbir şey A yüklemine (özelliğine) sahip değildir.
  d) Bazı şeyler A yüklemine (özelliğine) sahip değildir.

  Burada görüldüğü gibi, d, a'nın karşıtı (değillemesi), c de b'nin karşıtıdır. Şu halde, \exists x A(x) yerine \neg \forall x \neg A(x) kullanabiliriz, çünkü bunlar mantıksal olarak özdeştir, aynı şekilde \forall x A(x) yerine \neg \exists x \neg A(x) ifadesini kullanabiliriz.

  Yüklemsel ifadelerde değilleme ve niceleyicilerin yeri, anlam bakımından önemlidir. Örneğin:

  \neg \forall x asal(x), “her sayı asal değildir” anlamına gelirken,
  \forall x \neg asal(x) ise “hiçbir sayı asal değildir” anlamına gelir.

  Eşdeğerlikler

  \forall x P(x) = \neg [\exists x \neg P(x)]
  \exists x P(x) = \neg [\forall x \neg P(x)]
  \neg \exists x P(x) = \forall x \neg P(x)
  \neg \forall x P(x) = \exists x \neg P(x)

  Karşıtlıklar

  \forall x P(x) \times \exists x \neg P(x)
  \exists x P(x) \times \forall x \neg P(x)
  \neg \exists x P(x) \times \exists x P(x)
  \neg \forall x P(x) \times \forall x P(x)
  Çok Çözülem Teorem İspatlama

  Çözülüm teorem ispatlama, mantık teoremlerinin ispatlanması için A. Robinson tarafından geliştirilmiş bir tekniktir. Bu tekniğin esası şudur:

  Eğer “veya” bağı ile bağlı P1, ..., Pn önermelerinden bir Q önermesi dedüktif olarak çıkarılabiliyorsa, o zaman Q'nun değillemesini bu önermelere “ve” bağı ile kattığımız zaman bir çelişki elde ederiz. Sembollerle gösterecek olursak:

  P_1 \land, ..., \land P_n \to Q

  ...çıkarımı geçerli ise,

  P_1 \land, ..., \land P_n \land \neg Q

  ...bir çelişkidir.

  Bu yöntemin kullanılabilmesi için, P1, ..., Pn önermelerinin, eşdeğerlik dönüşümleri kullanılarak “birleşimli normal biçim” denilen bir biçime getirilmesi gerekir. Bu biçim sadece “değil”, “ve” ve “veya” mantıksal bağlarını içerir.


  Örnek 1:

  P -> Q ~P V Q ~P V Q
  P P P
  ------ ------ ~Q
  Q Q ------


  Bu örnekte P \to Q şartlı önermesi yerine, eşdeğeri \neg P \lor Q konulmuştur ki bu, P \to Q önermesinin normal biçimidir.

  Örnek 2:

  A -> B ~A V B ~A V B
  B -> C ~B V C ~B V C
  A A A
  -------- --------- ~C
  C C ---------

  Çözülüm teorem ispatlama yöntemi, yüklemler mantığının teorem ispatlama problemlerinde de uygulanmaktadır. Yüklemler mantığında teorem ispatı sırasında bireysel sabitlerin değişkenlerin yerine konulmasına “birleştirme” denilir.

  Örnek 3:

  P(x,y) -> Q(x) ~P(x,y) V Q(x) ~P(a,y) V Q(a)
  P(a,y) P(a,y) P(a,y)
  -------------- --------------- ~Q(a)
  Q(a) Q(a) ---------------

  Bulanık Mantık

  Bulanık mantık 1960’ların ortalarında Lotfi Zadeh tarafından iki değerli mantık ve olasılık teorisine alternatif olarak geliştirilmiştir. Bulanık mantıkçılara göre iki değerli mantık ve kümeler teorisi daha genel çok değerli bir teorinin özel halidir. Zadeh (1965) bulanık kümeleri ve bulanık mantığı şu şekilde tanımlamaktadır: "Bulanık sistemlerde temel düşünce bulanık mantıkta doğruluk değerleri (veya bulanık kümelerde üyelik değerleri) 0 ile 1 arasında değişen değerlerdir ki burada 0 mutlak yanlış, 1 de mutlak doğru olmaktadır."

  Doğal dilde kullandığımız birçok cümlede “az”, “çok”, “orta” gibi kalitatif niceleyiciler kullanıyoruz. Bu tür cümleleri bulanık mantığın gösterimi ile ifadelendirmek daha kolay olmaktadır. Bulanık mantıkta “Ahmet yaşlıdır” ve “Bugün hava sıcaktır” cümlelerindeki “yaşlı” ve “sıcak” ifadelerine iki değerli mantıktaki gibi “doğru” veya” yanlış” yerine 0 ile 1 arasında değer verilebilmektedir.
  Bulanık mantığın formel tanımları

  X, elemanları x’ler olan bir nesneler kümesi olsun, yani X = ( x ). X’in içinde bir A bulanık kümesi bir üyelik fonksiyonu mA(x) ile karakterize edilir. Bu fonksiyon X içindeki her nesneyi, 0 ile 1 arasındaki bir reel sayıya [0,1] tekabül ettirir. Yukarıdaki örnekte A, yaşlı insanlar kümesi olabilir. Ahmet de X insanlar genel kümesinin bir üyesi olarak yaşlı insanlardan biri olabilir, ki A’daki üyelik derecesine göre üyelik değeri [0,1] reel sayılar aralığında yer alır.

  mA(x) değeri 1’e yaklaştığında x’in A içindeki “üyelik derecesi” artar. Bütün x’ler için mA(x) = 0 ise, A boş bir küme olur ve bütün x’ler için mA(x) = mB(x) olduğunda da A=B olur. Bulanık kümelerle ilgili tarifler de şöyledir:

  m(karşıt A) = 1 – mA.

  Eğer X’in bütün x’leri için mC(x) = MAX[mA(x), mB(x)] ise, C, A ve B’nin birleşimidir.

  Eğer X’in bütün x’leri için mC(x) = MIN[mA(x), mB(x)] ise, C, A ve B’nin arakesitidir.


 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri