Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

teknolojinin bulunuşu sosyal bilimlerin gelişimine etkisi nedir ? Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Teknolojinin Aydınlatma Araçlarının Gelişimine Katkısı Nedir Kısaca Toplumsal Yaşantımıza Sosyal Bilimlerin Ve
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 5      

 1. Kayıtsız Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  Cool teknolojinin bulunuşu sosyal bilimlerin gelişimine etkisi

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  teknolojinin bulunuşu sosyal bilimlerin gelişimine etkisi

  KURAMSAL ÇERÇEVE
  Teknolojik-Bilimsel Gelişme ve Toplumsal Değişme
  İnsanlık tarihi boyunca “değişme” kavramının her zaman karşımıza çıkan bir olgu olduğu söylenebilir. Değişme kavramı bazı durumlarda “olumlu, istenilen” yönde karşımıza çıktığı gibi “olumsuz, istenmeyen” yönde de karşımıza çıkabilir. “Değişme, önceki bir durum veya oluş tarzındaki çeşitlenmeler olarak tanımlanabilir. Ne kadar geleneksel ve tutucu olursa olsun her toplum ve her kültür sürekli değişim içindedir (Fichter, 2006, s.194).” Teknolojik değişimler toplumların gelişmesinde önemli bir etken olarak görülmektedir. “Bir toplumun çok ilerde olmasını sağlayan önemli ölçüde teknolojik değişimin hızının yüksek olmasıdır (Öner, 2003, s.571).” Özkalp (2008) “Teknoloji, değişmenin itici gücüdür (s.315).” düşüncesiyle teknoloji ve değişim arasındaki ilişkiyi belirmiştir.
  “İnsanoğlunun evriminin belirleyici ögesi teknolojidir (Kongar, 1985, s.310).” Dolayısıyla teknolojinin, ilk insanlardan günümüz uygarlıklarına kadar insanlığın gelişiminde doğrudan başat bir unsur olduğu söylenebilir. Günümüz toplumlarının gelişmişliğinde teknolojinin etkisinin gittikçe arttığı görülmektedir. Kongar (1985) “Bir toplum yapısının temelinde yatan belirleyici öge de teknolojidir (s.310).” düşüncesiyle teknolojinin toplumların gelişimi açısından önemini vurgulamıştır. Özer (2003) de bu konudaki “bilimsel ve diğer bilgilerin pratik uygulamaları toplumsal değişmenin ana kaynağıdır (s.570).” düşüncesiyle bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplumsal değişme üzerindeki etkilerini belirtmiştir. Bunlara ek olarak ünlü antrapologlar Mead ve Childe de “İnsanoğlunun evriminin temelinde teknolojinin yattığını gözlemektedir (Kongar, 1985, s.300).”
  4
  “Teknolojinin altında icat ve keşif ile bunların topluma mal edilmesi için gerekli süreçler yatar (Kongar, 1985, s.300).” Tarım Devrimi, Endüstri Devrimi gibi çok uzun süreli ve kapsayıcı örneklerin yanı sıra bilim ve teknolojinin toplumu etkilemesine, 19. yüzyılda elektromanyetik dalgaların kuramsal olarak öngörülmesi, ardından keşfedilmesi, mühendislerce bu keşiften yola çıkarak radyonun yapılması ve toplum hayatına hızla girmesi örnek verilebilir.
  “Teknoloji, insanın doğayı denetlemesini olanaklı kıldığı gibi insan ilişkilerini de etkiler. (Özkalp, 2008, s.315).” İletişim ve ulaşım teknolojilerinin gelişimi farklı coğrafyalarda yaşayan insanlar arasındaki ilişkileri arttırmış; değişik kültürler arasındaki bağlantıları yoğunlaştırmıştır. “Modern öncesi toplumlarda, tarımsal üretim alanındaki yenilikler değişimin başlangıcı olmuştur. Modern toplumlarda ise sanayileşme, toplumsal değişimin temel motoru olmuştur (Bahar, 2008, s.82).” Teknoloji buna benzer etkileriyle toplumsal değişim üzerinde de doğrudan bir etki yapmıştır. Doğan (2007) “Teknoloji toplumsal değişimin hem nedeni hem de sonucudur (s.343).” saptamasıyla teknoloji ve toplumsal değişim arasında diyalektik ilişkiyi vurgulayarak toplumsal değişimin de teknolojiyi etkilemesine dikkat çekmiştir.
  “Bilimsel buluşlar, teknolojik gelişmeler, uluslar arası sosyal hareketler ve rejim değişiklikleri sosyal değişmeyi hızlandırmaktadır (Bahar, 2008, s.82).” Yasa (1973) “Teknolojik gelişmenin toplum yapısının özdeksel (maddi) ve tinsel (manevi) ögelerini etkilediği (s.184)” belirterek bu etkilerin büyük toplumsal değişme ve gelişmelere zemin oluşturduğunu ifade etmiştir. Teknoloji, toplumların maddi kültürünün yanı sıra manevi kültürlerini de şekillendiren bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Kongar (1985) bu durumu “Maddi kültürün altında teknoloji yatar. Böylece teknoloji, insanlar arası ilişkileri düzenleyen anlamları, değerleri ve kuralları biçimlendiren güç olmaktadır (s.24).” şeklinde ifade ederek teknolojinin çok boyutlu etkilerine örneklendirmiştir. 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri