Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Erzincanın nüfus özellikleri nedir , Erzincan ilinin nüfus özellikleri nelerdir , Erzincan nüfus özellikleri hakkında bilgi verirmisiniz Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Erzincanın neyi meşhur,
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 2      

 1. Kayıtsız Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  Erzincanın nüfus özellikleri

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  Erzincan'ın Nüfus Bilgileri

  İlin nüfus tesbiti sonuçlarına göre nüfus yoğunluğu 27’dir. 316.841 olan il nüfusunun 172.206’sı il ve ilçe merkezlerinde, 144.635’i ise köylerde yaşamaktadır. Buna göre il nüfusunun yüzde 54.3’ü il ve ilçe merkezlerinde, yüzde 45.7’si köylerde yaşamaktadır. Nüfusu 10.000'in üzerinde olan yerleşim yerleri il merkezi, Üzümlü ve Tercan ilçeleridir.

  İlde zaman zaman meydana gelen deprem felaketi ve özellikle kırsal alanda geçim imkanlarının sınırlı oluşu başta 3 büyük kent olmak üzere Mersin, Antalya, Aydın illerine göçü hızlandırmaktadır. Nitekim DİE verilerine göre 1980-1985 yılları arasında ise 31.211 kişi, 1985-1990 yılları arasında 49.820 kişi diğer illere göç etmiş bulunmaktadır.

  Erzincan nüfusunun DAP bölgesi toplam nüfusu içindeki payı 1995 yılında yüzde 7 iken, bu oran 2000 yılında yüzde 5 seviyelerine inmiştir. İl’e bağlı bulunan 8 İlçe’den Üzümlü ilçesi 49.928 kişi ile en fazla nüfusa, Otlukbeli ilçesi ise 4.651 kişi ile en az nüfusa sahip olan ilçelerdir. İlin yıllık nüfus artış hızı en yüksek olan ilçesi, binde 52,8 ile Üzümlü iken en az olan ilçesi ise binde 38,5 ile Kemah’ dır.

  Erzincan Nüfusunun Tarihsel Gelişimi ve Mevcut Durumu

  1927 yılında Türkiye’de 63 İl bulunmakta iken, özellikle 1985 yılından sonra idari bölünüş yapısında gerçekleştirilen değişikliklerin sonucu olarak 2000 yılında bu sayı 81’e yükselmiştir. 1927 yılında Türkiye’nin nüfusu 13.648.270, Erzincan İlinin nüfusu 134.443 olarak tespit edilmiş ve Erzincan ili nüfus büyüklüğü açısından 63 il arasında 45. sırada yer almıştır. Erzincan ilinde kilometrekareye düşen kişi sayısı 1927 yılında yaklaşık 9 kişi iken, 2000 yılında 27 kişiye yükselmiştir. Erzincan ilinin ortama hane halkı büyüklüğü azalmaktadır. 1955 yılında ilin ortalama hane halkı büyüklüğü 6,2 kişi iken, 2000 yılında 5 kişiye düşmüştür.

  Son 73 yılda Türkiye’nin nüfusu yaklaşık 5 kat artış göstermiştir. Aynı dönemde Erzincan İlinin nüfusu 2,4 kat artış göstermiş ve 2000 yılında 316.841’e yükselmiştir. 1927–2000 döneminde Erzincan İlinin nüfus artışı incelendiğinde, nüfus artış hızı dönemlere göre önemli değişimler göstermiştir. 1940-1975 döneminde nüfus sürekli artarken, 1975-2000 döneminde nüfusta ardışık olarak artış ve azalmalar olduğu gözlenmektedir. İlde en düşük yıllık nüfus artış hızı binde 1,49 ile 1935–1940 döneminde, en yüksek yıllık nüfus artış hızı ise binde 28,1 ile 1945-1950 döneminde gerçekleşmiştir. 1990-2000 döneminde Erzincan İlinin yıllık nüfus artış hızı binde 5,7’dir. 1927 yılında Erzincan ili ülke nüfusu içinde yaklaşık yüzde 1’lik paya sahip iken 2000 yılında yaklaşık yüzde 0,5’lik bir paya sahiptir. Bu da, Erzincan İlinin nüfus artış hızının ülke ortalamasından daha düşük olduğunu göstermektedir

  2000 Yılı Genel Nüfus sayımı sonuçlarına göre il’de hane halkı sayısı 61.028’e ulaşırken hane halkı büyüklüğü toplam nüfusa göre 5,19, toplam hane halkı nüfusa göre 5,04’e düşmüştür. Erzincan ilinde bulunan 61.028 hane halkının yaklaşık yüzde 51’i şehirde yaşamaktadır. Otlukbeli ilçe Merkezi 7,4’lük ortalama hane halkı büyüklüğü ile en yüksek, Kemaliye ilçe merkezi 3,9’lük ortalama hane halkı büyüklüğü ile en düşük değere sahiptir. İl Merkezinde ve ilçe merkezinde yaşayan hane halkının yüzde 90’nı tuvaleti içinde bulunan konutlarda oturmakta iken köylerdeki hane halkının yüzde 58’nin konutunun içinde tuvaleti bulunmaktadır.

  İl merkezindeki hane halkının % 98’i, ilçe merkezlerindeki hane halkının yüzde 96’sı içinde borulu suyu olan konutlarda yaşarken, köylerdeki her yüz hane halkından 20’sinin konutunun borulu suyu bulunmamaktadır. İl genelinde hane halklarının yüzde 72’si kendi evinde oturmaktadır. Oturduğu konuta sahip olan hane halkı oranı yerleşim yerlerine göre farklılık göstermektedir. Kendi evinde oturan hane halklarının oranı il merkezinde yüzde 52, ilçe merkezinde yüzde 73 iken, köylerde bu oran yüzde 87’ye yükselmektedir. Kiracı olan hane halklarının oranı da yerleşim yerlerine göre farklılık göstermektedir. İl Merkezinde kiracıların oranı yüzde 34 ile en yüksek düzeye sahip iken, köylerde bu oran yüzde 9’dur.

  Erzincan’da Bebek, Çocuk Ölüm Hızları ve Toplam Doğurganlık Oranları

  1990 yılı çocuk ölüm hızı Türkiye ortalaması binde 16 olmasına karşın, Erzincan’da bu oran binde 15’dir

  İl bazında uzun dönemde doğurganlık düzeyinde gerçekleşen değişim çocuk, kadın oranına (doğurgan çağdaki (15-49 yaş) her 1000 kadın için “0-4” yaş grubundaki çocuk sayısı) göre incelenmiştir. Erzincan ilinde doğurgan çağdaki kadın başına düşen ortama çocuk sayısı 1960 yılına kadar yükselirken, bu yıldan sonra azalma göstermektedir. 1960 yılında doğurgan çağdaki her bin kadına 783 çocuk düşerken 2000 yılında her bin kadına 367 çocuk düşmektedir. Kadın başına düşen çocuk sayısı son 40 yıl içinde yaklaşık yüzde 53 oranında azalma göstermiştir.

  Doğurganlık düzeyindeki değişimi yorumlanmasında kullanılabilecek bir başka göstergede doğurganlık döneminin sonu olan “45-49” yaştaki bir kadın için ortalama çocuk sayısıdır. Bu gösterge Erzincan ilinde doğurganlık düzeyinin 1970-1980 döneminde arttığını, 1980-2000 döneminde azaldığını göstermektedir. 1970 yılında “45-49” yaştaki kadınlar ortalama 6,4 çocuk dünyaya getirmiş iken, 2000 yılında aynı kuşaktaki kadınlar ortalama 4,1 çocuk dünyaya getirmişlerdir. Erzincan ilinin 1967 yılından günümüze kadar olan dönemde bebek ölüm hızı ülke genelindeki yapıya benzer şekilde azalmaktadır. 1967 yılında 1000 canlı doğumdan yaklaşık 168’i bir yaşını doldurmadan ölürken 1997 yılında 1000 canlı doğumdan 37’si bir yaşını doldurmadan ölmüştür.

  Erzincan’da Nüfusun Eğitim Durumu

  Erzincan ilinde okuma yazma bilen nüfusun oranı ülke genelinde olduğu gibi her iki cinsiyet içinde sürekli artış göstermektedir. 1935 yılında erkeklerin yüzde 22,1’i kadınların yüzde 4,8’i okuma yazma bilirken bu oran 2000 yılında erkeklerde yüzde 93,7’ye, kadınlarda yüzde 79,7’ye yükselmiştir. Kadın nüfusun okur yazarlılık oranı erkek nüfusunkinden daha hızlı artmakla birlikte cinsiyetler arası farklılık devam etmektedir. 8 yıllık eğitimin tamamlanabileceği en küçük yaş 14’dür. Bu nedenle en az ilköğretim mezunu olanların oranındaki değişim incelenirken 14 ve daha yukarı yaştaki nüfus dikkate alınmıştır. Erzincan ilinde en az ilköğretim mezunu olanların oranları 1975-2000 döneminde her iki cinsiyet içinde sürekli artış göstermiştir. En az ilköğretim mezunu olanların oranı 1975 yılında erkeklerde yüzde 16,3, kadınlarda yüzde 4,8 iken, bu oran 2000 yılında erkeklerde yüzde 50’ye, kadınlarda ise yüzde 25,7 yükselmiştir. Eğitim düzeyindeki gelişim, eğitim çağını bitiren 25 ve yukarı yaştaki nüfus için incelenmiştir. 1975-2000 döneminde 25 ve daha yukarı yaştaki nüfusun içinde ortaokul ve ortaokul dengi, lise ve lise dengi ve yüksek öğretim mezunlarının payı her iki cinsiyette de sürekli artış göstermektedir. Aynı dönemde ilkokul mezunu kadın nüfusun oranı sürekli olarak artarken, özellikle ortaokul ve lise mezunu olanların oranındaki artış nedeni ile ilkokul mezunu olan erkek nüfusun oranı 1990 yılından sonra düşme eğilimine girmiştir. 1975 yılında 25 ve daha yukarı yaştaki erkeklerin yüzde 44,7’si, kadınların yüzde 19,2’si İlkokul mezunu iken 2000 yılında erkeklerin yüzde 44’ü kadınların ise yüzde 45,1’i ilkokul mezunudur.

  Ortaokul ve ortaokul sonrası eğitim düzeylerinde bulunan kadın ve erkek oranları arasında önemli farklılıklar vardır. 2000 yılında ortaokul ve lise mezunu olan erkeklerin oranı, kadınların oranından yaklaşık 3 kat daha fazladır. Cinsiyetler arası eğitim düzeyindeki farklılık yüksek öğretim mezunları için de geçerlidir. 1975-2000 döneminde, ilkokuldan sonraki eğitim düzeylerini bitiren nüfus oranında çok önemli gelişmeler yaşanmıştır. 1975 yılında eğitim çağını tamamlayan erkeklerin yüzde 10,6’sı ilkokuldan sonraki eğitim düzeylerinden birini tamamlarken, 2000 yılında erkeklerin yüzde 42,1’i ilkokuldan sonraki eğitim düzeylerindeki birini tamamlamıştır. Kadınlarda da benzer bir gelişme yaşanmıştır. 1975 yılında kadınların yüzde 2,4’ü, 2000 yılında ise yüzde 15,4’ü ilkokuldan sonraki eğitim düzeylerinden birini tamamlamıştır. Eğitim düzeyinde özellikle lise ve yüksek öğretim mezunlarında önemli gelişme olmuştur. 1975 yılında erkeklerin yüzde 4,9’u, kadınların yüzde 1,4’ü lise mezunu iken, 2000 yılında erkeklerin yüzde 17,7’si, kadınların yüzde 6,7’si lise mezunudur. Yüksek öğretim mezunu olan nüfus oranı her iki cinsiyette de artış göstermekle birlikte kadın nüfusundaki artış erkek nüfusundakinden daha fazladır. 1975 yılında erkelerin yüzde 1,4’ü, kadınların yüzde 0,1’i yüksek öğretim mezunu iken, 2000 yılında bu eğitim düzeyinde mezun olan erkeklerin oranı yüzde 8,9’a, kadınların oranı yüzde 2,7’ye yükselmiştir. 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri