Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Mekteb-i Mülkiye Nedir Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Osmanlı Devletinin 19. Yüzyılda Oluşturduğu Kurumlardan Posta Teşkilatı Ve Mekteb-i Mülkiy Mekteb-i Mülkiye-i Şahane Hakkında Kısa Bilgi

 1. Kayitsiz Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  Mekteb-i Mülkiye Nedir

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  mülkiye

  siyasal bilgiler fakültesinin eski adı. mekteb-i mülkiye, mülkiye de denir. asker olmayan memur sınıfı.

  osmanlı devletinde ilk mekteb-i mülkiye, kaymakam, müdür gibi devletin idârî kademelerinde görev alacak kimseleri yetiştirmek maksadıyla, 28 ocak 1859 da kurulmuştur. öğretim süresi iki yıl olan okula, öğrenciler imtihânla alınırdı. öğretim programlarında kültür ve meslek dersleri, yâni kânunlar ve iktisat dersleri de konulmuştur. bir müddet sonra okulun öğretim süresi dört yıla çıkarıldı. coğrafya, hesap, ekonomi ve politika derslerine ilâve olarak muhâsebe, devletler hukûku ve fransızca öğretilmeye başlandı. 1891’de okulun öğretim seviyesi biraz daha iyileştirildi.

  sultan ikinci abdülhamîd han, talebeleri çalışmaya teşvik etmek için, mekteb-i mülkiyeyi birincilikle bitireni saraya kâtip olarak alırdı.

  1900 yılında, mülkiye’nin çatısı altında dârül-fünûnun ilâhiyat, edebiyat, riyâziyât (matematik), tabakat (jeoloji) şûbeleri (fakülteleri) açıldı. bu düzenleme ile mülkiye, dârülfünûnun bir fakültesi durumuna geldi. 1915’e kadar yatılı olan okul, bu târihten 1918’e kadar yatılı olmaktan çıkarıldı ise de, kuruluş gâyesiyle bağdaşmadığından 1918’de tekrar yatılı hâle getirildi.


  Siyasal Bilgiler Fakültesi, diğer bir deyişle Mülkiye Türkiye’de, maliye, iktisat, kamu yönetimi, işletme, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri ve uluslararası ilişkiler alanında yüksek öğrenim sağlayan en köklü kurumdur.

  Mülkiye'nin kuruluşu ve gelişmesi yüz yıldan uzun süredir devam etmekte olan ülkemizin modernleşme ve batılılaşma hareketiyle yakından ilgilidir.

  Toplumsal reformların başlamasıyla birlikte, yönetim anlayışının, yapılmakta olan reformlara uyum sağlaması, siyasi ve idari kurumların etkinliğini arttırma ihtiyacları, çağdaş standartlarda idarecilerin yetiştirilmesini gerekli kılmıştır.

  Mülkiye bu ihtiyacı karşılamak üzere, 1859 yılında İstanbul’da bir meslek okulu olarak kurulmuş ve kuruluşundan itibaren bir dizi değişikliğe uğramıştır. Kuruluşunda Mekteb-i Mülkiye-i Şahane adıyla İç İşleri Bakanlığına bağlı bir kurumken, 1918 yılında adı Mekteb-i Mülkiye olarak değiştirilmiş ve Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra, 1936- 1937 öğretim yılında, Atatürk’ün isteğiyle Ankara’ya taşınarak adı Siyasal Bilgiler Okulu olmuş ve öğretim süresi dört yıla çıkmıştır. 23 Mart 1950 tarihinde 562 sayılı yasa ile de Ankara Üniversitesinin çatısı altına girerek adı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi olmuştur.

  1955 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi kendi statüsünde değişikliğe giderek eğitim ve öğretiminin ilk iki yılını sosyal ve siyasal bilimlerde ortak derslere ayırmış, son iki yılını ise uzmanlaşmaya tahsis etmiştir. Buna bağlı olarak, üçüncü sınıfa gelen öğrencilerin, Diplomasi ve Dış İlişkiler, İktisat ve Maliye ile İdare bölümlerinden birini tercih etmeleri istenmiştir.

  Yüksek Lisans ve Doktora Programından oluşan lisansüstü öğretim, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde 1955- 1956 akademik yılından bu yana yürütülmektedir.

  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1982 yılında, Yüksek Öğrenim Kanunu'nca yeniden düzenlenen çerçeveyi kabul etmiştir. Buna bağlı olarak, fakültenin uzmanlık alanları altıya çıkmış ve bölümler birinci sınıftan itibaren bağımsız olacak şekilde örgütlenmiştir. Bu bölümler:


  Uluslararası ilişkiler

  Kamu yönetimi


  İktisat


  Maliye


  İşletme


  Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri dir.

  Aynı düzenlemeyle lisansüstü öğrencilerin sorumluluğu da Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne geçmiştir.

  Bugün için, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin altı bölümü ve dokuz araştırma merkezinde, 168 akademik personel (37 profesör, 20 doçent, 23 yardımcı doçent, 79 araştırma görevlisi, 3 öğretim görevlisi, 6 uzman) ve 78 idari personel lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretimi sürdürmektedir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunları ki Mülkiyeliler olarak adlandırmaktadır, Dış İşleri, İç İşleri ve Maliye Bakanlığı gibi kamu kurumlarının yanında bankalar ve özel şirketlerde en üst makamlarda istihdam edilmektedir. Ayrıca, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu Mülkiyeliler arasında çok sayıda başbakan, bakan, milletvekili, büyükelçi, vali, gazeteci ve önde gelen iktisatçılar bulunmaktadır.

  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, tarihi boyunca Türk Halkının nezdinde değişim, reform ve akademik özgürlüğün sembolü olmuş, tarihsel misyonunun ve sorumluluğunun bilincinde Türkiye Cumhuriyeti’nin entellektüel ve siyasi evrimine katkıda bulunmaya devam etmiştir. Bu sorumluluğun yansıması olarak da sosyal ve siyasal sorunlar karşısında yapıcı eleştiri hakkını kullanmaya devam etmektedir.
 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri