Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

tüketici hakları olmasaydı neler olurdu Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın İnsan Hakları Olmasaydı Ne Olurdu Tüketici Milli Ekonomi Kalite Tüketici Hakları Size Neler Çağrıştırıyor İnsan

 1. Misafir
  Sponsorlu Bağlantılar


  tüketici hakları olmasaydı neler olurdu

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar

  Tüketicinin korunmasını ve hakkını aramasını amaçlayan tüketici hakları olmasaydı tüketici mağdur olurdu.Bozuk mal satımı soruna yol açardı.
  Amaçlar :
  A) Yurdumuzda ve dünyada tüketici hakları ile tüketicilerin korunmasına ilişkin uygulamaları araştırmak, saptamak; bilimsel inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu alandaki gelişmeleri izlemek, tüketicilere, kamuoyuna ve ilgili kurumlara duyurmak,
  B) Derneğin amacına uygun olarak açık oturumlar, konferanslar, paneller, sempozyumlar her çeşit toplantı ve gösteriler yapmak, sergiler açmak, yayınlar yapmak, yarışmalar düzenlemek, ödüller koymak, vakıf kurmak,
  C) Tüketici hakları ile tüketicinin korunması konusunda yasa ,tüzük ve yönetmelik tasarıları hazırlayıp ilgili kurumlara teklif ederek kabul görüp yayınlanmasını ve uygulanabilirliğini sağlamaya çalışmak,
  D) Tüketicilerin satın almış oldukları her çeşit mal ve hizmetin fiyat, kalite, standart güvenilirliği ve sağlığı yönünden korunması ve bilinçlenmesi için gerekli girişimlerde ve faaliyetlerde bulunmak,
  E) Tüketici şikayetlerini izlemek ve değerlendirmek,
  F) Test laboratuarı kurmak, madde ve mamullerin testlerini yapmak ve yaptırmak,
  G) Tüketicileri, temel gereksinimlerin karşılanması hakkı, sağlık ve güvenlik hakkı, bilgi edinme hakkı, seçme hakkı, sesini duyurma ve temsil edilme hakkı, ekonomik çıkarların korunması hakkı ve tazmin edilme hakkı, eğitilme hakkı, sağlıklı bir çevreye sahip olma hakkı gibi tüketici hakları konusunda bilinçlendirmek, bu hakların uygulanabilmesi, yaygınlaşması ve gerekli önlemlerin alınması konusunda girişimlerde bulunmak.
  H) Aynı amacı taşıyan yurdumuzdaki diğer kuruluşlar ile uluslararası tüketici örgüt ve birlikleriyle ilişkiler kurmak, işbirliği yapmak ve ilgili üst örgütlere üye olmak,
  I) Basın, televizyon ve diğer kitle iletişim araçlarından yararlanarak tüketicilerin sesini duyurmaya çalışmak,
  İ) Derneğin amacına ve yapacağı işlere uygun olarak ilgili mahkemelerde davalar açmak, davaya katılmak, avukat tutmak,
  J) Tekeller ve çok uluslu şirketlerin tutum ve politikaları karşısında tüketicilerin korunması bakımından gerekli önlemlerin alınması için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak, kamuoyu oluşturmak ve tüketicileri aydınlatmak,
  K) Tüketicilerin yaşamlarını güvence altına almaya ve temel gereksinimlerini karşılamaya yardımcı olacak temel mal ve hizmetlerin sağlanması ile tüketicilerin alım güçlerine uygun fiyatlarla tüketiciye sunulması konusunda ilgilileri uyarmak; kamuoyunu ve tüketicileri aydınlatmak; tüketicilerin gerçek gereksinimlerini çarpıtan pazarlama uygulamaları ve reklamlara ilişkin karşı eylemleri desteklemek,
  L) Tüketici kooperatiflerinin teşvik edilmesi için girişimlerde bulunmak,
  M) Tüketiciye daha düşük fiyatlarla daha çok seçenek sağlayacak pazar koşullarının gelişmesinin teşvik edilmesi için gerekli girişimlerde bulunmak, kamuoyu oluşturmak,
  N) Enflasyona karşı anti-enflasyonist karar ve uygulamaların desteklenmesi ve tüketicilerin enflasyon yükü altında ezilmemeleri için gerekli girişimlerde bulunmak; fiyat karşılaştırmaları yapmak, özel geçinme indeksleri hazırlamak, ikame mallar hakkında tüketicileri aydınlatmak,
  O) Malların üretimi, dağıtımı ve tüketicilere hizmet vermekle uğraşanların yüksek ahlaki davranışta bulunmalarını teşvik etmek,
  Ö) Sağlık, eğitim, ulaşım, enerji, iletişim, gıda gibi temel mal ve hizmetlerin tüketici haklarına, sosyal devlet anlayışına ve kamu yararına uygun olarak üretilmesi ve tüketicilere sunumunun sağlanabilmesi için gerekli girişimlerde bulunmak,
  P) Tüketicilerin yaşam düzeylerinin yükseltilmesi, ekonomik ve sosyal haklarının geliştirilmesi ve korunması; alım güçlerinin artırılması, dengeli ve adil bir gelir dağılımı için kamuoyu oluşturmak, tüketicileri aydınlatmak, ilgililer nezdinde girişimlerde bulunmak,
  R) Bu maddede belirtilen işlerle ve tüketici haklarıyla doğrudan ve dolaylı ilgisi bulunan konulara ilişkin sorunları ve çözüm önerilerini gündeme getirmek ve kamuoyu oluşturmak amacıyla ülkemizdeki diğer demokratik kitle örgütleri ile birlikte komisyon, platform, komite, girişim, vb. gibi hükmü şahsiyeti olmayan birliktelikler oluşturmak ya da mevcut birlikteliklere katılmak,
  S)Tüketicinin haklarına uygun olarak verimlilik, kalite, ürün güvenliği ve standartlar ile ilgili çalışmalar yapmak, bu konuda yapılan çalışmaları desteklemek, konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
  Ş) Derneğin amaçları doğrultusunda taşınır ve taşınmaz mallar almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak; bu malların korunup işletilmesi için her türlü önlemi almak,
  T) Sandık kurmak, yönetmek, denetlemek ya da denetletmek; sandığın tasfiyesine karar vermek.
  U) Lokal açmak, yönetmek, denetletmek ya da denetlettirmek; lokalin tasfiyesine karar vermek.
  Ü) Yurt dışındaki benzer amaç güden kişi, kurum ya da uluslararası kuruluşlardan ayni ya da nakdi yardım kabul etmek,
  V) Tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek için uluslararası faaliyetlerde bulunmak; yabancı dernekler, federasyon ve konfederasyonlarla işbirliği yapmak; yurt dışında temsilcilik ve şube açmak; yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurmak veya yurt dışında kurulmuş dernek veya üst kuruluşlara katılmak,
  Y) Tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, sendikalarından ve meslek kuruluşlarından maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara yardımda bulunmak,
  Z) Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için gerektiğinde borçlanmak.
 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri