Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

diplomat nedir nasıl olunur ? Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Öyp Nedir Nasıl Olunur Diplomat Nedir Ne İş Yapar Trendyol nedir nasıl üye olunur Diplomat
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 9      

 1. Kayıtsız Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  Diplomat nedir nasıl olunur

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  Diplomat, dış politikayla uğraşan ve ülkesini yurtdışında temsil etmekle görevlendirilen kimsedir. Vatandaşlarının haklarına ve çıkarlarına uygun olarak yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlarla ilişkileri yürütmek üzere Dışişleri Bakanlıklarına bağlı olarak atanan kişidir.
  Uygulanan uluslararası hukukta kavram olarak, dokunulmazlıklar ile ayrıcalıklar arasında bir ayrıma gidilmektedir. Dokunulmazlık kavramı genel yasalardan bağışık tutulmayı değil, fakat yargılama ve icra yollarının uygulamasından bağışık tutulmayı belirtmektedir. Buna karşılık ayrıcalık kavramı kabul eden devletin kimi yasalarının özünden bağışık tutulmayı, bunların özünün uygulanmamasını ifade eder. Diplomatik ayrıcalık ve bağışıklıkları,
  1. Diplomasi Temsilciliği Bakımından,
  2. Diplomasi Temsilcilikleri ve Görevlileri bakımından olmak üzere iki kısma ayırabiliriz.
  Diplomasi Temsilciliği Bakımından ayrıcalık ve bağışıklıklar şunlardır:
  a) Elçilik binasının ve Araçlarının Dokunulmazlığı
  b) Elçilik Arşivlerinin Dokunulmazlığı
  c) Elçiliğin Haberleşme Serbestliği
  d) Elçiliğin Vergi Ayrıcalığı
  e) Elçiliğin Gümrük Ayrıcalığı
  Diplomasi Temsilcileri ve Görevlileri Bakımından ayrıcalık ve bağışıklıklar ise,
  a) Kişi Dokunulmazlığı
  b) Konut Dokunulmazlığı
  c) Yargı Dokunulmazlığı ya da Bağışıklığı
  d) Vergi Ayrıcalığı
  e) Gümrük Ayrıcalığı

  DİPLOMAT OLMAK İÇİN ARANAN ŞARTLAR

  Meslek Memurları
  Meslek Memuru Kimdir?
  Meslek memurları, Dışişleri Bakanlığının görevlerinin yerine getirilmesinde, çeşitli kademelerde görev ve sorumluluk alan, diplomasi mesleğini icra eden yönetici kadro memurlarıdır.

  Diplomasi mesleği, tarih boyunca devletlerin ulusal çıkarlarının korumasında ve hatta ulusların kaderlerinin tayin edilmesinde belirleyici bir rol oynamıştır. Mesleğin bu özelliğinin bugün de geçerliliğini koruduğu kuşkusuzdur.

  Bununla birlikte, uluslararası ilişkilerde son yıllarda meydana gelen hızlı gelişmeler karşısında diplomasi mesleği de yeni bir nitelik ve kapsam kazanmıştır. Diplomatlar, geçmişe kıyasla bugün çok daha geniş bir alan içinde mesleklerini icra etmek durumundadırlar. Siyasi konuların yanı sıra, ticaret, ekonomi, kültür/sanat, bilim, tanıtım gibi bir toplumu doğrudan ilgilendiren konular da diplomatların sorumluluk alanları arasına girmiştir. Diplomasinin faaliyet alanının 21. yüzyılda daha da genişleyeceğinden şüphe edilmemektedir.


  Uluslararası ilişkilerde, Soğuk Savaş yıllarının durağan tablosunun artık gerilerde kaldığı yeni bir dönem açılmıştır. Bu dönemde, ülkemizin dış politikası, daha önceki dönemlere kıyasla, hızlı gelişmelere sahne olmuştur. Dış politikamız, her an yeni gelişmelere açık bir ortamda dinamik atılımlar içindedir. Sözkonusu atılımlar, Yüce Önder Atatürk'ün temellerini attığı Cumhuriyetin değişmez ilke ve değerleri doğrultusunda sürdürülmektedir. Gücünü köklü tarihi geçmişinden alan Türk diplomasisinin, uluslararası ilişkilerde sahip olduğu saygınlığın korunması ve yükseltilmesi önem verilen hususlardır. Türk diplomasisini mevcut koşullara göre uyarlamak, uygulamaya dönük yeni fikirler oluşturmak, ileriyi görme yeteneğini geliştirmek Dışişleri Bakanlığı’nın önde gelen hedefleri arasındadır.

  Türk dış politikasındaki dinamizmin korunmasında ve etkin bir şekilde uygulanmasında ülkemizin genç kuşaklarına önemli görevler düşmektedir. Yeni kuşağın başarılı gençlerinin Bakanlığımız bünyesinde yerlerini almalarını ve dış politikamızın oluşturulmasına aktif katkılarda bulunmalarını sağlamak başlıca hedeflerimizden biridir.

  Nasıl Meslek Memuru Olunur?
  Dışişleri Bakanlığı meslek memurları, adayların yabancı dil ve okul bilgileri ile, muhakeme, kavrayış ve ifade yeteneklerinin ölçüldüğü yazılı ve sözlü aşamalarından oluşan yarışma sınavı ile seçilirler.

  Aday Meslek Memurluğu Sınavına Katılma Şartları Nelerdir ?
  Dışişleri Bakanlığı meslek memuru olmak için, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yer alan devlet memuru olma koşullarına ilaveten aşağıdaki şartlar aranır:

  a) Yazılı eleme sınavının ilk gününde 31 yaşından gün almamış olmak,
  b) Üniversitelerin, Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme ve idari bilimler dallarına öğretim programlarında ağırlıklı olarak yer veren (bu hususta Bakanlığın takdiri esastır) ve denkliği yetkili kurumca (YÖK) onaylanmış yabancı yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmak,
  c) ÖSYM tarafından yapılan KPSS sınavından, Bakanlığımız aday meslek memurluğuna giriş için belirlenmiş puan türünden (KPSS36) , sınav ilanında duyurulacak yeterli puanı almak,
  d) Erkek adaylar için, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak,
  e) Her türlü iklim şartlarına dayanıklı olduğunu tam teşekküllü resmi hastane raporu ile belgelemek (bu belge sınavı kazananlardan istenir).
  Aday Meslek Memurluğu Sınavına en fazla üç defa katılınabilir.

  Sınav Konuları Nelerdir ?

  Yazılı eleme aşamasında, adayın sınava gireceği yabancı dilde (İngilizce, Fransızca veya Almanca) kompozisyon, Türkçe'den yabancı dile çeviri ve yabancı dilden Türkçe'ye çeviri bölümleri bulunur. Almanca'dan sınava gireceklerin, İngilizce veya Fransızca dillerinden birinden de sınava girmeleri gereklidir. Ayrıca, iki dilden birden sınava girmek de mümkündür.

  Yazılı aşamasını kazanan adaylar sözlüye çağırılır. Sözlü aşamasında adaylara, Siyasi Tarih (Osmanlı Siyasi Tarihi, 1789'dan zamanımıza kadar Dünya Siyasi Tarihi, Türk İnkılâp Tarihi); Uluslararası Politika; Anayasa Hukuku, Siyasal Sistemler ve İnsan Hakları, Türkiye'nin Yönetim Yapısı; Uluslararası Hukuk, Devletler Özel Hukuku; Hukukun Temel Kavramları ve Medeni Hukuk; Türkiye Ekonomisi; Maliye; Uluslararası Ekonomi; Genel Kültür konularında sorular yöneltilmektedir. Mülakat şeklinde yapılan sözlü sınavda adaylar, yukarıda belirtilen konuların tümünden bir defada sınava tabi tutulur.

  Yazılı ve sözlü sınavlarda tam not 100 olup, geçer not 70'tir. Yazılı sınavlarda her sınav için ayrı ayrı değerlendirme yapılır (Her sınavdan geçer not almak şarttır). Başarı sırasını bu sınavlarda alınan notların toplamı belirler. Yazılı sınavlarda başarı sağlayanlar sözlü sınava alınırlar. İkinci yabancı dilden alınan notların ortalamasının 60'tan fazlası sınav notları toplamına eklenir. Ancak, bu ekleme, asıl dil sınavındaki başarısızlığı telafi etmez. Diğer taraftan, birinci dil olarak Almanca'dan yazılı eleme sınavına girenlerin İngilizce veya Fransızca'dan en az 50 almaları gereklidir. Sınav tarihleri belli başlı gazetelerin Türkiye baskılarında ve Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde 1-2 ay önceden ilanla duyurulur.

  Sınavla ilgili ilave bilgi Personel Dairesinin 292 13 88-89-90 numaralı telefonlarından alınabilir.

  Sınavlar zor, ancak adildir. Adayların kapalı sınav kağıtları, Bakanlığın üst düzey yöneticilerinden oluşan en az beş kişilik bir komisyon tarafından ayrı ayrı etraflıca değerlendirilir. Değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkan başarı tablosu kesindir. Sözlü sınavlarda ise her bir adayın durumu yine ayrı ayrı ele alınır ve komisyon üyeleri her bir adaya puan verir. Adaylar ve sınav kağıtları nesnel ve önyargılı müdahaleden uzak bir şekilde değerlendirilir. Bu özellik, Dışişleri Bakanlığını, bulunduğu saygın noktada tutan en önemli öğedir.

  Dışişleri Bakanlığı’ndan Ne Bekleyebilirsiniz ?

  Diplomasi kariyeri yapmak istiyorsanız, genç yaşta sorumluluk üstlenerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir yurtdışı temsilciliğinin yönetiminde yer almayı arzu ediyorsanız, Türkiye’yi yurtdışında temsil etmek istiyorsanız, ilerlemelerin liyakata dayanarak yapıldığı dinamik bir kurumda çalışmak istiyorsanız, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza hizmet etmenin mutluluğunu duymak istiyorsanız, sizi meslek memuru olmaya davet ediyor ve size aşağıdaki imkanları sunuyoruz.

  Eşit Fırsatlar
  Kariyer
  Yurtdışı Tayin
  Meslekte Yükselme
  Hizmetiçi eğitim
  Eşit Fırsatlar

  Dışişleri Bakanlığına sadece belirli toplumsal kesimlerden personel alındığı şeklinde zaman zaman dile getirildiği gözlenen görüş dayanaktan tamamen yoksundur. Bakanlığımıza 1998-2003 yıllarında katılan 174 meslek memurunun anne-baba mesleklerini gösteren yukarıdaki tabloya bakıldığında, bunlardan sadece 12'sinin Dışişleri mensuplarının çocukları olduğunu görülecektir.

  Kamu Görevlisi
  % 37.4

  Serbest
  % 16

  Mimar-Mühendis
  % 13.2

  Dışişleri Memuru
  % 6.9

  Avukat-Hakim
  % 4

  Doktor-Eczacı
  % 3.4

  Bankacı
  % 3.4

  Diğer
  % 15.5

  Sınav kazanan gruba mensup meslek memurlarının göreve aynı gün başlatılmasına özen gösterilir ve daha önce başka kamu kuruluşlarında geçirilmiş süreler meslek memuru kıdemi bakımından önem taşımaz. Bu suretle aynı sınavı kazanmış memurların yekdiğerine avantaj sağlaması önlenmiş olur.

  Kariyer

  Meslek memurluğu bir "kariyer" özelliğini taşır. Belirli süreler ve aşamalar geçirilmeden meslekte üst ünvanlara ulaşmak olanaklı değildir. Bu çerçevede, iç ve dış teşkilatta her kademedeki yöneticilerin sadece meslek memurları arasından belirlenmesi yasal zorunluluktur.Başka kamu kurumlarından Dışişleri Bakanlığı yönetici kadrolarına naklen atama yapılamaz.

  Yurtdışı Tayin

  Yaklaşık kırk yıllık bir meslek hayatının üçte iki kadarı dış temsilciliklerde geçer. Bakanlık dış tayinleri, olanaklar ölçüsünde, memurların çeşitli alanlarda deneyim kazanmalarını sağlayacak şekilde yapar, her tayin dönemi öncesinde tayin yapılacak yurtdışı görev yerleri belirlenir ve tayin kapsamına memurlardan tercihlerini bildirmeleri istenir. Yapılan tayinlerde memurların tercihleri de imkanlar elverdiği ölçüde dikkate alınır. Meslek memurlarının, hizmetin gerektirdiği istisnalar dışında dış görev süreleri en çok beş yıl, merkez görev süreleri ise en az iki yıldır.

  Meslekte Yükselme

  Gösterilen başarı ve uyum meslekte yükselmenin yegane ölçüsüdür. Bakanlık, memurlarının başarı düzeylerini başta sicil mekanizması olmak üzere, sürekli şekilde değerlendirilir. Bu, kariyerdeki gelişime ilişkin kararların temelini teşkil eder.

  Hizmet İçi Eğitim

  Bakanlığa katılan aday meslek memurları, önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime bilahare daha kapsamlı olan hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulurlar. Aday meslek memurlarının eğitim süresi bir yıldır. Dışişleri Bakanlığı Eğitim Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen temel ve hazırlayıcı eğitim, tam gün esasına göre yapıldığında üç ay, yarım gün esasına göre yapıldığında ise altı ay kadar sürmektedir. Aday memurlar, temel ve hazırlayıcı eğitim ardından merkez birimlerinde staj yaparak bir yıllık hizmet içi eğitim süresini tamamlarlar.


  Kaynak: T.C Dışişleri Bakanlığı
 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 4. Misafir Üye

  iyi bir deneme eminim birdahaki sefere daha iyi olur,,,,


 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri