Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Kadir Gecesi , mubarek geçeler , kadir gecesi nde yapmalı , mubarek ay ve geçeler , kadir gecesi , güzel geçeler aylar Kadir Gecesi “Biz
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 1      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Kadir Gecesi, mubarek geçeler, kadir gecesinde yapmalı, mubarek ay ve geçeler,kadir gecesi, güzel geçeler aylar

  Sponsorlu Bağlantılar
  Kadir Gecesi, mubarek geçeler, kadir gecesinde yapmalı, mubarek ay ve geçeler,kadir gecesi, güzel geçeler aylar  “Biz onu (Kur’an’ı) kadir gecesinde indirdik. kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar. O gece, esenlik doludur. Tâ fecrin doğuşuna kadar.” (kadir Suresi )


  Kur'ân-ı Kerim'in inmeye başladığı Ramazan ayı'nın yirmi yedinci gecesi. İslâm'da en kutsal ve faziletli gece Kadir gecesidir. Kur'ân-ı Kerim de bu gecenin fazileti kadir süresinde belirtilmektedir. Bu sûrede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor:


  Bismillahirrahmanirrahim


  1-Gerçek şu ki, biz onu kadir gecesinde indirdik.


  2-Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir ?


  3-Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.


  4-Melekler ve ruh, onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler.


  5-Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir (selamdır) o.


  Bu sûreye göre Kadir gecesinin bir kaç üstün özellikleri vardır:


  a) Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında bu geceden itibaren inmeye başlamış ve yirmiiki yıl sürmüştür.


  b) Kadir; takdir anlamındadır. Yani bu gece, ALLAH'ın, ezelde takdir ettiği kaderi uygulamak için meleklere emir verdiği gecedir. Bunun için melekler bu gecede yer yüzüne iner.


  c) Kadir gecesi içinde o kadar büyük iyilik ve hayır vardır ki bu hayır insanlık tarihinde bin yılda yapılmamıştır. İşte Kadir gecesi bunun için bin yıldan daha hayırlıdır.


  Kadir gecesinin ihyasına gelince: Bu geceyi varsa kaza namazlarını kılarak, ibadet ve dua ile ihya etmeye çalışmalı. Çünkü Rasûlûllah (s.a.s) "Kadir gecesini iman ederek ve mükâfatını umarak ibadetle geçirenin geçmiş günahları affolunur" buyurur.


  Rasûlûllah (s.a.s) bu gece de şu duayı okumayı tavsiye buyurmuştur. "Yarabbi, şüphesiz sen affedicisin ve affı seversin; beni de affet" (Riyazü's-Salihin, H. No: 1194).
  Kadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber genellikle Ramazan'ın yirmi yedinci gecesinde olduğu tercih edilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s) bunun kesinlikle hangi gece olduğunu belirtmemiş, ancak; "
  Siz Kadir gecesini Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız" (Buhârî, Leyletü'l-Kadir, 3; Müslim, Sıyam, 216) buyurmuştur.


  Bu geceye Kadir gecesi denilmesi şeref ve kıymetinden dolayıdır. Çünkü:  a) Kur'ân-ı Kerim bu gecede inmeye başlamıştır.


  b) Bu gecedeki ibadet, içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha faziletlidir.


  c) Gelecek bir seneye kadar cereyan edecek olan her türlü hadiseler ALLAH Teâlâ'nın ezelî kaza ve takdiri ile ilgili meleklere bu gece bildirilir. (Tecrîdi Sarih Tercemesi, VI, 312).


  d) Bu gecede yeryüzüne Cebrail ve çok sayıda melek iner.


  e) Bu gece tanyerinin ağarmasına kadar esenliktir, her türlü kötülükten uzaktır. Yeryüzüne inen melekler uğradıkları her mü'mine selam verirler.


  Kadir gecesi, Ramazan ayının 27. gecesidir. Fakat başka gecelerde olduğu da rivayet edilmiştir. Bu konuda Râsulullah (s.a.s)'den bir kaç hadis rivayet edilmiştir. Bunların birinde şöyle buyurur. "Kadir,gecesini Ramazan'ın son on gününün tek sayılı (21, 23, 25, 27; 29) gecelerinde arayınız" (en-Nevevi, Riyâzü's-Salihin, II, H. No: 1197). Ancak İslâm alimlerince kuvvetli ihtimal 27. gecesidir.


  Kadir gecesinin sessiz ve sakin, fırtınasız, ne fazla sıcak, ne fazla soğuk, uyanık bulunan kimselere huzur ve huşu bahşettiği, sabahleyin doğan güneşin saçtığı ışınların gözleri tırmalamadığı çeşitli alimlerce ileri sürülmüştür.


  Eğer zamanlar içerisinde mutlak mukaddes bir zaman olsaydı, bu Kadir Gecesi olurdu. Çünkü Kur'an vahyi, kendi beyanına göre o gece inmeye başlamıştı. Yine kendisi bu iniş gecesinin bir Ramazan ayına tekabül ettiğini ifade buyurmaktadır. Kur'an Kadir Gecesi'ne bir tam sure ayırmıştır. (97. Sure) "Kadir Gecesi", "değer gecesi"dir. ALLAH tarafından değerli kılınmış bir gecedir. Bu değer ayette rakamla ifade edilmiştir: "Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır!"


  Bin aydan daha hayırlıdır denmesinin hikmeti nedir?


  "Bin ay" en üç sene dört aylık bir süreye tekabül eder. Geçmişteki Salih kimselerin bir ömür boyu kazandıkları manevi mertebeyi bir gece içinde elde etme fırsatıdır. Rasûlûllah (a.s.m.) sahabelere İsrail oğullarından bir kimsenin ALLAH yolunda bin ay boyunca silâhlı olarak cihat ettiğini anlatmıştı. Sahabeler bunu duyunca şaşırdılar ve kendi amellerini az, gördüler. Bunun üzerine Kadir Suresi indirildi.


  Başka bir rivayette Peygamberimiz Sahabilere İsrailoğullarından dört kişinin en sene boyunca hiç günah işlemeden ibadet ettiklerini anlattı. Sahabiler bunu hayretle karşıladı. Cebrail Aleyhisselâm geldi, "
  Yâ Muhammed, ümmetin o birkaç kişinin en sene ibadetinde hayrete düştüler. ALLAH sana ondan daha hayırlısını indirmiştir" diyerek Kadir Suresini okudu ve, "İşte bu senin ve ümmetinin hayran kalışından daha hayırlıdır" buyurdu.


  Ashaptan bazı kimseler rüyalarında Kadir Gecesi'nin Ramazan'ın son yedi gününde olduğunu görüp bunu Resul’e haber verince, Rasûlûllah "Görüyorum ki rüyalarınız Ramazan'ın son yedi gecesi hakkında birbirini tutuyor. Artık kim Kadir Gecesi'ni arayacaksa onu Ramazan'ın son yedisinde arasın" (Buhari ve Müslim) buyurmuştur. Yüzyıllardır Müslüman geleneği, rivayetlerin de katkısıyla, Ramazan'ın 27. gecesini Kadir Gecesi niyetine ihya etmekte, yüz milyonların yanık yürekleri Rablerinin rahmet ve şefkat pınarına bin bir umutla kurumuş dudaklarını dayamaktadır.


  Demek ki esas olan, niyettir, alâkadır, ihlâstır. Gerisi Rabbimizin bitmez tükenmez rahmet hazinesinin mükâfatına kalmıştır. Rabbimizin mükâfat hazinesi kulların ki gibi değildir, verilmekte güçlük, zorluk ve cimrilik bahis mevzu olsun. Ne var ki, ihlâs, iman ve âlaka şartı vardır bunun. Bunu nefsimizde bulunduralım yeter.


  Allahu Teâlâ, gecelerimizi Kadir eylesin. Gecelerimizin kadrini bilmeyi de cümlemize nasip eylesin. Âmin...  * * * * * *


  “Gerçek şu ki, Biz onu “Kur’ân’ı” kadir gecesi’nde indirdik. Kadir gecesi’nin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir “selâmdır” o.” Kadir Suresi-1-5


  Kadir suresi’nde, Rabbimiz, kadir Gecesi’ni böyle beyan buyuruyor.. Kur’ân-ı Kerimi Kadir Gecesi’nde indirdiğini beyan buyuran Rabbimiz, yegâne hayat düsturumuz Kur’ân-ı Kerim’i Ramazan ayında indirmiş olduğunu da beyan buyurmuştur: “Ramazan ayı… insanlar için hidayet olan ve değer yolu ve “hak ile batılı birbirinden” ayıran apaçık belgeleri “kapsayan” Kur’ân onda indirilmiştir…” Bakara Suresi-185


  Diğer ayetlerde şöyle buyuruyor Rabbimiz: “Hâ, Mîm. Apaçık kitaba andolsun. Gerçekten Biz, onu mübarek bir gecede indirdik. Gerçekten Biz uyaranlarız. Ki onda “o gecede “ her hikmetli iş ayrılır.” Duhan Suresi-1-4


  Ayet-i kerimelerden anlaşıldığı gibi Kur’an-ı Kerim, Ramazan ayında ve Kadir Gecesinde indirilmiştir…


  Kadir kelimesinin mânâsı, “Hüküm vermek” demektir. Allah Teâlâ, o gecede bir yıl içerisinde olacak şeyler hakkında hüküm verdiği için bu geceye bu ad verilmiştir.


  İbn Abbas(r.anhuma) dedi ki: Yüce Allah, dünya işlerini bir sonraki kadir Gecesi’ne kadar hayat, ölüm ya da rızık ile ilgili hususları muhkem olarak hükme bağlar.


  Katâde Ebu Bekr ibnu’l Arabî ( rh.a.)dedi ki: İlim adamlarının çoğunluğu bu gecenin kadir Gecesi olduğunu söylemişlerdir. Onlardan bu gece, şaban’ın ortası gecesi olduğunu söyleyenler de vardır. Ancak bu yanlış bir görüştür. Çünkü yüce ALLAH, doğru ve kat’i olan kitabında: “O Ramazan ayı ki, onda Kur’an indirilmiştir.” Bakara 2/183 diye buyurarak, Kur’an’ın indirilmiş zamanın Ramazan ayında olduğunu açıkça ifâde etmiş, daha sonrada bu buyrukta: “Biz onu, mübarek bir gecede indirdik.” Duha Suresi-3 buyurmak suretiyle hangi gecede inmiş olduğunu tayin etmiştir.


  Kim Kur’an’ın başka bir zamanda indiğini iddia edecek olursa, Allah’a karşı büyük bir iftirada bulunmuş olur.


  Hakim ve ibnu Ebi şeybe Hassan ibnu Hureys tarikiyle said b. Cubeyir’den ibn Abbas (r.anhuma)’nın şöyle dediğini rivayet ederler: Kur’ân-ı Kerim, bütünüyle Levh-i mahfuzdadan dünya semâsındaki Beytu’l- izze’ye indi. Cebrail (a.s) ondan, peyderpey Rasulullah (s.a.s)’e indirdi.


  Hakim, Beyhaki ve nesei, Davud b. Ebi Hind tarikiyle ikrime’den ibn Abbas (r.anhuma)’nın şöyle dediğini rivayet etmişlerdir: Kur’ân-ı Kerim, önce bir bütün olarak kadir Gecesi’nde dünya semâsına, bundan sonra yirmi sene boyunca parça parça inzali tamamlanmıştır.


  Kur’an-ı kerim’in inmiş olduğu, Ramazan ayı içinde bulunan ve bin aydan hayırlı olan kadir Gecesi’nin hangi gece olduğunu, yegâne önderimiz Rasulullah (s.a.s) bizlere beyan buyurmuştur.


  İbn Abbas (r.anhuma )’nın rivayetiyle şöyle buyurmuştur Rasulullah (s.a.s): “Siz kadir Gecesi’ni Ramazan’ın son onu içinde arayınız. Kadir Gecesisi, ya Ramazandan kalan dokuzuncu gecede, yahud kalan yedinci gecede, yahud kalan beşinci gecededir.”


  Ümmül- Mü’minin Aişe (r.anha)’dan . Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurur: “Sizler kadir Gecesi’ni, Ramazan’ın son on günündeki tek gecelerde arayınız!.” Sahih-i Buhârî Kitabu salati’t Teravih, B.4, Hds.9.


  Zır b.Hubaş (r.a.) anlatıyor: Ubeyy ibn ka’b (r.a.)’a sordum. Dedim ki: Kardeşin ibn Mes’ud! “kim bir yıl ibadetle kaim dursa, kadir Gecesi’ne rastlar” diyor.


  Ubeyy (r.a.): O, insanların buna güvenmemelerini kastetmiştir. Yoksa kendisi bu gecenin Ramazan'da olduğuna, Ramazan’ın da son on gecesinde, o gecenin de yirmi yedinci gece olduğu pekâlâ bilir, dedi. Sonra bu gecenin yirmi yedinci gece olduğuna istisnasız yemin etti.


  Ben: Ya Ebu’l- Munzir, bunu neye istinaden söylüyorsun? Dedim. Ubeyy (r.a): Alâmetine, yahud Rasulullah (s.a.s)’in bize haber verdiği nişana istinaden söylüyorum. O gecenin sabahında güneş, şuasız olarak doğacaktır, cevabını verdi. Sahih-i Müslim Kitabu’s Siyam, B.40, Hds.220.


  Bin aydan daha hayırlı olan kadir Gecesi, Mübarek Ramazan ayının son on gününün tek gecelerinde aranması gerekir… Ubeyy ibn ka’b (r.a.)’ın beyanı ve ümmetin ulemâsının genel kabuluyla Ramazan Gecesi’nin doğru ve isabetli tesbiti gerekir…


  Kadir Gecesi’nin hangi gece olduğu meçhuldür. Ramazan ayında, ramazan ayının son on gecesinde veya son yedi gecesinde, ramazanın tek olan son on gecelerinde aranılması hususunda rivayetler vardır. Efendimiz (s.a.v.) son on gece îtikafa girer ve ev halkını da ibâdete teşvik ederdi. Kadir Gecesi’nin tam olarak bilinmemesinin pek çok hikmeti vardır. Müminler, bu sâyede tembellikten kurtulmakta ve Kadir Gecesi’ni yakalayabilme arzusuyla ramazan boyunca gecelerini değerlendirmektedirler.


  Nitekim bizler, iki büyük kıymeti pek takdîr edememekteyiz. Birincisi en üstün varlık olan insan, ikincisi de zaman (hâssaten geceler). Bu yüzden: “Her geceni Kadir bil; her geçeni Hızır bil” demişler.


  Allah Teâlâ şu beş şeyi, beş şeyde gizlemiştir:


  1- Rızâsını, taatlarda gizlemiştir.


  2- Gazabını, ma’siyetlerde gizlemiştir.


  3- Orta namazını, diğer namazlar arasında gizlemiştir.


  4- Velî kulunu, halk arasında gizlemiştir.


  5- Kadir Gecesi’ni, ramazan ayında gizlemiştir.”


  Hayat düsturumuz Kur’an-ı Kerim’in inmiş olduğu Kadir Gecesi’nde melekler ve ruh, Allah’ın izniyle iner ve fecrin çıkışına kadar muvahhid mümin Müslümanları selamlar. Bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi’nde mümin müslümanların uyanık olup geceyi ibadetle geçirmelidirler.


  Ebu Hüreyre’ın (r.a.) rivayetiyle Rasülüllah (s.a.s.) şöyle buyurur: “Her kim imanından dolayı ve ecrini yalnız Allah’dan umarak Kadir Gecesi’ni taatle geçirirse, onun lehine, geçmiş günahları mağfiret olunur.” Sahih-i Buhârî Kitabul iman B.25, Hds.28


  İmam Nevevi (r.a.) şöyle diyor : Kefaret mahiyetinde olan ibadetler, günahlar ile karşılaştığı zaman eğer bu günahlar küçükseler, onları siler götürür ve şayet büyükseler, o zaman onları hafifletir. İzale edeceği veya hafifleteceği bir günah bulunmadığı taktirde, sahibinin derecesini ve cennetteki makamını yükseltir.


  Bu hadisin şerhinde şöyle denilmiştir: “ Kadir Gecesi hakındaki sevaba nail olmak için ulemadan bazılarına göre bütün geceyi ibadet ve taatle ihya etmek şart değildir.yatsının farzını kılmak bile o geceye va’d buyrulan sevaba nail olmaya kafidir.fakat zahire bakılırsa, o gecenin sevabına nail olabilmek için bütün geceyi ibadetle ihya etmek şarttır. Bir günün yalnız bir kısmında veya o günün ekserisinde oruç tutmakla bir kimse oruç tutmuş sayılamıyacağı gibi, kadir gecesinin bir kısmında ibadet yapmakla dahi o gece ihyâ edilmiş sayılamaz.


  Mü’minlerin annesi Aişe (r’anha) anlatıyor: Ya Rasulullah, kadir gecesi’ne rastlarsam ne dua edeceğim bana bildir, diye talebde bulunmuş.


  Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah’ım, şüphesiz sen affedicisin affetmeyi seversin. Beni affet, dersin.”


  Hz. Mevlâna: “Ey genç! Ne bütün geceler Kadir’dir, ne bütün geceler ondan hâlidir.” der. Âşıklar için Kadir Gecesi, sevgiliye (yüce Rabb’e) yakınlık hazzının duyulduğu gecedir.


  Gönül erbâbına, velîlere, müminler arasından Allah Teâlâ’nın murad ettiği tâat ehline Kadir Gecesi hayret verici pek çok şeyler ihsân edilir. Bunlar, o zâtların hallerine, kısmetlerine, azîz ve celîl olan Allah’a yakınlık derecelerine göre farklı farklı tecelli eder. Kadir Gecesi’nin farkına varan kimsenin bunu gizlemesi sünnettir


  Kadir Gecesi’ni Nasıl Değerlendirmeli?


  Efendimiz (s.a.v.) bir hadîs-i şeriflerinde şöyle buyurur: “Yatsı namazını cemaatle kılan kimse, gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir.” Yine Efendimiz (s.a.v.)’in; “Kadir Gecesi’nde, yatsı namazında cemaatte hazır bulunanın, ondan hissesini alacağı” ve “Ramazan ayı çıkıncaya kadar, akşam ve yatsı namazlarını cemaat ile kılanın, Kadir Gecesi’nden çok hisse alacağı” müjdeleri de göz önünde bulundurulursa, en azından ramazan ayında sabah, akşam ve yatsı namazlarını cemaatle kılmanın ne büyük bir manevi kazanç olduğu anlaşılır.


  Bu gecelerde, günahlarımızın affı için dua etmeliyiz. Özellikle “Allah’ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet.” diye dua etmeliyiz. Bu gece en makbul amel dua ile Kur’an kıraatidir. Efendimiz (s.a.v.) bu gece dua eder, tertîl üzere Kur’an okur, tefekkür eder ve namaz kılardı. Bizler de bu amellerle ve istiğfar ile geceyi değerlendirebiliriz.


  Eskiden Kadir Gecesi’nde, oyun ve eğlence yerleri kapatılır ve büyük camiler sabaha kadar açık olur, müminlerle dolup taşardı. İnsanlar birbirlerine, “Gecen Kadir, gündüzün bayram olsun!” diye dua ederlerdi.
  İşte bin aydan daha hayırlı mübarek Kadir Gecesi'nde edilecek duası. "Kadir Gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur'ân okuyup sonra dua etmek daha güzeldir." (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313)


  EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM
  BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîM


  اَلْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالمَِينَ. وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلىَ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ


  Ey talihsizlerin sığınağı,
  ey âcizlerin güç kaynağı,
  ey dertlilerin tabibi
  ey yolda kalmışların yol göstereni!
  Ey çaresizler çaresi!
  ve Ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının Sultanı!
  İçinde bulunduğumuz kadir gecesi hürmetine
  bizleri affeyle ya Rabbi


  Allahım
  Sen bizleri ufku, inancı ve davaranışlarıyla
  tam bir ruh ve mana kahramanı eyle
  Derinlik ve enginliğimizi
  bilgi ve muktesebatımızla birlikte
  gönül zenginliği, ruh saffeti
  ve hakka kurbetimiz itibarıyla yap Ya rabbi


  Allahım
  Sen bizleri kalbi ve ruhi hayata program,
  maddi manevi bütün kirlerden uzak durmaya kararlı,
  cismani ve bedeni isteklere karşı her zaman teyakkuzdaKin, nefret hırs hased bencillik ve şehvet gibi hastalıklarla mücadele azmiyle gerilmiş tevazu ve mahviyet abideleri eyle. Ya rabbi


  Allahım
  Sen bizleri her zaman hakkı tutup kaldırma peşinde,
  mülk ve melekut alemiyle alakalı duyup hissettiklerini başkalarına duyurma iştiyakiyla yanıp tutuşan
  diğergamlardan eyle Ya rabbi

  Allahım
  Sen bizleri, olabildiğine sabırlı ve temkinli;
  konuşup gürültü çıkarmadan daha çok,
  inandıklarını yaşayan,
  yaşadıklarıyla başkalarına da örnek olan
  bir iman ve aksiyon insanı eyle Ya rabbi


  Allahım
  Sen bizleri dur-durak bilmeden sürekli koşan..
  Hak'ka yürüyenlere yürümenin âdâbını öğreten
  iç dünyası itibarıyla her zaman ocaklar gibi cayır cayır yanan
  ve yanarken de asla gam izhar eylemeyen; eyleyip ağyârı âhına âgâh kılmayı düşünmeyen her zaman içten içe yanan
  ve kendine sığınanların ruhlarına hararet üfleyen
  kullarından eyle Ya rabbi

  Allahım
  hedefimizde hep öteler tüllenip dursun.
  Bizler Hak rızasına bağlanmış,
  sürekli ilerleyen
  ve sürekli mesafelerle yaka paça olan
  iman insanları olalım ya Rabbi!
  matlûbumuza ulaşacağımız ana kadar
  hep bir küheylan gibi koşalım;
  koşarken de herhangi bir beklentiye girmeyelim
  ya Rabbi!

  Allahım
  Sen bizleri öylesine içten bir hakikat eri eyle ki ,
  oturup kalkıp sürekli yeryüzünde hakkı ikame etmeyi düşünelim ve senin hatırın söz konusu olduğunda da
  rahatlıkla bütün arzularımızdan ve isteklerimizden vazgeçebilelim ya Rabbi!


  Allahım
  herkese sinemizi açalım,
  herkesi şefkatle kucaklayalım ve toplum içinde hep bir siyanet meleği görüntüsü sergileyelim. Ne var ki,
  senden başka kimseden de bir şey beklemeyelim ya Rabbi!


  Allahım
  Sen bizlere Tavırları, davranışları itibarıyla
  herkesle uyum içinde olmayı lutfet
  hiç kimseyle cedelleşmeyelim,
  hiç kimseye karşı düşmanlık beslemeyelim.
  kat'iyen başkalarıyla rekabete ve sürtüşmeye girmeyelim.
  Dinimize, ülkemize ve ülkümüze hizmet eden
  hemen herkesi sevelim..
  Bütün olumlu faaliyetlerinden ötürü
  Herkesi alkışlayalım
  Başkalarının anlayışlarına
  hem de konumlarına saygılı kalmaya
  alabildiğine itina gösterelim ya Rabbi!

  Allahım
  kendi gayret ve aktivitelerimizin yanında,
  senin tevfik ve inayetine de fevkalâde önem verelim..
  her hareketimizde rızana mazhar olma yollarını araştıralım..
  senin inayetine vesile sayılan
  birliğe-beraberliğe olağanüstü ihtimam gösterelim ya Rabbi!


  Allahım
  Sen bizleri bir Hak âşığı ve Hak rızası sevdalısı eyle.
  Nerede ve hangi şartlar altında olursa olsun
  bütün hareketlerimizi senin hoşnutluğuna bağlayalım
  Seni memnun etme yolunda ölesiye bir hırs gösterelim
  ve böyle bir hedefe ulaşmak için de
  bütün varımızı feda edebilelim,
  dünyevî-uhrevî her şeyden vazgeçebilelim ya Rabbi!


  Allahım
  düşünce dünyamızda "benim yapmam", "benim başarmam", "benim sonuçlandırmam".. gibi merdud mülâhazalara asla yer verme ya rabbi
  yerine getirilmesi gerekli olan şeyleri kim yaparsa yapsın, kendimiz yapmış gibi memnun olalım,
  başkalarının başarılarını kendi başarılarımız sayalım
  öncülük yapma şeref ve payesini de onlara bırakalım ya Rabbi!


  Allahım
  her zaman kendimizle yaka-paça
  ve kendi ayıplarımızla meşgul olalım kimsenin eksiğiyle-gediğiyle uğraşmayalım.Her fırsatta iyi bir insan olma örneği sergileyelim,
  başkalarını daha yüksek ufuklara yönlendirip
  herkese bir hüsn-ü misal olalım
  İnsanların ayıplarına ve kusurlarına göz yumalım..
  Onların olumsuz tavırlarına tebessümle karşılık verelim, kötülüklerini iyilikle savalım
  ve elli defa rencide edilsek de,
  bir kerecik olsun kimseyi kırmayı düşünmeyelim ya Rabbi!


  Allahım
  hayatımızı iman-ı kâmil yörüngeli
  ve ihlas donanımlı yaşamayı
  en birinci mesele bilelim,
  duyguları, düşünceleri ve davranışları itibarıyla
  öylesine Hak rızasına kilitlenmiş bir hakikat eri olalım
  beraber yürüdüğümüz,
  aynı mefkûreyi paylaştığımız kimselerle
  asla rekabete girmeyelim..
  onlara karşı kat'iyen kıskançlık duymayalım..
  aksine, onların noksanlarını giderip, eksiklerini tamamlayalım.. ve onlara karşı hareketlerimizde
  hep bir vücudun uzuvlarından
  herhangi bir organmış gibi davranalım ya Rabbi!


  Allahım
  Tam bir îsar rûhuyla,
  Makam ve mansıp, Paye ve şöhret gibi
  maddî-manevî hemen her konuda
  yol arkadaşlarımızı öne çıkarıp
  kendimiz gerilerden gerilere çekilerek
  onların başarılarının dellalı gibi davranalım,
  kardeşlerimizin mazhariyetlerini alkışlayıp
  muvaffakiyetlerini de bir bayram sevinciyle karşılayalım ya Rabbi!

  Allahım
  başkalarının düşünce ve hareketlerine karşı
  hep saygılı kalmaya çalışalım
  paylaşmaya, beraber yaşamaya açık duralım..
  oturur kalkıp aynı mefkûre insanlarıyla
  müşterek hareket etme yollarını araştıralım..
  müşterek projeler geliştirelim..
  ve "ben" yerine "biz"i ikame etme gayreti gösterelim..
  dahası, başkalarının mutluluğu yolunda
  rahatlıkla kendi saadetimizi feda edebilelim..
  ve bunları yaparken de
  kimseden herhangi bir teveccüh beklemeyelim.
  hattâ böyle bir beklentiye girmeyi
  kendi hesabımıza bir düşüş sayalım;
  yılandan-çıyandan kaçtığımız gibi önde görünmekten,
  namdan-şandan kaçalım
  ve unutulma murakabesine dalalım ya Rabbi!

  Allahım
  Kimsenin kılına dokunmayalım,
  saldırıya saldırıyla mukabelede bulunmayalım.
  En kritik durumlarda bile hep dengeli hareket edelim.
  Her zaman fenalıklara karşı
  iyilikle mukabelede bulunalım..
  kötülükleri kötülerin işi sayıp,
  bir iyilik âbidesi gibi davranalım ya Rabbi!


  Allahım
  hayatımızı Kur'ân ve Sünnet çizgisinde
  Hak dostluğu, takva, azimet ve ihsan şuuru çerçevesinde yaşayalım..
  benlik, gurur, şöhret gibi kalbi öldüren hislere karşı
  sürekli tetikte bulunalım
  kendimize nisbet edilen güzellikleri
  "her şey senden" deyip sana verelim.
  iradeye vâbeste işlerde de her zaman
  "ben"den kaçıp, "biz"e sığınalım.
  hiç kimseden korkmayalım.
  Hiç bir hâdise karşısında telâşa kapılmayalım;
  ve doğru bildiğimiz şeylerden asla geriye durmayalım ya Rabbi!

  Allahım
  kimseye gücenmeyelim;
  hele Hak'ka dilbeste olanlara kat'iyen kırılmayalım.
  Yol arkadaşlarımızı herhangi bir fenalık içinde gördüğümüzde onlardan uzaklaşmayalım..
  Perdeyi yırtıp onları utandırmayalım;
  utandırmak bir yana,
  böyle bir fenalığı gördüğümüzde
  büyük bir hata işlemiş gibi kendimizi kınayalım.
  mü'minlerin farklı yorumlara açık tavırlarından dolayı
  onlar hakkında sû-i zanda bulunmaktan kaçınalım;
  görüp duyduğumuz şeylere iyi yorumlar getirip
  ve kat'iyen olumsuz mülâhazalara girmeyelim ya Kadir Gecesi, mubarek geçeler, kadirgecesinde yapmalı, mubarek ay ve geçeler

  Allahım
  hareket ve faaliyetlerimizi,
  bu dünyanın bir ücret yeri değil de,
  bir hizmet mahalli olduğu mülâhazasına bağlayalım..
  her zaman memur bulunduğumuz sorumlulukları
  fevkalâde bir disiplin içinde yerine getirelim..
  netice ve sonuçla meşgul olmayı da
  sana karşı bir saygısızlık sayalım ya Rabbi!  Allahım
  dine, imana ve insanlığa hizmeti,
  Hak rızası yolunda en büyük bir vazife bilelim
  ne kadar büyük işler başarsak da,
  bundan nefsimiz adına
  maddî-manevî herhangi bir pâye çıkarmayı
  hiç mi hiç düşünmeyelim ya Rabbi!

  Allahım
  Düzenimizin bozulmasından dolayı ümitsizliğe düşmeyelim
  Bütün insanların bize karşı olmasından dolayı
  sarsıntı yaşamayalım.
  "bu dünya, darılma dünyası değil, bir dayanma âlemidir" deyip dişimizi sıkıp sabredelim,
  maruz kaldığımız durumlardan kurtulmak için de
  alternatif çıkış yolları arayalım
  en kritik anlarda dahi değişik stratejiler üretip
  hep azm u ikdamda bulunalım ya Rabbi!  Allahım
  İnsanî değerlerin hor görüldüğü,
  dînî düşüncede kırılmaların yaşandığı,
  her taraf, başı boşların gürültüleriyle inlediği günümüzde,
  başka bir şey değil, Sen bizleri gönül insanları eyle ya Rabbi!
  Kadir gecesi hürmetine gönül insanları eyle ya Rabbi!
  Mübarek ramazan hürmetine gönül insanları eyle ya rabbi!


  Efendimiz Hazreti Muhammed’e, aile efradına ve O’nun bütün arkadaşlarına salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz;
  dualarımızı kabul buyur ya Rabbi!


  Amin..ve’l-hamdü lillahi rabbi’l-alemin


  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Kadir Gecesinde Neler Yapılmalı, Kadir Gecesi Nasıl Değerlendirilmeli
 3. Kadir Gecesi Sms, Kadir Gecesi Mesaj, Kadir Gecesi Sözleri
 4. Kadir gecesi mesajları, Kadir gecesi sözleri, Kadir gecesi Kandil Mesajları
 5. Kadir gecesi Kandil Mesajları Kadir gecesi güzel sözleri
 6. iyi geceler e-kartları, good night, İyi Geceler Kartpostalları, İyi Geceler Yazılı Kartlar
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar


 9. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 10. Müslümanlar, kandil gecelerinde kaza namazlarını kılar, nafile ibadetler yapar; yaptıkları hata ve günahlarını düşünür; pişmanlık duyar ve tövbe ederler. Geceyi idrak edenler, birbirlerinin kandillerini kutlar, ihtiyaç sahibi kimselere yardımda bulunurlar.


 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri