Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Mehdi İle İlgili Hadis ler - Mehdiyle İlgili Hadis ler Mehdi İle İlgili Hadis ler Allah Resûlü sall allah u aleyhi ve sellem buyurdu: “

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Mehdi İle İlgili Hadisler - Mehdiyle İlgili Hadisler

  Sponsorlu Bağlantılar
  Mehdi İle İlgili Hadisler - Mehdiyle İlgili Hadisler
  Mehdi İle İlgili Hadisler

  Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  Allah, bu ümmete, her yüzyılın başında, dinini yenileyecek birini gönderecektir”
  Ebû Hureyre radıyallahu anh Ebû Dâvud

  Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  “Ümmetim yağmur gibidir, sonu mu, yoksa başlangıcı mı hayırlıdır, bilinmez Evveli ben, ortası Mehdi ve sonu Mesih olan bir ümmet, asla helâk olmaz”
  Enes radıyallahu anh Tirmizî

  Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  Mehdi ile müjdelenin O Kureyş’ten ve Ehlibeytimden bir kişidir O insanların ihtilaf ve içtimai sarsıntılar içinde bulundukları bir sırada çıkar O yeryüzünü, kendinden önce zulüm ve baskı ile doldurulduğu gibi, adalet ve insaf ile doldurur Ondan yer ve gök ehli razıdır Ve O malı “Sahâhan” olarak taksim eder Dediler ki: “Sahâhan nedir?” Buyurdu ki: “Seviye üzere” demektir Ve ümmeti Muhammed (sas)’in kalblerini zenginlikle doldurur ve adaleti onları ihata eder O kadar ki bir munadiye: “Kimin ihtiyacı varsa bana gelsin” diye nida etmesi emrolunduğunda, bir kişiden başka kimse gelmez O kimse istekte bulunur O da “Sâdin’e (hazinedara) git, sana versin” der O da gider ve: “Ben Mehdi tarafından kendisine istediği verilmesi için gönderilen kimseyim” dediğinde hazinedar: “Al ” der O da alır Fakat aldığını taşımaya gücü yetmez Bunun üzerine taşıyabileceğini alır, fazlasını geri bırakır O malla çıkar ama sonra pişman olur ve: “Ümmeti Muhammed’den (sas) nefis cihetinden en aç gözlüsü herhalde benim Onların hepsi de bu mala davet olundukları halde benden başkası buna icabet etmedi” diyerek aldığı malı iade etmek ister Hazinedar da: ” Biz verdiğimizi katiyyen geri almayız” der Bu devir altı, yedi, sekiz veya dokuz sene devam eder Bundan sonraki hayatta ise hayır yoktur
  Ravi: Hz Ebû Said el Hudri (ra)

  Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  Yarabbi, Abbas’a ve Abbas’ın evladına yardım et Yarabbi Abbas’a ve Abbas’ın evladına yardım et Yarabbi, Abbas’a ve Abbas’ın evladına yardım et Ey amca, Mehdi senin sülalendendir Teyid edilmiş, Radiye ve Merdiyye olarak
  Ravi: Hz Abbas (ra)

  Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  Mehdi, Amcam Abbas ‘ın sülalesindendir
  Ravi: Hz Osman İbni Affan (ra)

  Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  Mehdi, benim Ehli Beytim’den ve evladı Fatımadandır
  Ravi: Hz Ümmü Seleme (ranha)

  Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  Biz öyle bir Ehli Beytiz ki, Allah Bizlere dünyayı değil, ahireti nasib etti Benden sonra ehli Beytim, bela şiddet ve tarda maruz kalacaklar Doğu tarafından siyah bayraklılar gelinceye kadar Bunlar mal istiyecek, kendilerine mal verilmeyecek Bunlar döğüşecekler, sonra geri çekilecekler, istedikleri kendilerine verilecek, fakat kabul etmiyecekler ve onu, ismi ismime, babasının adı, babamın adına uyan, Ehli Beytimden bir kimseye teslim edecekler O (Mehdi) arza sahib olur Ve kendisinden önce baskı ve zulümle dolu olan arzı, doğruluk ve adaletle doldurur Sizden veya sonra gelenlerden birisi ona yetişirse, kar üzerinde sürünerek dahi olsa, gelsin ona katılsın Muhakkak ki onlar hidayet sancaklarıdır
  Ravi: Hz İbni Mes’ud (ranhüma)

  Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  Size Allah’dan korkmanızı ve Habeşli bir köle bile üzerinize emir yapılsa onu dinleyip itaat etmenizi tavsiye ederim Muhakkak ki, sizden biri Benden sonra yaşarsa, çok ihtilaflar görecektir İşte o zaman Benim sünnetime ve Mehdi ve Raşidîn olan hulefanın sünnetine uyun Onlara tutunun Hem de can havliyle, azı dişlerinizle ısırır gibi İşlerin, muhdes olanlarından sakının Zira, her ihdas olunan bidattir Her bid’atte dalalettir (Her dalalette cehennemdedir)
  Ravi: Hz İrbad (ra)

  Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  Mehdi Bizdendir Ey Ehli Beyt! Size müjdeler olsun Allah (zchz)’leri onu bir gecede ihraz eder (Olgunlaştırır)
  Ravi: Hz Ali (ra)

  Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  Yakında size Horasan tarafından siyah bayraklılar gelecek Kar üzerinde emekliyerek olsa da onlara iltihak ediniz Zira onların arasında Allah’ın halifesi “Mehdi” vardır
  Ravi: Hz Sevban (ra)

  Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  Benden sonra fitneler olur Birisi de “Ahlas” fitnesidir(deve çulu fitnesi, yani milletin boynunda temelli kalır) Harpler, hicretler olur Sonra daha şiddetli bir fitne olur Ha bitti denir, daha da devam eder O derece ki, fitnenin kendisine dokunmadığı ev ve müslüman kalmaz Bu hal ehli beytimden bir Müslüman (Mehdi ) çıkıncaya kadar devam eder
  Ravi: Hz Ebû Said (ra)

  Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  Nasıl helak olur bir ümmet ki, evvelinde Ben, sonunda Meryem oğlu İsa (as) ve ortasında da Ehli beytimden Mehdi vardır
  Ravi: Hz İbni Abbas (ranhüma)

  Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  Dünyanın ancak bir günlük ömrü kalsa, Allah (zchz) yine o bir günü uzatır ve Ehli Beytimden ismi ismime, babasının ismi babamın ismine uygun birini meydana çıkarır (Mehdi as) ve o da dünyayı adalet ve nesafetle doldururdu Daha önce zulm ve cevr ile doldurulduğu gibi
  Ravi: Hz İbni Mes’ud (ra)

  MEHDÎ KONUSUNUN BAŞI
  “Mehdî” sözlükte, “kendisine rehberlik edilen” demektir Bütün istikâmetler Allah’dan geldiği için, bu kelime, kendisine Allah tarafından yol gösterilen, yani hususî ve şahsî bir şekilde Allah’ın hidâyetine nail olan mânâsını almıştır

  Terim olarak, Hz Peygamber (sa)’in kıyamete yakın bir zamanda geleceğin haber verdiği sâlih kuldur Şüphesiz burada kastedilen, Şiilerin “Mehdî-Î Muntazar= Beklenen Mehdi” dedikleri On iki İmam’ın sonuncusu olan Mehdî değildir Fakat, Mehdi’nin Hz Fatıma’nın torunlarından olacağına dair hadis vardır Ancak onun Hz Hasan’ın mı yoksa Hz Hüseyinin mi torunlarından olacağı ihtilaflıdır İlerideki bir hadiste geleceği üzere Mehdinin adı Peygamberimizin adından, babasının adı da Peygamberimizin babasının adından olacaktır Yani adı Muhammed, babasının adı da Abdullah olacaktır “Mehdî ise onun ismi değil lâkabıdır Mehdi’nin çıkması kıyametin alâmetlerindendir O, dini kuvvetlendirecek, yer yüzünde adaleti yayacak ve tüm müslümanlar kendisine uyacaklardır Mehdî’den sonra Hz İsa inecek ve Deccâl’ı öldürecektir Bir rivayete gö*re ise, Mehdî ile Hz İsa birlikte “inecekler ve Deccâl’ı birlikte öldüreceklerdir Hz İsa, namazında Mehdiye uyacaktır

  Mehdî’nin zuhurunu haber veren hadîsi, Ebû Davûd, Tirmizî, Ibn Mace, Bezzâr, Hâkim, Taberanî, Ebû Râbî, rîvâyet etmişlerdir

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Umre İle İlgili Hadisler - Umreyle İlgili Hadisler
 3. Çalışmak İle İlgili Hadisler - Çalışmakla İlgili Hadisler
 4. Kader İle İlgili Hadisler - Kaderle İlgili Hadisler
 5. Zeytinyağı ile İlgili Hadisler - Bal ile İlgili Hadisler - Hadis-i Şerifler
 6. Anneler İle İlgili Hadisler, Anne İle İlgili Hadisler
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri