Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Tarihle ilgili sözler Tarihle ilgili özlü sözler Tarihle ilgili güzel sözler Tarihle ilgili ata sözler i Tarih kâinâtın vicdanıdır. Ömer Hayyam Tarih , olmayan olayların
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 1      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Tarihle ilgili sözler, Tarihle ilgili güzel sözler

  Sponsorlu Bağlantılar
  Tarihle ilgili sözler

  Tarihle ilgili özlü sözler
  Tarihle ilgili güzel sözler
  Tarihle ilgili atasözleri

  Tarih kâinâtın vicdanıdır. Ömer Hayyam

  Tarih, olmayan olayların, o olayların geçtiği yerde bulunmayan kişiler tarafından yazılışıdır.

  Tarih, başka başka insanlara ve zamanlara rastlayan vak’aların tekrarlamasından başka bir şey değildir. Chateaubriand

  Tarih insanların, düşlerin en aydınlık olanların gerçekleştirmek için giriştikleri umutsuz bir çabadan başka bir şey değildir,ALBERT CAMUS

  Tarih; mâzîyi geleceğe taşır, olayları tekerrür zincirine bağlar, durur.

  Tarih; cinâyetlerin ve felâketlerin bir tutanağıdır. Voltaire

  Tarih; imansızlık ve ahlâksızlık harabeleriyle doludur. A. Şeref Güzelyazıcı

  Tarih; geçmişte yapılmış, şu anda elimizde olan ve fakat istikbâli gösteren bir dürbündür.

  Geçmişin yıkıntıları, bugünün uyarılarıdır. George Bancroft

  Tarih, muazzam bir erken uyarı sistemidir. Norman Coisins

  Tarih, milletlerin tarlasıdır. Her toplum, geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer. Voltaire

  Büyük adamlar tarihi, tarih de büyük adamların yaptıklarını süslemiştir.
  La Bruyere

  Tarih, geçmişi yargılamaktan başka bir şey değildir. Alain

  Tarih; okuyana, kendi gözünün görme derecesine göre, yol gösteren bir kılavuzdur. J.J.Rousseau

  Tarih, faydası herkesi kapsayan bir ilimdir. Yaşanılan çağın olaylarıyla, eski çağın olaylarını karşılaştırıp sonuca varmak gerekir. Nâimâ

  Tarihin başlıca faydası; öncekilerin iyi ve kötü işlerini bize öğretmesidir.
  L. Chesterfield

  Tarih ile efsânenin amacı birdir: Geçici insanda ebedî insanı anlatmak.
  V. Hügo

  Dünyayı idâre edenler ölülerdir. Gustave Le Bonn

  Ecdâdını unutanlar, kaynaksız ırmağa, köksüz ağaca benzerler. Çin Sözü

  Bir çınar için toprak altındaki kökleri ne ise -ve bu kökler kurudukça çınar nasıl kurumaya başlarsa- bir millet için de tarih odur. Tarihini bilen millet, kökü sağlam çınar gibidir. Zamanla eski âdet ve anânesini, yaşayış tarzını unutan, tarihini bilmeyen, ecdâdının neler yapmış olduğundan haberi olmayan bir millet, kendini ayakta tutan köklerinden birkaçını kurutmuş demektir. Tarih okuyarak onu sulamak lâzımdır. Kâzım Paşa

  Tarih okuyanın aklı çoğalır. İmam Şâfiî

  Tarih bilmeyen diplomat, pusuladan anlamayan kaptana benzer; her ikisinin de karaya oturmak tehlikesi vardır. A. Cevdet Paşa

  Dünü bilmeyen bugünü anlayamaz; bugünü anlamayan yarını göremez, yarını inşâ edemez; hattâ dünden gelen hamlelerin nedenlerini bile düşünemez.
  A. Gölpınarlı

  Batı ülkelerinde bir lise öğrencisi eski metinleri okur ve anlar. Siz bir harf devrimi yaptınız, eski metinler kütüphanelerde kaldı. Eski metinler, zamanında çok ağdalı idi. Binâenaleyh Türk tarihçisine çok önemli vazife düşmektedir. Tarih bir milletin hâfızasıdır; tarihini bilmeyen millet, hâfızasını kaybetmiş insana benzer. Bernard Lewis

  Bir milletin kültürünü kontrol etmek, o milletin dilini kontrol etmekle; bir milleti imhâ ise nesilleri mâzisinden, tarihinden ve bilhassa millî ve mânevî değerlerinden koparmakla mümkündür. Bernard Lewis

  Tarih şuuru, sâdece geçmişin geçmişliğini bilmek değil; onun hâlde de var olduğunu anlamak demektir. T. S. Eliot

  Tarihinin sürekliliğini kaybeden bir millet, herşeyini kaybetmeye mahkûmdur. Hâfızası parça parça kopmuş bir akıl hastası gibi, geçmişiyle, hâtıralarıyla ve benliğini terkib eden bütün varlık unsurlarıyla ilgisi kesilmiştir. Yabancı tesir ve müdâhalelere, yabancı korumaya hazır ve muhtaç bir hâlde, önce bağımsızlığını sonra da bütün millî şahsiyetini ve varlığını kaybeder. Peyâmi Safâ

  Tarihini ve düşmanını bilmeyen millet, kolayca düşer, yok olur. Çin Sözü

  Tarih, ihtiyatsızlar için merhametsizdir. Dozy’nin İslâm Tarihi (Anıt. Küt. Atatürk bu sözün altını çizmiş.)

  Geçmiş inkâr edilemez; geçmişine taş atanın, geleceğine gülle atarlar. Bahtiyar Vahabzâde

  Geçmişini inkâr eden millet, babası bilinmeyen veya babasını inkâr eden çocuğa benzer; ya ***tir, yahut nankördür. *** olmak kaderdir, nankörlük ise alçaklıktır. Kadircan Kaflı

  Türk tarihini Cumhuriyet’le başlatmak isteyen sapıkları; mâzi, din, an’ane, ecdâd tanımayan bizim mâhut nihilistleri düşündükçe İgnatus Donnely (1831-1901) adlı bir Amerikan politikacının Demokrat partililer aleyhinde söylediği bir nutkunun şu cümlesi aklıma geliyor: “D. Partililer bir katıra benzerler; ne ecdâdlarıyla iftihar edebilirler, ne de adlarını devam ettirebilecek evlâtlarının ümitleriyle yaşarlar.” Nejat Muallimoğlu

  Milletlere bir tarih kitabında anlatılan yalan, yanlış ve çarpıklığın tesirini, o milletin hâfızasından ancak üç nesil sonra silebilirsiniz.
  Büyük Tarihçi Michelet

  Ölenleriyle henüz doğmamış olanları arasında bir köprü kuramayan milletlerin, yaşamaya hakları yoktur. N. Muallimoğlu

  Gelenekçilik, yaşayanları ölü varsaymak değil; ölüleri yaşıyor varsaymaktır. G.K. Chesterton

  Müstakbeli bul sen de koşanlarla bir ol da
  Mâzîyi fakat yıkmaya kalkışma bu yolda
  Ahlâfa döner korkarım eslâfa hücûmu
  Mâzîsi yıkık milletin âtîsi olur mu? Mehmet Âkif Ersoy

  (Devlet arşivini kilo ile Bulgarlara satan İttihad ve Terakkî’ye):
  Bundan birkaç yüz sene evvel uyananlar,
  Bugün hâlâ uyuyanları görsün.
  Efsânesi kaybolsa kıyâmet koparanlar,
  Tarihini okkayla satanları görsün!?. M. Cemal Kuntay

  Tarihimi kefenlik bir bez gibi dürdüler..
  Beni dirilmesi yok ölümle öldürdüler. Ozan (1967)

  İnanmıyorum bana öğretilen tarihe! N. Fazıl Kısakürek (1947)

  Ben de tarih okudum, âlemi elbet bilirim. Mehmet Âkif Ersoy

  Altın bir devir idi; hatırla geçmiş günü
  Baştan başa cihânı tutmuş ecdâdın ünü. Lâedrî

  Donanma ordu yürürken muzafferen ileri
  Üzengi öpmeye hasretti, garbın elçileri. M.Akif Ersoy

  Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz;
  Gelmişiz dünyaya” insanlık”nedir,öğretmişiz.
  ... Bir taraftan dinimiz, ahlâkımız, irfânımız;
  Bir taraftan seyfe makrûn adlimiz, ihsanımız... Mehmet Âkif Ersoy

  Gök kubbeyi delmiş, yedi iklimde minâre
  Göstermiş asırlarca ölümsüz bir idâre. Yusuf Bakalım

  Mermerlerin nabzında hâlâ çarpar mı Tekbîr
  Bulur mu deli rüzgâr o sedâyı: “Allah Bir!” N. Fazıl Kısakürek

  Kopmuşuz bizler o öz varlık olan manzaradan
  Bahseder gerçi duyanlar o onulmaz yaradan.
  Derler ki: İnsanda derin bir yaradır köksüzlük
  Budur âlemde hudutsuz ve hazin öksüzlük. Y. Kemal Beyatlı

  Yazıklar oldu bizim târihî şânımıza
  “Kâfir ağlar, bizim ahvâl-i perîşânımıza!” (İkinci mısrâ Fuzûlî’nin)

  Ben şehitler çocuğu.. bir hâl olmuşum
  Ben bende değil.. ben, bana yâd olmuşum! Nihad Yazar

  El-âlem çalışıyor, fethetmeye Merih’i;
  Sen cebinde kaybettin, güneş dolu tarihi! Necip Fazıl (1972)

  Selçukîyim, yirminci asırda doğsam da!
  Osmanlıyım, cumhuriyet çocuğu olsam da! Fethullah Gülen

  Dün ne olmuşsa, bugün de aynı şeyler oluyor; güneş altında yeni şeyler yok.

  “Tarih”i “tekerrür” diye târif ediyorlar
  Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi? Mehmet Âkif Ersoy

  Tarih değil, hatâlar tekerrür ediyor. Abdulhamid Han

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Sanat ile ilgili sözler, sanat ile ilgili özlü sözler,sanatla ilgili sözler, sanat ile il
 3. Kurt ile ilgili sözler, kurtla ilgili sözler, kurtlar ile ilgili sözler, kurtlarla ilgili
 4. Korku ile ilgili sözler, korku üzerine özlü sözler,korkmak ile ilgili sözler, korku ile il
 5. kadınla ilgili anlamlı sözler,kadın ile ilgili güzel sözler,kadın ile ilgili atasözleri,ka
 6. İnsan ile ilgili güzel sözler,insanla ilgili sözler,insan ile ilgili özdeyişler,insan ile
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri