Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

eş anlamlı kelimeler listesi geniş olursa sevinirim Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Zıt Anlamlı Kelimeler Eş Anlamlı Kelimeler Ve Anlamları Eş Anlamlı Kelimeler Nedir ingilizce
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 102      

 1. Kayıtsız Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  Eş Anlamlı Kelimeler Listesi

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  Eş Anlamlı Kelimeler Listesi

  A
  Alfabe-abece
  Abide-anıt
  Acayip-garip
  Acıma-merhamet
  Açıkgöz-kurnaz
  Ad-isim
  Adale-kas
  Adet-tane
  Adıl-zamir
  Adi-bayağı
  Aferin-bravo
  Affetmek-bağışlamak
  Ahenk-uyum
  Akıl-us
  Aksi-ters
  Al –kırmızı
  Alaka –ilgi
  Alaz-alev
  Alelade-sıradan
  Allah-Tanrı
  Ama-fakat
  Ama-kör
  Amaç-erek
  Amade-hazır
  Amale-işçi
  Amel-iş
  Ana-anne
  Anı-hatıra
  Anıt-abide
  Aniden-birden
  Aniden-ansızın
  Anlam-mana
  Anlatım-ifade
  Ant-yemin
  Apse-iltihap
  Araç-vasıta
  Arıza-bozukluk
  Arka-geri
  Armağan-hediye
  Art-arka
  Arzu-istek
  Asır-yüzyıl
  Asil-soylu
  Aş-yemek
  Aşırmak-çalmak
  Ata-cet
  Atak-girişken
  Atamak-tayin etmek
  Atölye-işlik
  Avare-serseri(aylak)
  Ayakyolu-hela(WC)
  Aylak-serseri
  Ayraç-parantez
  Ayrıcalık-imtiyaz
  Aza-üye
  Acemi-toy
  Adalet-hak
  Aka-büyük
  Aleni-açık
  Ara-fasıla
  Ayakkabı-pabuç

  B
  Bağışlamak –affetmek
  Bağnaz-yobaz
  Bakış-nazar
  Barış-sulh
  Basımevi-matbaa
  Basit-yalın
  Başkaldırı-isyan
  Başkan-reis
  Başkent-başşehir
  Başvuru-müracaat
  Batı-garp
  Bayağı-adi
  Bayındır-mamur
  Bayındırlık-imar
  Baytar-veteriner
  Bazen-kimi
  Bedava-parasız
  Beden-gövde
  Beğeni-zevk
  Belde-şehir
  Belge-vesika
  Bellek-hafıza
  Bencil-egoist
  Benlik-kişilik
  Beraber-birlikte
  Bereket-bolluk
  Berrak-duru
  Besin-gıda
  Beyanat-demeç
  Beyaz-ak
  Beygir-at
  Beyhude-boşuna
  Biçare-zavallı
  Biçim-şekil
  Bilakis-tersine
  Bilgin-alim
  Bilgisiz-cahil
  Bilhassa-özellikle
  Bilim-ilim
  Bilgisiz-cahil
  Bilinç-şuur
  Bina-yapı
  Birden-ani
  Birdenbire-aniden
  Birey-fert
  Biricik-tek
  Bitki-nebat
  Boylam-meridyen
  Bozkır-step
  Bucak-nahiye
  Buğu-buhar
  Buhran-bunalım
  Buyruk-emir
  Büro-ofis (yazıhane)
  Bacı-kız kardeş
  Baş-kafa

  C
  Cahil-bilgisiz
  Caka-gösteriş
  Camekan-vitrin
  Canlı-diri
  Cazibe-çekim
  Cehalet-bilgisizlik
  Celse-oturum
  Cenk-savaş
  Cenup-güney
  Cerahat-irin
  Cerrah-operatör
  Cesur-yürekli
  Cet-ata
  Cevap-yanıt
  Ceviz-koz
  Cılız-sıska
  Ciddi-ağırbaşlı
  Cihaz-aygıt
  Cihet-yön
  Cilt-ten
  Cimri-pinti
  Cimri-hasis
  Cin-tür
  Civar-yöre
  Cömert-eli açık
  Cümle-tümce
  Cılız-sıska
  Ciddi-ağırbaşlı
  Cihaz-aygıt
  Cihet-yön
  Cilt-ten
  Cimri-pinti
  Cimri-hasis
  Cins-tür
  Civar-yöre
  Cömert-eli açık
  Cümle-tümce

  Ç
  Çabuk-acele
  Çağ-devir
  Çağdaş-modern-uygar
  Çağrı-davet
  Çayır-davet
  Çehre-yüz
  Çeşit-tür
  Çeviri-tercüme
  Çığlık-feryat
  Çılgın-deli
  Çizelge-cetvel
  Çoğunluk-ekseriyet
  Çok-fazla
  Çamur-balçık
  Çare-deva

  D
  Dahil-iç
  Daimi-sürekli
  Darbe-vuruş
  Dargın-küs
  Darılmak-küsmek
  Davet-çağrı
  Defa-kez
  Değer-kıymet
  Değerli-kıymetli
  Değnek-sopa
  Deli-çılgın
  Delil-kanıt
  Deneme-tecrübe
  Denetim-kontrol
  Deney-tecrübe
  Deprem-zerzele
  Dergi-mecmua
  Derhal-hemen
  Deri-ten
  Derslik-sınıf
  Devamlı-sürekli
  Devinim-hareket
  Devir-çağ
  Devir-tur
  Devre-dönem
  Dışalım-ithalat
  Dışsatım-ihracat
  Diğer-başka
  Dil-lisan
  Dilbilgisi-gramer
  Diri-canlı
  Dize-mısra
  Doğa-tabiat
  Doğal-tabii
  Doğu-şark
  Doktor-hekim
  Donuk-mat
  Doruk-zirve
  Dönemeç:viraj
  Döşek:yatak
  Duru:berrak
  Durum:vaziyet
  Duygu:his
  Düş:rüya
  Düşünce:fikir
  Düzen:seviye
  Düzmece:sahte
  Düzyazı:nesir
  Dilek:istek
  Dizi:sıra
  Dost:arkadaş

  E
  Ebat: boyut
  Ebedi: sonsuz
  Ebeveyn. Ana-baba
  Edat: ilgeç
  Efe: zeybek
  Egoist:bencil
  Ehemmiyet:önem
  Ek. İlave
  Eklem: mafsal
  Ekonomi : iktisat
  Elbise: giysi
  Emir: buyruk
  Emniyet: güvenlik
  Ender: nadir
  Endişe :kaygı
  Endüstri:sanayi
  Enkaz: yıkıntı
  Enlem: paralel
  Entari: giysi
  Enteresan: ilginç
  Erek: amaç
  Esas: temel
  Eser: yapıt
  Esir: tutsak
  Etki: tesir
  Etraf: çevre
  Evvel: önce
  Eylem: fiil
  Eylemsi: fiilimsi
  Ev: konut
  Edebiyat: yazın
  Eda: verme

  F
  Faaliyet: etkinlik
  Fakat: ama-lakin
  Fakir: yoksul-fukara
  Faktör-unsur
  Fare-sıçan
  Fark-ayrım
  Fasıla-ara
  Fayda-yarar
  Fazla-çok
  Fena-kötü
  Fert-birey
  Feza-uzay
  Fiil- eylem
  Fikir-düşünce
  File-ağ
  Füze-roket
  Felç-nüzul
  Fer-ışık
  Faiz-nema

  G
  Garip-acayip
  Garp-batı
  Gaye-amaç
  Gayret-çaba
  Gebe-hamile
  Gelecek-istikbal-ati
  Gelenek-anane
  Gene-yine
  Genel-umumi
  Geri-art
  Gıda-besin
  Giysi-elbise
  Giz-sır
  Gizli-saklı
  Görev-vazife
  Gövde-beden
  Gramer-dilbilgisi
  Güç-kuvvet-zor
  Güçlü-kuvvetli
  Güldürü-komedi
  Gülünç-komik
  Güney-cenup
  Güven-itimat
  Güz-sonbahar
  Gözlem-rasat
  Gökyüzü-sema
  Gezmek-dolaşmak

  H
  Hal-durum
  Halbuki-oysa
  Ham-olmamış
  Hane-ev
  Hareket-devinim
  Hariç-dış
  Harp-savaş
  Hasis-cimri-pinti
  Hasret-özlem
  Hassas-duygulu
  Hatıra-anı
  Hayal-düş
  Hayat-yaşam
  Haysiyet-onur
  Hediye-armağan
  Hekim-doktor
  Hela-tuvalet-wc
  Hemen-derhal
  Hiddet-öfke
  Hikaye-öykü
  Hisse-pay
  Hudut-sınır
  Hususi-özel
  Hür-özgür
  Hısım-akraba
  Hasım-düşman
  Hareket-devinim
  Hadise-olay

  I
  Ilıca-kaplıca
  Irak-uzak
  Irgat-rençber
  Irk-soy
  Ira- karakter
  Irmak-nehir

  İ
  İcat-buluş
  İç-dahil
  İçten-samimi
  İdare-yönetim
  İhracat-dışsatım
  İhtiyar-yaşlı
  İhtiyaç-gereksinim
  İkaz-uyarı
  İktisat-ekonomi
  İlave-ek
  İlgeç-edat
  İlgi-alaka
  İlginç-enteresan
  İlim-bilim
  İmar-bayındır
  İmkan-olanak
  İsim-ad
  İskemle-sandalye
  İthalat-dışalım
  İtibar-saygınlık
  İtimat-güven
  İtina-özen
  İzah-açıklama
  İdadi-lise
  İlan-duyuru
  İlişki-münasebet-temas
  İmtihan-sınav

  J
  Jeoloji-yer bilimi

  K
  Kabiliyet-yetenek
  Kabus-karabasan
  Kafa-baş
  Kafi-yeter
  Kafiye-uyak
  Kalite-nitelik
  Kalp-yürek
  Kamu-halk
  Kanıt-delil
  Kapital-anamal-sermaye
  Kanun-yasa
  Kara-siyah
  Karşın-rağmen
  Karşıt-zıt
  Kas-adale
  Katı-sert
  Kati-kesin
  Kayıp-yitik
  Keder-acı
  Kelime –sözcük
  Kenar-kıyı
  Kent-şehir
  Kere-defa-kez
  Kesin- kati
  Kırmızı-al
  Kıyı-sahil
  Kir-pislik
  Kirli-pis
  Kişi-şahıs
  Kocaman-iri
  Komedi-güldürü
  Komik-gülünç
  Kontrol-denetim
  Konuk-misafir
  Konut-ev
  Koşul-şart
  Kural-kaide
  Kuruluş-müessese-kurum
  Kuşku-şüphe
  Kutsal-mukaddes
  Kuvvet-güç
  Kuzey-şimal
  Küme-grup
  Küs-dargın
  Kılavuz-rehber
  Kolay-basit

  L
  Laf-söz
  Lahza-an
  Lider-önder
  Lisan-dil
  Lüzumlu-gerekli
  Lüzumsuz-gereksiz
  Lal-dilsiz
  Lama-deve
  Lafazan-geveze

  M
  Mabet-tapınak
  Macera-serüven
  Mafsal-eklem
  Mağlup-yenik
  Mahalli-yerel
  Mahcup-utangaç
  Mahluk- yaratık
  Mahpushane-hapishane
  Mahsul-ürün
  Mana-anlam
  Manzara-görünüm
  Matbaa-basımevi
  Matem-yas
  Mebus-milletvekili
  Mecbur-zorunlu
  Mecmua-dergi
  Medeni-uygar
  Medeniyet-uygarlık
  Mektep-okul
  Melodi-ezgi
  Menfaat-çıkar
  Menfi-olumsuz
  Menkul-taşınır
  Meridyen-boylam
  Mesafe-ara
  Mesela-örneğin
  Mesele-sorun
  Mesken-konuk
  Meslek-iş
  Mesul-sorumlu
  Mesut-mutlu
  Meşhur-ünlü
  Meşrubat-içecek
  Mevcut-var
  Meydan-alan
  Millet-ulus
  Milletvekili-mebus
  Milli-ulusal
  Misafir-konuk
  Misal-örnek
  Misli-katı
  Muavin-yardımcı
  Muharebe-savaş
  Muhtelif-çeşitli
  Muştu-müjde
  Müessese-kurum-kuruluş
  Mühim-önemli
  Mükafat-ödül
  Müsabaka-yarışma
  Müsait-uygun
  Müspet-olumlu
  Müstahsil-üretici
  Müstakil-bağımsız
  Müşteri-alıcı
  Merkep-eşek
  Mani-engel
  Mübarek-kutsal
  Muallim-öğretmen
  Mektup-name
  Merasim-tören

  N
  Nadir-ender
  Nakil-atama-taşıma
  Nasihat-öğüt
  Nebat-bitki
  Neden-sebep
  Nefes-soluk
  Nehir-ırmak
  Nem-rutubet
  Nesil-kuşak
  Nesir-düzyazı
  Neşe-sevinç
  Netice-sonuç
  Nispet-oran
  Nitelik-kalite
  Noksan-eksik
  Numune-örnek
  Nutuk-söylev
  Nakit-para-akça
  Nakliyeci-taşımacı
  Namzet-aday

  O
  Okul-mektep
  Olanak-imkan
  Olası-mümkün
  Olay-vaka
  Olumlu-müspet
  Olumsuz-menfi
  Onarım-tamir
  Onay-tasdik
  Onur-şeref
  Oran-nispet
  Otlak-mera
  Oy-rey
  Ozan-şair

  Ö
  Öbek-grup
  Öbür-diğer
  Ödenti-aidat
  Ödlek-korkak
  Ödül-mükafat
  Ödün-taviz
  Öfke-hiddet
  Öğe-unsur
  Öğrenci-talebe
  Öğrenim-tahsil
  Öğüt-nasihat
  Ömür-hayat-yaşam
  Önce-evvel
  Önder-lider
  Önemli-mühim
  Öneri-teklif
  Önlem-tedbir
  Örgüt-teşkilat
  Örneğin-mesele
  Örnek-misal
  Öteki-diğeri
  Ötürü-dolayı
  Öykü-hikaye
  Özel-hususi
  Özen-itina
  Özgün-orijinal
  Özgür-hür
  Özlem-hasret

  P
  Pabuç-ayakkabı
  Pasif-edilgen
  Pinti-cimri
  Pis-kirli
  Politika-siyaset
  Rağmen-karşın
  Rastlantı-tesadüf
  Rey-oy
  Rutubet-nem
  Rüya-düş
  Rüzgar-yel
  Problem-sorun
  Rüştiye-ortaokul

  S
  Sade-yalın
  Sağlık-sıhhat
  Saha-alan
  Sahil-kıyı-yalı
  Saldırı-hücum
  Samimi-içten
  Sanayi-endüstri
  Sandalye-iskemle
  Savaş-harp
  Saz-çalgı
  Sebep-neden
  Sene-yıl
  Sermaye-kapital
  Serüven-macera
  Sıçan-fare
  Sıhhat-sağlık
  Sır-giz
  Sima-yüz
  Siyah-kara
  Siyaset-politika
  Son-nihayet
  Sonuç-netice
  Sorun mesele
  Soylu-asil
  Sömestri-yarıyıl
  Söylev-nutuk
  Sözcük-kelime
  Sulh-barış
  Suni-yapay
  Surat-yüz
  Sürat-hız
  Sürekli-devamlı
  Sevinç-mutluluk
  Sınıf-derslik
  Sonbahar-güz
  Sorumluluk-mesuliyet
  Sözlük-lügat
  Sınav-imtihan

  Ş
  Şafak-tan
  Şahıs-kişi
  Şahit-tanık
  Şair-ozan
  Şans-talih
  Şark-doğu
  Şart-koşul
  Şayet-eğer
  Şef-lider-önder
  Şehir-kent
  Şekil-biçim
  Şen-neşeli
  Şeref-onur
  Şöhret-ün
  Şuur-bilinç
  Şüphe-kuşku
  Şaka-latife

  T
  Tabiat-doğa
  Tabii-doğal
  Tabip-hekim-doktor
  Talebe-öğrenci
  Talih-şans
  Tamir-onarım
  Tane-adet
  Tanık-şahit
  Tanım-tarif
  Tapınak-mabet
  Taraf-yan
  Tarım-ziraat
  Tarif-tanım
  Tasdik-onay
  Tebrik-kutlama
  Tecrübe-deney
  Tedbir-önlem
  Teklif-öneri
  Tekrar-yine
  Temel-esas
  Tercüme-çeviri
  Tertip-düzen
  Tesadüf-rastlantı
  Tesir-etki
  Toplum- cemiyet
  Tören –merasim
  Tuhaf-garip
  Tutsak-esir
  Tuvalet-hela-wc
  Tüm-bütün
  Tümör-ur
  Tümce-cümle
  Tren-şimendifer-katar
  Tartışma-münakaşa

  U
  Uçurum-yar
  Ufak-küçük
  Uğraş-iş
  Ulu-yüce
  Ulus-millet
  Umumi-genel
  Umut-ümit
  Unsur-öğe
  Us-akıl
  Uyarı-ikaz
  Uygar-medeni
  Uyum-ahenk
  Uzak-ırak
  Uzay-feza
  Uçak-tayyare
  Usta-ehil

  Ü
  Ümit-umut
  Ünlü-meşhur
  Ürün-mahsul
  Üye-aza
  Ülke-diyar-memleket
  Ülkü-ideal
  Üleş-pay
  Ürem-faiz

  V
  Vaka-olay
  Vakit-zaman
  Varlıklı-zengin
  Vasıta-araç
  Vatan-yurt
  Vazife-görev
  Vaziyet-durum
  Vesika-belge
  Viraj-dönemeç
  Vücut-gövde
  Vilayet-il
  Veteriner-baytar

  Y
  Yalın-sade
  Yan-taraf
  Yanıt-cevap
  Yapay-suni
  Yapıt-eser
  Yar-uçurum
  Yaratık-mahluk
  Yardımcı-muavin
  Yargıç-hakim
  Yarıyıl-sömestri
  Yas-matem
  Yasa-kanun
  Yaş-ıslak
  Yaşam-hayat-ömür
  Yaşlı-ihtiyar
  Yazı-ova
  Yazım-imla
  Yekün-toplam
  Yel-rüzgar
  Yerel-mahalli
  Yetenek-kabiliyet
  Yıl-sene
  Yine-tekrar
  Yitik-kayıp
  Yoksul-fakir-fukara
  Yöntem-metot
  Yurt-vatan
  Yüce-ulu
  Yürek-kalp
  Yüz-surat-sima-çehre
  Yüzyıl-asır
  Yemek-aş

  Z
  Zaman-vakit
  Zarar-ziyan
  Zengin-varlıklı
  Zeybek-efe
  Zıt-karşıt
  Ziraat-tarım
  Ziyan-zarar
  Zor-güç
  Zorunlu-mecburi
  Zırnık-metelik
  Zehir-agu
  Zabit-subay 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 4. Kayıtsız Üye

  Süper bir sayfa hazırlamışsınız teşekkür ederim


 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri