Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ GENEL YETERLİKLERİ PROGRAM VE İÇERİK BİLGİSİ Öğretmen , Türk Millî Eğitim Sistem inin dayandığı temel değer ve ilkeler ile özel alan öğretim program

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Program Ve Içerik Bilgisi - öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri

  Sponsorlu Bağlantılar
  ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ GENEL YETERLİKLERİ


  PROGRAM VE İÇERİK BİLGİSİ


  Öğretmen, Türk Millî Eğitim Sisteminin dayandığı temel değer ve ilkeler ile özel alan öğretim programının yaklaşım, amaç, hedef, ilke ve tekniklerini bilir ve uygular.

  F1.Türk Millî Eğitiminin Amaçları ve İlkeleri

  Öğretmen, Türk Millî Eğitim sisteminin dayandığı temel değer ve ilkeler ile amaçlarının neler olduğunu bilmeli ve bunları eğitim-öğretim faaliyetlerine yansıtabilmelidir.
  Performans göstergeleri
  F1.1. TürkMillî Eğitim sisteminin dayandığı temel değer ve ilkeleri bilir

  F.1.2 Eğitim programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılâp ve ilkelerini ve Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliğini temel olarak alır.

  F1.3. Eğitim-öğretim faliyetlerinin Türk Mîlli Eğitiminin amaç ve ilkeleri doğrultusunda yürütülmesinin gereği ve önemine inanır.


  F1.4.Türk Millî Eğitiminin amaç ve ilkelerini plân ve uygulamalarına yansıtır.  F1.5.Öğretme – öğrenme sürecini, Türk Millî Eğitiminin amaç ve ilkeleri doğrultusunda yürütür.


  F2. Özel Alan Öğretim Programı Bilgisi ve Uygulama Becerisi

  Öğretmen, özel alan öğretim programının ilkeleri, yaklaşımı, amaçları ve içeriğiyle tutarlı somut bilgi ve anlayış sahibi olduğunu, özel alanda gerekli olan öğrenme yollarını öğrenciye kazandırmak üzere öğretme-öğrenme ortamını,yöntem ve tekniklerini, ders araç-gereç ve materyallerini güvenli ve etkili bir şekilde düzenleyip kullanabilmelidir. Ayrıca, özel alan bilgisinin sınıf ve kademelere göre dağılımını dikkate alarak öğretme-öğrenme sürecini düzenleyebilmelidir.


  F2.1.Özel alan öğretim programının amaç, ilke ve yaklaşımını plânına yansıtır.  F2.2.Özel alan öğretim programının ilke ve yaklaşımlarını uygular .  F2.3.Özel alanda gerekli olan öğrenme yollarını öğrencilere kazandırır.


  F2.4. İçeriği konuların özelliklerine göre aşamalı bir şekilde sıralar.  F2.5.Özel alan bilgisinin sınıf ve kademelere göre dağılımını dikkate alarak öğretim sürecini düzenler ve uygular.  F2.6.Özel alan öğretim programının gerektirdiği farklı bilgi ve becerileri kazanma yolunda çaba harcar.


  F3. Özel Alan Öğretim Programını İzleme-Değerlendirme ve Geliştirme

  Öğretmen, özel alan öğretim programında yapılan değişiklikleri izleyebilmeli, programların geliştirilmesi sürecine uygulamada yaşadığı sorunlar ışığında öneriler getirebilmeli, özel alan öğretim programı kapsamında ele alınan konuları önem, öğrenci gelişimine katkı, öğrenci ihtiyaçlarına ve gelişim düzeylerine uygunluk açısından değerlendirebilmeli ve bu konularda kendini sorumlu hissedebilmelidir. Özel alan öğretim programının uygulanmasını kolaylaştıracak uygun öğretim materyallerini seçebilmeli ve kullanabilmelidir.

  Performans göstergeleri
  F3.1. Özel alan öğretim programındaki değişimleri izler.


  F3.2.Özel alan öğretim programının geliştirilmesi sürecine, belirlediği ihtiyaç ve önerilerle katkıda bulunur.


  F3.3.Öğrenilenlerin özel alan programı içindeki önemini belirler ve açıklar.


  F3.4.Özel alan programı kapsamında öğrenilenlerin diğer programlarla bağlantısını kurar.


  F3.5.Özel alan programı kapsamında öğrenilenlerin öğrencilerin öğrenmelerine ve gelişimlerine olan katkısını açıklar.


  F3.6.Özel alan programı kapsamında öğrenilenleri öğrenci ihtiyaçlarına uygunluğu bakımından gerekçelendirir.


  F3.7.Özel alan programı kapsamında öğrencilerin öğrenmekte güçlük çektikleri konuları belirler.


  F3.8. Özel alan programı kapsamında hazırlanan öğretim materyallerini (ders kitabı, çalışma kitabı ve öğretmen kılavuzu, ansiklopedi, dergi v.b.) içerik düzenleme ilkeleri bakımından değerlendirir.


  F3.9. Özel alan programı kapsamında hazırlanan öğretim materyallerinde (ders kitabı, çalışma kitabı ve öğretmen kılavuzu, ansiklopedi, dergi v.b.) yer alan içeriği alandaki gelişmeler ve yenilikler doğrultusunda değerlendirir.


  F3.10.Özel alan programı kapsamında hazırlanan öğretim materyallerinde (ders kitabı, çalışma kitabı ve öğretmen kılavuzu, ansiklopedi, dergi v.b.) yer alan içeriği bilimsel doğruluk bakımından değerlendirir.  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. öğrenmeyi, Gelişimi Izleme Ve Değerlendirme - öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri
 3. öğretme Ve öğrenme Süreci - öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri
 4. öğrenciyi Tanıma - öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri
 5. Meslekî Gelişim - öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri
 6. Geliştirme Ve Uygulama Süreci - öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri