Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

HOLLANDA Hakkında Nüfusu ve Coğrafya Bilgileri , Yönetimi , Ekonomisi , Ulaşım ve İletişim Verileri Coğrafi Verileri Konum: Batı Avrupa , Kuzey Denizi kıyısında ,

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  HOLLANDA Hakkında Nüfusu ve Coğrafya Bilgileri, Yönetimi, Ekonomisi, Ulaşım ve İletişim Verileri

  Sponsorlu Bağlantılar
  HOLLANDA Hakkında Nüfusu ve Coğrafya Bilgileri, Yönetimi, Ekonomisi, Ulaşım ve İletişim Verileri


  Coğrafi Verileri
  Konum: Batı Avrupa, Kuzey Denizi kıyısında, Belçika ve Almanya arasında yer alır.
  Coğrafi konumu: 52 30 Kuzey enlemi, 5 45 Doğu boylamı
  Haritadaki konumu: Avrupa
  Yüzölçümü: 41,526 km²
  Sınırları: toplam: 1,027 km
  sınır komşuları: Belçika 450 km, Almanya 577 km
  Sahil şeridi: 451 km
  İklimi: Ilıman; deniz iklimi, yazlar serin ve kışlar ılıman geçer.
  Arazi yapısı: Çoğunlukla kıyı bölgesinde alçak ovalar ve düzlükler, güneydoğuda tepelikler yer alır.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Prins Alexanderpolder -7 m; en yüksek noktası: Vaalserberg 322 m
  Doğal kaynakları: Doğal gaz, petrol, işlenebilir arazi
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %21.96
  daimi ekinler: %0.77
  diğer: %77.27 (2005 verileri)
  Sulanan arazi: 5,650 km² (2005 verileri)
  Doğal afetler: Su baskınları

  Nüfus Bilgileri
  Nüfus: 16,715,999 (Temmuz 2009 verileri)
  Nüfus artış oranı: %0.49 (2006 verileri)
  Mülteci oranı: 2.72 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
  Bebek ölüm oranı: 4.96 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 78.96 yıl
  erkeklerde: 76.39 yıl
  kadınlarda: 81.67 yıl (2006 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 1.66 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
  HIV/AIDS – hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.2 (2001 verileri)
  HIV/AIDS – hastalıklarından ölenlerin sayısı: 100 (2003 verileri)
  Ulus: Hollandalı
  Nüfusun etnik dağılımı: Hollandalı %91, Faslı, Türk ve diğer %9
  Din: Roma Katolikleri %31, Protestan %21, Müslüman %4.4, diğer %3.6, inançsız %40
  Dil: Flemenkçe
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
  toplam nüfusta: %99 (2003 verileri)

  Yönetimi
  Ülke adı: Resmi tam adı: Hollanda Krallığı
  kısa şekli : Hollanda
  Yerel tam adı: Koninkrijk der Nederlanden
  yerel kısa şekli: Nederland
  ingilizce: Netherlands
  Yönetim biçimi: Meşruti Krallık
  Başkent: Amsterdam – Den Haag
  İdari bölümler: 12 bölge; Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland
  Bağımlı toprakları: Aruba, Hollanda Antilleri
  Bağımsızlık günü: 1579 (İspanya’dan)
  Milli bayram: Kraliçe günü, 30 Nisan
  Anayasa: 1814; bir çok kez yenilenmiştir, son düzenlenme tarihi 17 Şubat 1983
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), AsDB (Asya Kalkınma Bankası), AG (Avustralya Grubu), Benelux (Belçika, Hollanda, Lüksemburg Ekonomik Birliği), BIS (Uluslararası İmar Bankası), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Teşkilatı), EAPC (Avrupa – Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), ECLAC (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu), EIB (Avrupa Yatırım Bankası), EMU (Avrupa Ekonomi ve Para Birliği), ESA (Avrupa Uzay Ajansı), ESCAP (Asya ve Pasifikler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu), Avrupa Birliği, FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-10, IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IEA (Uluslararası Enerji Ajansı), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), NAM, NATO (Kuzey Atlantik Asemblesi), NEA (Nükleer Enerji Kurulu), NSG, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü),OPCW, OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNFICYP (BM Barış Gücü), UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNITAR (BM Eğitim Araştırma Enstitüsü), UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu), UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu), UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi), UNTSO (BM Mütareke Gözlem Örgütü), UNU, UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WEU (Batı Avrupa Konseyi), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü), ZC

  Ekonomik Göstergeler
  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi – 512 milyar $ (2006 verileri)
  GSYİH – reel büyüme: %2.9 (2006 verileri)
  GSYİH – sektörel bileşim: tarım: %2.1
  endüstri: %23.9
  hizmet: %73.9 (2006 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %1.4 (2006 verileri)
  İş gücü: 7.6 milyon (2006)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: hizmet %79, endüstri %19, tarım %2 (2006 verileri)
  İşsizlik oranı: %5.5 (2006 verileri)
  Endüstri: Tarım endüstrileri, metal ve mühendislik ürünleri, kimyasallar, petrol, inşaat, elektrikler, balıkçılık
  Endüstrinin büyüme oranı: %2.3 (2006)
  Elektrik üretimi: 92.7 milyar kWh (2004)
  Elektrik tüketimi: 102.4 milyar kWh (2004)
  Elektrik ihracatı: 5.2 milyar kWh (2004)
  Elektrik ithalatı: 21.4 milyar kWh (2004)
  Tarım ürünleri: Hububat, patates, şeker pancarı, meyve, sebze, çiftlik hayvanları
  İhracat: 413.8 milyar $ (2006)
  İhracat ürünleri: Makine ve parça, kimyasallar, yakıt, gıda maddeleri
  İhracat ortakları: Almanya %24.9, Belçika %13, Fransa %9.4, Birleşik Krallık %9.2, İtalya %5.7, ABD %4.3, İspanya %4.1 (2005)
  İthalat: 373.8 milyar $ (2006)
  İthalat ürünleri: Makine ve araçlar, kimyasallar, yakıt, gıda maddeleri, giysiler
  İthalat ortakları: Almanya %16.6, Belçika %9.3, Çin %8.8, ABD %7.6, Birleşik Krallık %5.8, Fransa %4.7, Rusya %4.4 (2005)
  Dış borç tutarı: 2.47 trilyon $ (2008 verileri)
  Para birimi: Euro (EUR)
  Para birimi kodu: EUR
  Mali yıl: Takvim yılı

  İletişim Bilgileri
  Kullanılan telefon hatları: 7.6 milyon (2005)
  Telefon kodu: 31
  Radyo yayın istasyonları: AM 4, FM 246, kısa dalga 3 (2004)
  Radyolar: 15.3 milyon (1996)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 21 (1995)
  Televizyonlar: 8.1 milyon (1997)
  Internet kısaltması: .nl
  Internet servis sağlayıcıları: 52 (2000)
  Internet kullanıcıları: 10,806,328 (2004)

  Ulaşım ve Taşımacılık
  Demiryolları: 2,808 km (2005)
  Karayolları: 134,000 km (2005)
  Su yolları: 6,183 km
  Boru hatları: Ham petrol 418 km; petrol ürünleri 965 km; doğal gaz 10,230 km
  Limanları: Amsterdam, Delfzijl, Dordrecht, Eemshaven, Groningen, Haarlem, Ijmuiden, Maastricht, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Vlissingen
  Hava alanları: 27 (2006 verileri)
  Helikopter alanları: 1 (2006 verileri)

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. LİBERYA Hakkında Nüfusu ve Coğrafya Bilgileri, Yönetimi, Ekonomisi, Ulaşım ve İletişim Ver
 3. LİBYA Hakkında Nüfusu ve Coğrafya Bilgileri, Yönetimi, Ekonomisi, Ulaşım ve İletişim Veril
 4. HOLLANDA ANTİLLERİ Hakkında Nüfusu ve Coğrafya Bilgileri, Yönetimi, Ekonomisi, Ulaşım ve İ
 5. IRAK Hakkında Nüfusu ve Coğrafya Bilgileri, Yönetimi, Ekonomisi, Ulaşım ve İletişim Verile
 6. İRAN Hakkında Nüfusu ve Coğrafya Bilgileri, Yönetimi, Ekonomisi, Ulaşım ve İletişim Verile
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri