Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

İstiare (Eğretileme) Sanatı Benzetme amacı , güdülerek , sözün başka bir söz yerine kullanılmasıdır. Benzetmede , benzetme­nin iki temel öğesi benzeyen ve benzetilen kullanı lırken

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  İstiare (Eğretileme) Sanatı

  Sponsorlu Bağlantılar
  İstiare (Eğretileme) Sanatı

  Benzetme amacı, güdülerek,sözün başka bir söz yerine kullanılmasıdır. Benzetmede, benzetme­nin iki temel öğesi benzeyen ve benzetilen kullanı lırken, eğretilme de ya benzeyen ya da benzetilen kullanılır.
  Açık eğretilmede yalnız, benzetilen; kapalı eğretilmede ise yalnız, benzeyen kullanılır.
  ÖRNEKLER:
  Bu tilki her sınavda kopya çeker.
  Şeytan bu sezon gol kralı olur.
  İlk örnekte benzetilen “tilki” kullanılmış, benze­yen “öğrenci” kullanılmamıştır. İkinci örnekte ise benzetilen “şeytan” kullanılmış, benzeyen “futbolcu” kullanılmamıştır. Her iki örnekte de yalnız, benzeti len kullanıldığından “açık eğretileme” vardır.
  Eve geç gidince babam ikimize de kükredi.
  Deniz o sabah çok hırçındı.
  İlk örnekte benzeyen “baba” kullanılmış, benze tilen “arslan” kullanılmamıştır. İkinci örnekte benze yen “deniz” kullanılmış, benzetilen “insan” kullanıl mamıştır. Her iki örnekte de yalnız, benzeyen kulla nıldığından, kapalı eğretileme vardır.
  Yuvayı yapan dişi kuştur.
  Bir atasözü olan bu cümlede,kadın, “dişi kuş“a benzetilmiş, ancak benzeyen (kadın) kulla­nılmamıştır.
  Bu, bir istiaredir.
  İstiare iki türlü olabilir: İSTİARE
  Kapalı İstiare

  Açık İstiare
  Sadece benzeyen kullanılır.

  Sadece kendisine benzetilen kullanılır.
  e Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?
  (C. Sıtkı Tarancı)
  Şakaklardaki beyazlık kara benzetilmiş. An cak benzeyen kullanılmamış. Bu, açık istiare ör neğidir.
  w Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl!
  (M. Akif Ersoy)
  Şair bayrağı kaşlarını çatmış bir insana ben zetiyor; ancak “insan” (kendisine benzetilen) di zede açıkça geçmiyor. Sadece benzeyen öğesi kullanılmış. Bu, kapalı istiare örneğidir.
  Bu memlekette de bir gün sabah olursa Haluk….
  (Tevfik Fikret)
  Şair “güzel günler”i “sabah”a benzetmiş, fa kat “güzel günler”i (benzeyen öğesi) kullanma mış. Bu, açık istiaredir.
  Can kafeste durmaz uçar Dünya bir han konan göçer.
  (Âşık Veysel)
  İlk dizede “can”, “kuş“a benzetilmiş. Ancak “kuş“tan (kendisine benzetilen) söz edilmemiş. Bu, kapalı istiaredir.
  UYARI:
  Edebiyatta kimi zaman “temsiliistiare” (yaygın eğretileme)denilen bir anlatım yoluna da baş­vurulur. Temsili istiare, kısaca, bir olayın, kişinin, dönemin… simgelerle anlatımı olarak ta­nımlanabilir. Bu tür anlatımda birden fazla ben zerlik ilgisi esastır; şiirin tümünde benzetmenin temel öğelerinden biri kullanılır.
  Bin gemle bağlanan yağız at şaha kalkıyor, Gittikçe yükselen başı Allah’a kalkıyor…
  Son macerayı dinlememiş varsa anlatın: Zaptetmek isteyenler o mağrur, asil atın Beyhudedir her uvzuna bir halka bulsa da Boştur köpüklü ağzına gemler vurulsa da… Coştukça böyle sel gibi bağnnda hisleri Bir gün başında kalmayacaktır seyisleri.
  Son şanlı macerasını tarihe anlatın: Zincir İçinde bağlı duran kahraman atın Gittikçe, yükselen başı Allah’a kalkıyor, Asrın baş eğdi sandığı at şaha kalkıyor.
  (F. Nafiz Çamlıbel)
  Bu parçada şair bir “at”ı betimliyor görüne rek, Osmanlı Imparatorluğu’nun yıkılışından sonra Kurtuluş Savaşı yapan ve eşsiz bir mücadele ör neği veren Türk ulusunu anlatmaktadır. Yani “at” ile kastedilen “Türk ulusu”dur.
  Şiirde “benzeyenler söylenmemiş, sadece “kendisine benzetilenler belirtilmiştir:
  Benzeyen Kendisine Benzetilen  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Kaligrafi nasıl yapılır, Kaligrafi resimleri, Latin Hat Sanatı , Latin Hat Sanatı resimler
 3. Peynirden sanat, sanatsal resimler, peynir sanatı, peynirden sanat eserleri, beynir sanatı
 4. elma sanatı, elmalardan yapılan sanatlar, elmalardan yapılmış sanat çalışmaları, elmaların
 5. Telkari Sanatı - Gümüş Tel İşleme Sanatı
 6. Paylaş Facebook Twitter Google


 7. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri