Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

16. YY TURK EDEBİYATI ÖZELLİKLERİ 16. yy EskiAnadolu Türkçesi , Göktürkçe ve Uygurcadan farklılık gösterir. Arapça veFarsça unsurların dile karışması ile bu dil Divan edebiyatı

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  16. Yy Turk Edebiyatı özellikleri

  Sponsorlu Bağlantılar
  16. YY TURK EDEBİYATI ÖZELLİKLERİ

  16. yy EskiAnadolu Türkçesi, Göktürkçe ve Uygurcadan farklılık gösterir. Arapça veFarsça unsurların dile karışması ile bu dil Divan edebiyatı şairlerinindilinde Osmanlıcaya temel teşkil etti. Divan şairlerince dile o kadarhor bakıldı ki şairler artık kendi dillerine “Türkçe” değil “Şive-iRumî” demeye başladılar. İşte bu yıllarda Türkçe’yi yaşatmak görevinisufîler üstlendiler. Böylece Hoca Ahmet Yesevi, artmakta olanFarsça’nın nüfûsuna karşı ilk hareketi başlatmış oldu. KaşkarlıMahmut’un ve Yesevi’nin Türk dil siyasetini Yunus Emre gibi tasavvuf,Kaygusuz Abdal gibi halk şairleri, Nevai ve Fuzuli gibi divan şairleridevam ettirdiler. 16. yüzyıldan sonra Anadolu Türkçesi iki kolaayrıldı. Biri Anadolu’da sarayın kullandığı Osmanlıca, diğeri iseAzerbaycan’da kullanılan Doğu Oğuzca oldu. Bu yüzyıldan sonra Türkçeyalnızca Anadolu’da değil, ayrıca Gürcüler, Ermeniler, Boşnaklar veArnavutlar arasında da konuşulan bir dil oldu. 16. yy.dan sonra da TürkHalk Edebiyatı ürünleri bu yörelerde genişçe yayıldı. Böylece tekke vesaz şairlerinin tesiriyle Türk dili, Kafkasların ve Balkan halklarınınkonuşma ve şiir dili haline geldi.
  Eski Oğuzcanın devamı olan, Azerbaycan veAnadolu’da Selçuk Türklerinin akınları ile yeni bir gelişme yolunagiren dile ilmi literatürde Eski Anadolu Türkçesi veya Eski Osmanlıcademek bir an’ane hâlini almıştır. Eski Anadolu Türkçesi, Oğuzcanın batıkoluna dahil olduğundan Göktürkçe ve Uygurca’dan, aynı zamanda onlarındevamı olan Karahanlıca ve Harezmce’den farklılık gösterdiği devirdir.Meselâ, eski ve orta Türkçe devrinin karakteristiği olan kelimebaşındaki y sesi Eski Anadolu Türkçesinde ses düşmesine maruz kalmıştır. Kıpçak şivesinde kelime başlarında gelen c fonemi Eski Anadolu Türkçesinde y sesi ile telaffuz edilmekteydi: cetti > yedi, canak > yanak vs. Eski Anadolu Türkçesinde aynı kavramı ifade eden farklı kelimeler de oluşmaya başlamıştı: capsan > tez, tola > çok vs. Eski Türkçe’de (Hakaniye lehçesi) ve şimdiki Türkiye Türkçesi’nde y ile telaffuz edilen sözler Eski Anadolu Türkçesinde ve özellikle Kıpçakça’da y’siz söylenilmekteydi: ılıg > yılığ, ıl > yıl, ıldız > yıldız, ımşak > yumuşakvs. XVI. yy.dan sonra, Dile Arapça ve Farsça’dan alınan kelimeleringirmesi yalnız Anadolu ve Azerbaycan’da değil, Orta Asya’da da devametmekteydi. Ancak Anadolu’da farklı bir edebiyat durumuvardı. Arapça ve Farsça terkipli yazı tarzı bu coğrafyada diğerbölgelerden çok farklı olarak şekillendi. Şairlerin Lehçe-yi Rûmîdedikleri, ilmî literatürde ise Osmanlıca denilen, yazı dili halk içinanlaşılmaz hâle gelmişti. Azerbaycan’da Safevîlerin hâkimiyete gelmesiile durum değişti. Saf Türkçe diyebildiğimiz halk Türkçesi konuşmadilinden yazı diline, oradan da saraya ulaştı. Buna göre de AnadoluTürkçesi XVI. yy.dan itibaren iki kola ayrıldı:

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Fecri Ati Edebiyatı Genel Özellikleri Ve Sanatçıları Nedir?
 3. Halk Edebiyatı Nazım Türleri Ve Özellikleri
 4. İslamiyet Etkisindeki Türk Edebiyatı Özellikleri
 5. Sözlü Dönem Edebiyatı Özellikleri
 6. Fecri Ati Edebiyatı Özellikleri, Temsilcileri, Fecr-i Ati Şiiri
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri