Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler Ve Özellikleri Nelerdir , anlatmaya bağlı edebi metinler ortak özellikleri , anlatmaya bağlı edebi metinler genel özellikleri (ANLATMAYA BAĞLI EDEBİ METİNLER
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 292      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler Ve Özellikleri

  Sponsorlu Bağlantılar
  Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler Ve Özellikleri Nelerdir,
  anlatmaya bağlı edebi metinler ortak özellikleri,
  anlatmaya bağlı edebi metinler genel özellikleri

  (ANLATMAYA BAĞLI EDEBİ METİNLER VE ÖZELLİKLERİ)

  DESTAN

  Destan (efsane), milletlerin hayatında büyük yankılar uyandırmış (savaş, göç, istilâ gibi) tarihî olayların (yangın, salgın hastalık, sel, deprem gibi) toplumsal ve doğal olayların çağdan çağa aktarılmış, aktarılırken de hayal unsurlarıyla oluşmuş, süslenmiş, değiştirilmiş manzum söylenceleridir.

  Hepsinde yarı tanrısal nitelikler taşıyan bir ya da birçok kahramandan söz edilir. Destan bu kahramanın eylemleri üzerine kurulmuştur. Olaylar çok geniş bir kozmik coğrafya üzerinde geçer. Bir destanın dünyası ortaya çıktığı zaman içinde düşünebilecek her şeyi barındıran bütünsel, çok yönlü bir dünyadır. Hemen bütün destanlarda uzun yolculuklar anlatılır. Çoğu destanda olaylara doğaüstü yaratıklar da katılır. Kişiler, olaylar, doğal varlıklar hep gerçek yaşamdaki boyutlarından daha büyük, daha zengindir. Özellikle sözlü destanlarda uzun anlatı, betimleme (tanımlama) ve konuşma bölümleri bulunur. Öykü içinde öyküye yer verilir.Törensel söyleyişler ve kamusal duyarlılık hakimdir. Destanlar temel olarak iki gruba ayrılır.Bunlar: Sözlü Destanlar ve Edebi Destanlardır.

  DESTAN TÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ:

  *Toplumun ortak görüşlerini yansıtması

  *Olağanüstü özellikler taşıması

  *Kişilerinin seçkin olması (Kral, Han, Hakan...vb.)

  *Milli dilde söylenmiş olması

  *Milli nazım ölçüsüyle söylenmiş olması

  *Oldukça uzun olması

  *Konuları bakımından savaş, deprem, yangın, mizah, ünlü kişilerin yaşamları şeklinde sıralanabilmesi...

  *Öykü içinde öyküye yer verilir.

  *''-di'' li geçmiş zaman kullanılır.

  *Betimlemelere önem verilir.
  HİKAYE
  Yaşanmış veya tasarlanmış bir olayı, bir durumu; yer, kişi ve zaman belirterek anlatan kısa yazılara hikaye(öykü) denir.Genellikle romandan kısa olurlar.

  HİKAYE TÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ:

  *Dar bir zamanı kapsarlar.

  *Kişileri romana göre daha azdır.

  *Anlatılanları tek ve sınırlıdır.

  *Olay ile ilgili yer ve zaman belirtirler.

  *Serim- düğüm- çözüm denilen 3 bölümden oluşur.

  *Olayı sürükleyen bir kahraman vardır.

  *Kurgulama vardır.

  Hikayeler, 2' ye ayrılır:

  1.Olay Hikayeleri:
  Olaylardan yola çıkılarak anlatılır.

  2.Durum Hikayeleri:
  o anda bulunan düşünceleri anlatır.Daha çok piskolojik hikayelerdir.

  MASAL
  Genellikle halkın yarattığı , ağızdan ağıza , kuşaktan kuşağa sürüp gelen ,çoğunlukla olağanüstü durum ve olayları yine olağanüstü kahramanlara bağlayarak anlatan halk hikayelerine masal denir.

  MASAL TÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ:

  *Masallar , meydana geldikleri zaman bir kişinin malıyken , yaygınlaştıkça, yöreden yöreye, ülkeden ülkeye geçtikçe halkın malı olur.Masal , anonim bir türdür.

  *Masallarda genellikle iyilik-kötülük, doğruluk- haksızlık- adalet- zulüm , alçakgönüllülük – kibir…. Gibi zıt durumların temsilcisi olan kişilerin mücadelelerinden veya insanların ulaşılması güç hayallerinden söz edilir.

  *Masallarda yer ve zaman kavramları belirsizdir.

  *Anlatımda genellikle geniş zaman veya öğrenilen geçmiş zaman kipi ( -mişli geçmiş ) kullanılır.

  *Anlatım kısa ve yoğundur.

  *Masal kişileri her tabakadan seçilebilir.masallarda cinler , periler, devler: de rol alır.

  *Masalların bir kısmı hayvanlarla ilgilidir.

  *Masalların çoğu “ bir varmış, bir yokmuş …” ya da “ evvel zaman içinde , kalbur saman içinde …” gibi ifadelerle başlar.bunlara tekerleme ya da döşeme denir.tekerlemeden sonra olay ve dilek bölümleri gelir.Türk masallarında dilek bölümü “ onlar ermiş muradına …. “ ya da “ gökten üç elma düştü …” biçiminde başlar.


  *Masallarda milli ve dini motiflere hemen hiç yer verilmez.


  *Masallarda genellikle bir eğitim amacı saklıdır.masallar bu yönüyle didaktik ( öğretici) bir nitelik taşır.


  *Günümüzde bellli bir kişinin ortaya koyduğu yapma masallarda yazılmaktadır.

  Türk masalları üzerinde, bizde PERTEV NAİLİ BORATAV , EFLATUN CEM GÜNEY … gibi kişiler çalışmışlardır.


  Masal türünün Hindistan’da doğduğu sanılmaktadır.

  Masal Türünün Önemli Eserleri
  Binbir Gece Masalları (Doğu Masalı)
  Grimm Kardeşlerin Masalları( Alman Edebiyatı)
  Andersen Masalları ( Danımarka Edebiyatı)
  Perrault Masalları ( Fransız Ed.)

  ROMAN
  Olmuş ya da olabilir nitelikteki olayları ve konuları ele alan edebî türlere Roman denir. Diğer türlerden ayrılan en önemli özelliği, uzunluğudur. Romanlarda, toplumsal olaylar ve ilişkiler gerçeklere uygun bir tarzda ele alınır.

  ROMAN TÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ:

  *İyi bir roman ilgi çekici olmalı, herkesi ilgilendiren insancıl bir tema taşımalıdır.

  *Romandaki olaylar arasında dengeli bir sıralama ve bağ bulunmalıdır.

  *Olaylar akla yakın olmalı, romanın konusundan doğmalıdır.

  *Romandaki varlıkların kişilikleri baştan sona dek konuya uygun nitelikte olmalı, birbiriyle çelişmemelidir.

  *Roman yazarı; romanda yarattığı kişilerini kendi kişiliği içinden görebilmelidir.

  *Romandaki davranışlar ve konuşmaların, kişilerin karakterlerinden çıkmasını sağlamalıdır.

  * Romanda, zaman hareketi, ileri, geri ve zaman fırlaması vardır.

  *Romanda kişi sayısı çok.

  * Romanda yer ve çevre, nispeten, çoktur…


  _Romanlarda, şu ögeler üzerinde önemle durulmalıdır:

  Konu, kişiler, çevre, zaman, ana düşünce ve anlatım tarzı (üslûp).

  Romanlardaki olaylar, bir plâna uygun olarak anlatılır. Bu plân şöyledir:

  Giriş (Serim): Roman olayının başı, burada verilir.

  Gelişme (Düğüm): Roman olayının gelişip, açıldığı bölümdür.

  Sonuç (Çözüm): Romandaki olayın açıklığa kavuştuğu, düğümün çözüldüğü bölümdür.

  Romanlar, işlenilen konularına göre şu çeşitlere ayrılır:

  (1) Tarihî romanlar

  (2) Macera romanları

  (a) Polis romanları (Macera ve heyecan duygularını artıran romanlar)

  (b) Egzotik romanlar (Yabancı ülkelerin toplumsal özelliklerini, geleneklerini anlatan romanlar)

  (3) Köy romanları

  (4) Sosyal içerikli romanlar

  (5) Psikolojik tahlil romanları

  HALK HİKAYESİ

  Halk anlatılarının önemli bir türü olan halk hikayeleri, batıda ve bizde üretiliş tarz ve biçimi belirli bir tür olarak ele alınmış ve diğer anlatı türleri ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

  Halk hikayelerinde de bu anlatım devam etmekle beraber mühim bazı farklar onu destandan ayırır.

  HALK HİKAYESİNİN ÖZELLİKLERİ:

  *Tarihi bir vakanın olması şart değildir.

  * Nazım-Nesir karışıktır. Zamanla nesir nazıma üstünlük kazanmıştır.

  *Şahısları ve olayların anlatılmasında realist, çizgilere daha çok yer verilmiştir.

  * Kahramanlıktan çok aşk maceraları konunun ağırlığını teşkil etmektedir.

  *Gerçeklere dayalı değildir.

  *''-di''li geçmiş zaman kullanılır.

  *İşlenen konular bellidir.

  Konuları Bakımından Halk Hikayeleri:

  1-) Aşk Hikayeleri

  2-) Kahramanlık Hikayeleri

  3-) Aşk ve Kahramanlık Hikayeleri

  Coğrafi Yayılışları Bakımından Halk Hikayeleri:

  1-) Anadolu'da Bilinen Halk Hikayeleri

  2-) Türk Dünyasının Bir Bölümünde Bilinen Halk Hikayeleri

  3-) Türk Dünyasının Genelinde Bilinen Halk Hikayeleri

  MANZUM HİKAYE

  Manzum Hikaye; bir mekan, bir zaman ve kişiler etrafında gelişen olay örgüsünü şiir halinde anlatan nazım biçimidir. Türk edebiyatında Tanzimat sonrasında gelişen bu türün en güzel örneklerini Tevfik Fikret ve Mehmet Akif Ersoy vermiştir.
  Manzum hikâyelerin öykülerden tek farkı manzum biçimde yazılmış olmasıdır. Bu tür hikayelerde didaktik şiir özelliği görülür.


  Tarihi
  Bu tür için ilk adımları Recaizade Mahmud Ekrem ile Muallim Naci atmıştır. Bu tür Servet-i Fünun döneminde etkili hale gelmeye başlamıştır. Mehmet Akif Ersoy’un ise Küfe, Seyfi Baba, Mahalle Kahvesi, Hasta gibi önemli manzum hikayeleri bulun


  Temsilcileri
  En önemli temsilcileri Mehmet Akif Ersoy ve Tevfik Fikret'tir. Bunun yanında Beş hececiler de bu türe katkıda bulunmuştur.

  MANZUM HİKAYE TÜRLERİNİN ÖZELLİKLERİ:

  Manzum hikayeler edebi metinlerdir. Konu ve özellik bakımından hikaye ile aynı özellikleri gösterir.Eski edebiyatımızda uzun hikayeler mesnevi türü ile yazılırdı.Tanzimattan sonra ortaya çıkan manzume türü kafiyeli ve redifli, şiir biçiminde hikaye yazmak amacını güder. Manzum hikayelerde şairler ya bir olayı anlatırlar ya da bir öğüt verme çabası güderler.Manzum hikayeler genellikle bir çevre tasviriyle başlar, o çevrenin kişileri anlatılır.Sonra olay anlatılır.Amaç okuyucuya bu bölümde ders vermektir.Bir hikaye gibi sonlandırılır.Manzum hikayeler düşündürücü ve eğiticidir.Manzum hikayeler bölümlerden oluşur ilk bölümde anlatılmak istenen olay dan bahsedilir kişiler den bahsedilir.ikinci bölümde ise olaylar anlatılır örneklerle tasdik edilir.üçüncü bölümde ise olay son bulur ve okuyucuya ders vermeyi güden cümleler yer alır...

  MESNEVİ
  Mesnevi bilindiği gibi Divan Edebiyatı nazım türlerinden biridir. Beyitler halinde yazılır. Her beyit kendi içinde kafiyelidir. Farklı vezinler kullanılmıştır. Konu olarak, destanlar, zaferler, büyük tarihi olaylar, efsaneler gibi halk arasında merakla dinlenecek hikayeler işlenmiştir. Mesnevi bir anlamda hikayedir. Hikayenin şiirleştirilerek anlatılışıdır. Yüzyıllar boyu klasik edebiyatın en büyük eserleri “Mesnevi” tarzında kaleme alınmıştır.

  MESNEVİ'NİN ÖZELLİKLERİ:

  *Aruzun kısa kalıpları kullanılarak yazılır.

  *Mesnevilerde ele alınan konular şunlardır;ahlak,savaş,aşk,din vb.

  *Nazım birimi beyittir.

  *İran Edebiyatından ,edebiyatımıza geçmiştir.

  *Her beyit kendi arasında kafiyelidir.

  *Özellikle Divan edebiyatında uzun manzum eserler Mesnevi nazım şekli olarak kullanılmıştır.

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler Hikaye
 3. Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler Destan
 4. Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler Roman
 5. Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler Dil Ve Anlatım
 6. Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler Slayt
 7. Paylaş Facebook Twitter Google

 8. Kayıtsız Üye

  Sponsorlu Bağlantılar
  mükemmel ötesi bir konu hazırlamışsınız kaynak olarak kullandım bu bilgiler 9. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 10. Kayıtsız Üye

  ödevim için harika bir yardımcı kaynak oldu forumlord sana minnettarım


 11. Kayıtsız Üye

  krdeş okadar yardımcı oldun ki SAĞOLASIN.


 12. Misafir Üye

  iş gördü saolun


 13. Timus

  İyi bir site çok işime yaradı harika !!


 14. özcan

  çokgüzel sağolun mükemmel denilebilir


 15. kayıtsız üye

  çoook güzel bir site benğendim ))) ödevime çok yardımcı oldu Allah sizi sevdiğine kavustursun yukarıdakı yazıyı yazan kişi )


 16. melisa melis

  mükemmel bi site bayıldım ya


 17. Onur

  güzel bayağı güzel saolasın ellerine sağlık adam gibi bir sitede yok su yazanlar 2 saattir arıyorum bulamadım


 18. kayıtsız üye

  Ellerinize sağlık Ödevime çook yardımcı oldu 9.sınıf konuları zor ama bu konuyu sevdim Hee bide unutmadan yazıyım FORUMLORD'tan başka adam akıllı bir site yok ödevlerimi hep burdan araştırıyorum teşekkürler forumlord


 19. Misafir Üye

  Arkadaslarimizin dedigi gibi mukemmel olmus allah boyle siteleri basimizdan eksik etmesin
  Amin


 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri