Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Suriye Selçuklu Devleti (Suriye Selçukluları) Suriye ve havalisinde Sultan Melikşah’ın kardeşi Tutuş tarafından kurulan bir Selçuklu hânedânı Suriye Fatihi Emir Atsız’ın , Kahire yakınlarında ,

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Suriye Selçuklu Devleti (Suriye Selçukluları)

  Sponsorlu Bağlantılar
  Suriye Selçuklu Devleti (Suriye Selçukluları)

  Suriye ve havalisinde Sultan Melikşah’ın kardeşi Tutuş tarafından kurulan bir Selçuklu hânedânı Suriye Fatihi Emir Atsız’ın, Kahire yakınlarında, Fatımîler karşısında mağlûbiyeti sırasında öldüğü zannedilince, Sultan Melikşah, Suriye’yi kardeşi Tutuş’a verdi (1077) Fakat Atsız’ın, Sultan Melikşah’a hayatta olduğunu bildirmesi üzerine, Tutuş’a Halep bölgesine gitmesi emredildi Bir süre sonra Fatımîler, Şam’ı kuşatınca, Atsız, Melik Tutuş’u yardıma çağırdı Atsız’ın ölmesi üzerine Tutuş, daha önce hakim olduğu Suriye şehirlerini ele geçirdi (1079) Sonra Kudüs’ü aldı Büyük Selçuklu Devleti’ne bağlı olarak, başşehri Şam olmak üzere, Suriye Selçuklu Devletini kurduBu sırada Antakya’yı fetheden Anadolu fatihi Süleyman Şah, Suriye hakimiyetini ele geçirmek istedi Bu maksatla Halep’i ele geçirmek için hareket etti (1085) Halep Valisi İbn-i Huteytî, Tutuş’tan yardım istedi Melik Tutuş, yanında Artuk Bey olduğu halde, harekete geçti İki hânedan üyesi Halep civarında Ayn Seylem mevkiinde karşılaştılar Yapılan muharebede Süleyman Şah, hayatını kaybetti (1086) Tutuş, Halep’i ele geçirdiyse de, iç kaleyi alamadı Suriye’deki hadiseler üzerine Melikşah, bölgeye sefer düzenledi Tutuş, Şam’a çekildi
  Sultan Melikşah’ın Suriye’den ayrılmasından sonra Tutuş, harekete geçip, 1090 senesinde Humus’u ele geçirdiTrablusşam muhasarası başarısızlıkla neticelendi Melikşah’ın vefatı üzerine Sultan Berkyaruk’la saltanat mücadelesine girişen tutuş, Rey yakınlarında yaptığı savaşta komutanlarının karşı tarafa geçmesi sebebiyle mağlup oldu Genç yaşta hayatını kaybetti (1095) Melik Tutuş’un ölümünden sonra oğullarından Rıdvan Halep’te, Dukak ise Dımaşk’ta saltanatını ilan etti Böylece Suriye Selçuklu Devleti, Halep ve Dımaşk Melikliği olmak üzere iki kola ayrıldı
  Halep Selçuklu Melikliği:
  Rıdvan, Halep Melikliğini kurduktan sonra topraklarını genişletmek üzere, veziri Cenâhüddevle ile birlikte, Suruç üzerine yürüdü Fakat, Artukoğlu Sökmen’in başarılı müdafaası karşısında kuşatmayı kaldırarak, Ermeni asıllı Toros’un idaresinde bulunan Urfa’yı zaptetti (1096) Şehrin idaresini Antalya valisi Yağıbasan’a vererek Halep’e döndü Melik Rıdvan, Dımaşk’ı da alarak, babasının hakim olduğu topraklara sahip olmak istiyordu Bunun için Artukoğlu Sökmen Beyden yardım istedi Bir süre sonra Rıdvan, Sökmen’in kuvvetlerinin de katıldığı ordusuyla, Dımaşk’ı muhasara etti Ancak iki kardeş arasındaki mücadele Fatımîlere yaradı Fatımîler büyük bir ordu ile gelerek, Kudüs’ü zaptettiler (Ağustos 1096) Melik Rıdvan ise, Kınnesrin’de Dukak’ın kuvvetlerini bozguna uğrattı Bu savaş neticesinde Dukak, Rıdvan’ın üstünlüğünü tanımak mecburiyetinde kaldı
  Diğer taraftan Haçlılar, 1098 senesinde Antakya’yı ele geçirdiler Hakimiyet sahalarını genişletmeye çalışan Antakya hakimi Bohemond, Halep’e bağlı bazı kaleleri ele geçirdi Rıdvan, Haçlıların ele geçirdiği Kella Kalesini geri almaya çalıştıysa da, mağlup oldu Çok geçmeden Haçlılar, Halep’i kuşatma hazırlıklarına başladılar Fakat Malatya Emîri Danişmend kumandasındaki bir Müslüman ordusu tarafından sıkıştırılınca, geri çekildiler
  1104 senesinde Sökmen Bey ve Emir Çökürmüş idaresindeki Türk kuvvetleri Urfa ve Antakya Haçlılarını Harran’da mağlup etti Bunun üzerine Melik Rıdvan harekete geçerek, Halep civarında Haçlıların elinde bulunan birçok yeri aldı Böylece, bir süre için Haçlı tehlikesinden uzak kaldı
  1107’de, Melik Rıdvan’ın, Antakya bölgesine kadar seferler düzenlemesi üzerine, Antakya Prensi Tancerd harekete geçerek Esârib ve Zerdâna kalelerini zaptetti Bölgeye karşı yağma akınları düzenledi Melik Rıdvan, bu durum karşısında Tancerd ile ağır şartlarda bir anlaşma imzaladı Bir süre sonra Rıdvan, Haçlılara karşı Büyük Selçuklu Sultanı Muhammed Tapar’dan yardım istedi Sultan Muhammed Tapar’ın yardım çağrısına birçok emir uydu ve Mevdûd’un komutasındaki Selçuklu ordusu, Tell-Başir’i kuşattı Fakat bu, başarısızlıkla neticelendi Rıdvan, Halep’e Haçlı baskısının artması karşısında Büyük Selçuklu ordusunun Halep’e gelmesini istedi Emir Mevdûd, bu isteği yerine getirmek için Halep önlerine geldiyse de, askerin halka kötü davranması, Rıdvan’ın şehir kapılarını kapamasına yol açtı ve Selçuklu ordusu, Halep’ten ayrılmak mecburiyetinde kaldı
  Melik Rıdvan’ın 1113’te vefatından sonra yerine on altı yaşındaki oğlu Alp Arslan el-Ahras geçti Fakat idare tamamıyla atabegi Hadim Lü’lü’ün elindeydi Bu dönemde Halep’teki Bâtınîlerden şikâyetlerin artması üzerine, Sultan Muhammed Tapar, bir elçi göndererek Bâtınîlere karşı harekete geçilmesini istedi Alp Arslan, bu isteğe uyarak bir kısım Bâtınî reîsini öldürdü Bâtınîleri sevmeyen Halep halkı da bu harekâta iştirak etti Bâtınîlerin sağ kalanları Suriye’nin çeşitli şehirlerine ve Haçlılara sığındılar Alp Arslan’ın melikliği kısa sürdü Yakınlarının tavsiyesi üzerine yardım için Tuğtegin’e müracaat etti ve Dımaşk’a dostça bir ziyaret yaptı Tuğtegin, bu müracaatı müspet karşıladı Bu durum karşısında Atabeg Lü’lü, Alp Arslan’ın davranışlarından ve Tuğtegin’in istekleri doğrultusunda hareket edeceğinden korkarak 1114 senesinde Alp Arslan’ı öldürttü
  Hadım Lü’lü, Alp Arslan’ın yerine Rıdvan’ın altı yaşındaki oğlu Sultanşah’ı geçirdi Böylece bir süre için devletin gerçek idarecisi durumuna geldi Fakat, kudretli bir melikin yokluğu ve ordusunun küçük çapta olması, Halep Melikliğini, sadece bu şehri müdafaa durumunda bıraktı Lü’lü’ün ise 1117’de öldürülmesinden sonra, Artuklu İlgâzi 1118’de Halep’i ele geçirdi ve Sultanşah’ı hapsetti Böylece, Halep Melikliği sona erdi
  Dımaşk (Şam) Selçuklu Melikliği:
  Tutuş’un ölümünden sonra, oğlu Dukak, Suriye Selçuklularının Dımaşk şubesini kurmuştu Tutuş’un emrinde bulunan Emîr Tuğtegin, Sultan Berkyaruk’un eline esir düşmüş, sonra serbest bırakılmıştı Tuğtegin, Dımaşk’a gelerek Dukak’ın hizmetine girdi ve ordu kumandanlığına getirildi Ayrıca, Dukak’ın annesiyle evlendi ve Savtigin’i ortadan kaldırarak, melikliğin idaresini ele aldı Dukak, Dımaşk’ı ele geçirmek isteyen ağabeyi, Halep Meliki Rıdvan ile yaptığı mücadelede mağlup olunca, onun hakimiyetini kabul etti
  Melik Dukak, bundan sonra Haçlılarla mücadele etti Fakat Haçlı kumandanı Raymond’la yaptığı Trablus önündeki savaşı kaybetti (1102) Daha sonra Cenâhüddevle, Rahbe’yi zaptetmek için sefer düzenlediyse de, buranın, Melik Dukak tarafından ele geçirildiğini öğrenince, bölgeden ayrıldı Cenâhüddevle, Dukak’ın 1104 yılında ölümünden sonra, Atabeg Tuğtegin, önce onun bir yaşındaki oğlu Tutuş adına hutbe okuttu Daha sonra Dukak’ın on iki yaşındaki kardeşi Ertaş’ı tahta geçirdi Fakat, Tuğtegin’den korkan Ertaş, Dımaşk’tan kaçtı (1104) Böylece, Suriye Selçuklularının Dımaşk kolu sona erdi ve yerine Tuğtegin ailesi, yani Böriler Hânedânı kuruldu
  Suriye Selçuklu Hükümdarları / Tahta Geçişleri
  Tâcüddevle Tutuş / 1079
  Rıdvan (Halep’te) / 1095-1113
  Dukak (Şam’da) / 1095-1104
  Alp Arslan el-Ahras (Halep’te) / 1113
  Sultanşâh (Halep’te) / 1114-1117

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Suriye'den İthal Ettiğimiz Ürünler
 3. Suriye'de nasıl bir yaşam var?
 4. Suriye hangi osmanlı padişahı zamanında Osmanlı Devleti topraklarına katılmıştır
 5. Suriye bayrağının anlamı
 6. Savaşlar Suriye Cephesi
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri