Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Enerji Biçimleri Enerji Biçimlerinin Günlük Hayattaki Kullanım Alanları Enerji Biçimleri Nelerdir? Şimşek enerji aktarımının oldukça görülebilir bir biçimidir. Enerji veya erke fiziğin temel birimlerdendir. E
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 2      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Enerji çeşitlerinin günlük hayattaki kullanım alanları nedir

  Sponsorlu Bağlantılar
  Enerji Biçimleri Enerji Biçimlerinin Günlük Hayattaki Kullanım Alanları Enerji Biçimleri Nelerdir?

  Şimşek enerji aktarımının oldukça görülebilir bir biçimidir.

  Enerji veya erke fiziğin temel birimlerdendir. E sembolü ile temsil edilir. Doğrudan ölçülemeyen bir değer olup fiziksel bir sistemin durumunu değiştirmek için yapılması gereken iş yoluyla veya enerji türüne göre değişik hesaplamalar yoluyla bulunabilir. Sözcük Eski Yunan dilindeki εν = içinde ve εργον = iş kelimelerinden türemiştir bu açıdan anlam olarak 'işe dönüştürülebilen' bir şey olduğu söylenebilir. Fizikte kullanılmaya başlamadan önce genel anlamda güç kelimesi yerine kullanılmaktaydı. Enerjinin başka bir tanımı ise iş ailesinden olup bir fiziksel sistemin ne kadar iş yapabileceğini ya da ne kadar ısı değiş tokuşu yapabileceğini belirleyen bir durum fonksiyonudur. Birimi iş birimi ile aynıdır. (kg m²/sn² =N-m= j)
  Albert Einstein kütle ile enerjinin eşdeğer olduğunu çok bilinen E = m c2 dönüştürülen suyun formülü ile göstermiştir. Enerji korunumlu bir büyüklüktür aynı zamanda biçim değiştirebilir. Bunun en sıradan örneği Hidroelektrik Santrallarında elektrik enerjisinepotansiyel enerjisidir. Bu dönüşüm işlemi pratikte birebir olamaz kayıplar oluşur. Enerji korunumlu bir büyüklük olmasına rağmen diğer biçime dönüştürülemeyen ve dolayısıyla ısı olarak etrafa yayılan enerji teknik terimle kayıp olarak nitelendirilir. Enerjinin korunduğunu ilk gösteren James Prescott Joule' dur. Joule deneyinde m kütleli bir cismi bir makaraya bağlayarak belirli bir yükseklikten aşağıya bırakmıştır. Makara aynı zamanda termal olarak yalıtılmış bir ısı kutusunun içindeki çarklara bağlıdır. Cisim aşağıya indikçe kutunun içindeki çarklar döner ve içerdeki sıvının sıcaklığını ölçen termometrede ΔT kadar bir artış gözlemlenir. Isı kutusunun özısısına ve makaranın sürtünmesine harcanan enerji bu dönüşümdeki kayıplar olarak varsayılırsa enerjinin biçim değiştirebildiği ve korunumlu olduğu bu sayede gösterilmiş olur.

  Enerji Birimleri
  Enerji kullanıldığı yerlere göre farklı birimlerde ele alınır.

  Newton meter (Nm) 1 N-m =kg m2/sn2
  Joule (J) 1 N-m = 1 J
  Kalori (cal) 1 J = 0.239 Calorie (cal) 1 cal = 4.18 J 1 Kcal=4184 J
  Elektronvolt (eV)
  British Thermal Unit (BTU) 1 BTU = 1055 J 1 kWh = 3412 BTU 1 BTU = 0.0002931 kWh
  Watt-saat (W.h) 1Watt hours (Wh) = 3600 J
  Kilo Watt-saat (kWh)1 kWh = 1000 Wh 1 kWh = 3600000 J
  erg (Yunanca ergon: iş) 1 erg= 1 g cm2 s−2 1 erg = 1.0×10−7 J.
  Foot - pound (ft lb) 1 ft lb = 1.356 Nm
  litre-atmosfer (l.atm)
  Enerji Türleri
  Enerji çeşitli şekillerde bulunabilir. Fakat bu şekillerin tamamı iki ana başlığa indirgenebilir. Bunlar kinetik enerji ve potansiyel enerjidir.
  Potansiyel enerji: Bir nesnenin konumundan dolayı diğer nesnelere bağlı olan enerjisidir. Depolanmış enerji olarak da adlandırılır.
  Yer çekimi Potansiyel Enerjisi: Bir kütle bulunduğu yerden düşey konumdaki alt bir noktaya göre yüksekte ise sahip olduğu enerjiye Yer çekimi Potansiyel Enerjisi denir
  Isı(Termal) Potansiyel Enerjisi: Isı sebebi ile oluşan enerji olup aslında molekül ve atomların kinetik enerjisidir.
  Elektrik Potansiyel Enerjisi: Elektrik yüklemesi sebebi ile ortaya çıkan enerjidir.Yüklenmiş partiküllerin hareket enerjisidir.
  Kimyasal Potansiyel Enerji: Atomlar arasındaki kimyasal bağlar sebebi ile oluşan enerji olup kimyasal bağlar tarafından depolanmış olan enerjidir.
  Nükleer Potansiyel Enerji: Atom çekirdeklerinin kararsızlığı nedeni ile oluşan enerjidir. Bu durumdaki nesne elektromanyetik dalga veya ışık yaydığı için yayınım enerjisi olarak da adlandırılır. Atom çekirdekleri tarafından depolanmış enerjidir.
  Manyetik Potansiyel Enerji
  Elastik Potansiyel Enerji
  Kinetik enerji: Hareketin sebep olduğu enerjidir.
  Enerjinin Korunumu
  Kapalı bir sistemde potansiyel enerjinin kinetik enerjiye veya kinetik enerjinin potansiyel enerjiye dönüşümünde her birindeki artmadiğerindeki azalmaya eşittir. Kapalı bir sistemde enerji korunacağından sabit bir değeri vardır. Dolayısıyla enerjideki değişim sıfırdır. T kinetik enerji U da potansiyel enerji olmak üzere formüle edilirse:

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Pascal Prensibinin Günlük Hayattaki Kullanım Alanları
 3. enerji kaynaklarının günlük hayattaki kullanım alanları
 4. Asitler Ve Bazlar Kullanım Alanları nedir, Asit ve Bazların Günlük Yaşamdaki Kullanım Alan
 5. Enerji çeşitlerinin kullanım alanları
 6. Enerji çeşitlerinin günlük hayatta kullanım alanları
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri