Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Göz İle İlgili Deyimler ve Anlamları İçinde göz kelimesi geçen deyimler ve anlamları: *açlıktan gözü (gözleri) dönmek (kararmak) çok acıkmak: “Bu akşam açlıktan gözü dönmüş
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 22      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Göz İle İlgili Deyimler ve Anlamları

  Sponsorlu Bağlantılar
  Göz İle İlgili Deyimler ve Anlamları

  İçinde göz kelimesi geçen deyimler ve anlamları:

  *açlıktan gözü (gözleri) dönmek (kararmak)
  çok acıkmak: “Bu akşam açlıktan gözü dönmüş bir hâlde bir evin mutfağına girmişti.” -S. F. Abasıyanık.

  *ağzını açıp gözünü yummak
  öfke ile, sonunu düşünmeden ağzına gelen bütün ağır sözleri söylemek: “Fakat bu inat, Emine’nin çenesini açmış; kızın ne kadar kusuru varsa babasından geldiğini söylerken, Tevfik’e ağzını açmış, gözünü yummuştu.” -H. E. Adıvar.

  *alıcı gözüyle bakmak
  inceden inceye gözden geçirmek: “Şimdiye kadar pek alıcı gözüyle bakmamıştı.” -S. F. Abasıyanık.

  *Arap uyandı (Arap’ın gözü açıldı)
  geçen bir olaydan ders alındığını anlatan bir söz.

  *ayrıcalık gözetmek
  ayrıcalık tanımak: “Annem, babam çocuklar arasında hiçbir ayrıcalık gözetmezlerdi.” -A. Erhat.

  *baş göz etmek
  hlk. evlendirmek: “Oğullarının artık normal bir yaşam süreceğini sanan anne baba ona güzel de bir kız bularak baş göz etmişler.” -A. Ümit.

  *başım gözüm üstüne
  belirtilen istekleri içtenlikle yapmayı kabul etmeyi anlatan bir söz.

  *başını gözünü yarmak
  bir işi kötü yapmak, bir işi istenildiği gibi yapmamak.

  *(bir işi) gözü yememek
  bir işi yapacak güç ve yeteneği kendinde bulamamak.

  *(bir kadın bir erkekte) gözünü açmak
  kadın ilk cinsel ilişkiyi o erkekle kurmuş olmak.

  *(bir şey birinin) gözünde olmamak
  herhangi bir üzüntü veya zor durum dolayısıyla o şeye değer verecek durumda bulunmamak.

  *(bir şey) gözüne ilişmek
  birdenbire, istemeden görmek: “Tam kapı yanında bir sütçü dükkânı gözüme ilişti.” -R. H. Karay.

  *(bir şey) gözünü almak
  1) şiddetli ışık sebebiyle gözü iyi göremez duruma getirmek; 2) mec. aşırı biçimde etkilenmek.

  *(bir şeyde) gözü olmak
  bir şeyi ele geçirmek isteği beslemek: “Allah bilir, milletvekilliğinde de gözü vardır.” -H. Taner.

  *(bir şeyde) gözü olmamak
  1) bir şeye sahip olmayı istememek; 2) heves beslememek, fazla önem vermemek: “Giyinip kuşanmakta, gezip tozmakta gözüm yok.” -R. N. Güntekin.

  *(bir şeyden) gözünü ayırmamak
  bir şeye sürekli olarak bakmaktan kendini alamamak: “Ateşoğlu, bir yandan da gözlerini deniz yüzüne gelen ve yüzde suyu fokurdatan hava habbelerinden ayırmıyordu.” -Halikarnas Balıkçısı.

  *(bir şeye) gözü gitmek
  bir şeyi istemeden görmek, elinde olmayarak bakmak.

  *(bir şeye) gözü (gözleri) takılmak
  dikkati çeken bir şeyden bakışlarını ayıramamak: “Gözleri başka bir sahifenin ortalarına takıldı.” -P. Safa.

  *(bir şeye) gözünü yummak
  görmezlikten gelmek.

  *(bir şeye) … gözüyle bakmak
  yerine koymak: Kardeş gözüyle bakmak.

  *(bir şeyi) gözü gibi sakınmak (saklamak veya esirgemek)
  bir şeye aşırı ilgi göstermek, önemle bakıp korumak: “Doğru, hakları vardı, koskoca sandalıyla da beraber gömemezdiler ama çok sevdiği, gözü gibi esirgediği ağlarıyla gömebilirlerdi.” -S. F. Abasıyanık.

  *(bir şeyi) gözü gibi sevmek
  pek çok sevmek.

  *(bir şeyin) gözü kör olsun
  tkz. 1) bazı zorunlu durumlarda zararı istemeyerek kabullenmeyi anlatan bir söz; 2) gereksinim duyulan şeyin yokluğunda söylenen bir söz: Paranın gözü kör olsun.

  *(bir şeyin) gözünü çıkarmak
  1) beceriksizce davranmak, zarara uğratmak; 2) tkz. iyisi dururken en kötüsünü seçmek.

  *(bir yerde) gözünü açmak
  o yerde olduğunun farkına varmak.

  *birbirinin gözünü çıkarmak
  kıyasıya dövüşmek.

  *birbirinin gözünü oymak
  aralarında aşırı geçimsizlik olmak.

  *(birinden) gözü su içmemek
  güvenmemek: “Azarlayıp adam olmazsın sen nafile… Gözüm hiç su içmiyor senden.” -O. Kemal.

  *(birine) fena gözle bakmak
  kötü niyetini anlatır biçimde bakmak.

  *(birine) gözdağı vermek
  sonradan verilecek bir ceza ile korkutmak, yıldırmak, tehdit etmek, caydırmaya çalışmak: “Sarhoş ağabeyi, parası pulu ile gözdağı vermeye kalktı onlara.” -N. Cumalı.

  *(birine) gözünün üstünde kaşın var dememek
  birinin her davranışını hoş görmek.

  *(birini) görüp gözetmek
  korumak, yardım etmek, mukayyet olmak.

  *(birini) gözü ısırmak
  bir kimseyi tanıyacak gibi olmak.

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Burun İle İlgili Deyimler Ve Anlamları
 3. Allah İle İlgili Deyimler Ve Anlamları
 4. İyilikle İlgili Deyimler Ve Anlamları
 5. Rüya İle İlgili Deyimler Ve Anlamları
 6. Kapı İle İlgili Deyimler Ve Anlamları
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar
  *(birini) gözüm görmesin
  “bana görünmesin, yüzünü görmek istemem” anlamında kullanılan bir söz.

  *(birini veya bir şeyi) gözü görmez olmak
  artık ona değer vermemek.

  *(birini veya bir şeyi) gözü kesmek
  bir işi yapabilme konusunda kendisine veya başkalarına güvenmek: “Şimdi Murat dağlarında eğlenirim, beni bulmak istersen adamlarının da gözü keserse oraya yolla.” -T. Buğra.

  *(birini veya bir şeyi) gözü kesmemek
  1) bir işi yaparken kendine veya başkalarına güvenmemek; 2) beğenip seçememek: “Kendi iyle otuzu geçtiği hâlde isteyenler arasında kendine uygun birisini gözü kesmediği için evlenmemişti.” -N. Cumalı.

  *(birini veya bir şeyi) gözü tutmak
  güvenmek, beğenmek: “Bu genç çocukla bu üstü başı oldukça eski ihtiyar adamı gözü tutmamıştı.” -N. Hikmet.

  *(birinin bir şey) gözünü bağlamak
  doğruyu bulamaz, düşünemez duruma getirmek.

  *(birinin) gözlerine mil çekmek
  birinin gözlerini kızgın mille kör etmek.

  *(birinin) gözü önünde
  yanında, yakınında: “Çocukluğundan beri onun bir siniri de aydınlıkta başkasının gözü önünde uyumaktı.” -R. N. Güntekin.

  *(birinin) gözüne girmek
  sevgi ve ilgisini kazanmak: “Tevfik Bey’in gözüne girdiğini de etraflıca anlattı.” -T. Buğra.

  *(birinin) gözünü açmak
  görüşünü değiştiren bilgi vermek, uyarmak.

  *(birinin) gözünü korkutmak
  yıldırmak: “Şimdiden gözünü korkutmazsan ileride büsbütün başa çıkılmaz bu bacaksızlarla.” -N. Cumalı.

  *(birinin) gözünün (gözlerinin) içine bakmak
  1) bir kimsenin üstüne titremek; 2) buyruğunu yerine getirmeye hazır bulunmak; 3) bir arzunun gerçekleşmesi için gözleriyle birine yalvarmak.

  *(birinin) gözünün yaşına bakmamak
  acımamak, merhamet etmemek.

  *(birinin) yüzünü gözünü açmak
  bir çocuğa veya gence o zamana kadar bilmediği birtakım cinsel bilgiler vermek.

  *boş gözlerle bakmak
  anlamsız bakmak.

  *büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpmek
  saygı ve sevgi göstermek: “Buralara kadar zahmet ettiniz, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim.” -H. Taner.

  *dört gözle beklemek (bakmak)
  çok isteyerek veya özleyerek beklemek: “Terekesini paylaşmak için dört gözle ölümünü beklemekteydiler.” -Y. K. Karaosmanoğlu.

  *dünya gözü ile görmek
  ölmeden önce görmek: “Seni dünya gözüyle bir daha görmeyi nasip edene şükrolsun.” -Y. Kemal.

  *dünya gözüne zindan olmak (görünmek veya kesilmek)
  büyük bir karamsarlık ve umutsuzluk içinde olmak.

  *dünyaya gözlerini kapamak (yummak)
  ölmek: “Bir sabah söyledi son sözlerini / Yumdu dünyaya ela gözlerini” -Y. K. Beyatlı.

  *eğri (eğri gözle) bakmak
  kötü düşünce ile bakmak.

  *ekmeğine göz koymak (dikmek)
  birinin geçimini sağlayan işi elinden almaya çalışmak.

  *el emeği göz nuru
  yapımı uzun zaman alan ve çok emek isteyen iş, el işi göz nuru.

  *el işi göz nuru
  el emeği göz nuru.

  *fark gözetmek
  ayrı tutmak: “Siz erkekler ekseriya nikâhlı kadınla nikâhsız kadınlarınız arasında bir fark gözetirsiniz.” -H. C. Yalçın.

  *elle tutulur gözle görülür (dille anlatılır)
  çok belirgin, çok açık: “Sevim’in güzelliği elle tutulur, dille anlatılır makbul bir güzellik değildir.” -R. N. Güntekin.

  *fazla mal göz çıkarmaz
  “ne kadar ve ne türden mal olursa olsun elden çıkarılmamalıdır” anlamında kullanılan bir söz.

  *fırsat kollamak (gözlemek)
  yapmak istediği iş için uygun bir zaman veya bir durum beklemek: “Sonra fırsat kollamasını biliyordu ve tekme yapıştıracak, çelme takacak zamanı içgüdülerin şaşmazlığıyla seçiyordu.” -T. Buğra.

  *göz açamamak
  yoğun işler yüzünden bir şeyle ilgilenme imkânı bulamamak: “İşkembe ayıklamaktan, bulaşık yıkamaktan göz açamıyordum.” -O. Kemal.

  *göz açıp kapayıncaya kadar
  çok kısa bir sürede: “Göz açıp kapayana kadar Zafer büyüdü.” -A. Kutlu.

  *göz açtırmamak
  başka bir iş yapmasına vakit veya imkân vermemek.

  *göz alabildiğine
  1) gözün görebileceği en uzak yerlere kadar: “Bu göz alabildiğine düzlük, sinsi bir bataklık gibidir.” -A. Erhat. 2) çok geniş, engin bir biçimde.

  *göz ardı etmek
  gereken önemi vermemek: “Kocakarı yöntemlerine inanmayı göz ardı ettiğini söyleyemezdim.” -A. Kulin.

  *göz atmak
  kısa bir süre, fazla dikkat etmeden bakıvermek: “Bir ara karşıdaki salaş birahanenin penceresine göz atıyorum.” -A. Ümit.

  *göz boyamak
  kandırmak, yanıltmak, gösterişle aldatmak: “Yerine göre fakiri korur gibi görünür, gözleri boyar böylece.” -K. Korcan.

  *göz değmek
  uğursuzluk, kötülük getirdiğine inanılan kıskanç veya hayran bakışlar dolayısıyla kötü bir duruma düşmek.

  *göz dikmek
  bir şeyi ele geçirmek isteğine kapılmak: “Bizim canımıza, malımıza hangi devlet göz dikmişti?” -Y. K. Karaosmanoğlu.

  *göz doldurmak
  görünüşü ile umulduğundan çok etkilemek: Bu futbolcu antrenmanda göz doldurdu.

  *göz doyurmak
  bir şey görünüşü ile umulduğundan çok etkilemek.

  *göz etmek
  gözle işaret etmek.

  *göz gezdirmek
  1) derinlemesine incelemeden okumak: “Masanın üstünde bir başka gazete var. Biraz evvel ona göz gezdirdiğim zaman birbiri ardı sıra üç havadis görmüştüm.” -R. N. Güntekin. 2) bir yeri, bir şeyi çabucak incelemek.

  *göz göre göre
  1) belli ve apaçık olarak, herkesin gözü önünde: “Göz göre göre masumların kanına girmem için benden ferman almaya mı geldiniz.” -N. F. Kısakürek. 2) olacağı bilindiği hâlde önlem alınmadan.

  *göz göz olmak
  üzerinde birçok göz, delik oluşmak veya bulunmak: “Yeter oldu bu sitemler yetişir / Göz göz oldu kara bağrım tutuşur” -Halk türküsü.

  *göz göze gelmek
  her iki tarafın bakışları karşılaşmak: “İşte bu iki adam bir aralık göz göze geldiler.” -İ. H. Baltacıoğlu.

  *göz (gözler) önüne sermek
  açıklamak, sergilemek, göstermek, tanıtmak: Adı duyulmamış, şiiri bilinmeyen gençleri tutar, gözler önüne sererdi.

  *göz gözü görmemek
  yoğun sis, duman, toz vb. sebeplerle hiçbir şey görülememek: “Tezek dumanında göz gözü görmez.” -N. Hikmet.

  *göz (gözünün) kuyruğuyla bakmak
  göz ucuyla bakmak.

  *göz (gözünün) önünde olmak
  1) sürekli denetimi altında bulunmak; 2) unutmamak, olduğu gibi hatırlamak: “Hızla açılan kapıdan içeri girişi, hayır girişi değil, atılışı hâlâ gözümün önündedir.” -Y. Z. Ortaç. 3) gündemde yer almak; 4) kolayca ulaşılabilecek bir yerde bulunmak.

  *göz (gözünün) önüne serilmek
  görülmek, bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmak: “İstanbul’a bu yükseklikten bakılınca birden gözlerimizin önüne serilir.” -A. Ş. Hisar.

  *göz (gözünün) ucuyla bakmak
  fark ettirmeden gözlemek, belli etmemeye çalışarak başını çevirmeden yandan bakmak: “Kadın, gözünün ucuyla erkeğe baktı.” -Y. K. Karaosmanoğlu.

  *göz hapsine almak
  bakışlarını üzerinden ayırmamak, gözetlemek, hiçbir davranışını gözden kaçırmamak: “Sözü sohbeti yerinde görünen birkaç erkeği haftalarca göz hapsine aldı.” -R. N. Güntekin.

  *göz kamaştırmak (almak)
  1) kuvvetli ışık veya parlaklık, kısa bir zaman için görüşü bulandırmak; 2) mec. bir niteliğiyle hayran bırakmak: “O sıralar Avrupa’da bir büyük piyano ustası gözleri kamaştırıyordu.” -N. Nadi.

  *göz kaş süzmek
  dikkatle ve hissettirmeden bakışlarla kontrol altında tutmak: “Anlamlı anlamlı birbirine işaretler yaparak, göz kaş süzerek Emine’ye uzun uzun bakıyorlar.” -R. H. Karay.

  *göz kesilmek
  bütün dikkatiyle bakmak.

  *göz kırpmadan
  1) acımadan, merhamet etmeden; 2) duraksamadan, çekinmeden. 9. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri