Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

kapı ile ilgili deyimler ve ata sözler i lazım bana Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Kapı İle İlgili Deyimler Kapı İle İlgili Atasözleri Ve Deyimler
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 37      

 1. Kayıtsız Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  Kapı İle İlgili Deyimler Ve Atasözleri

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  Kapı İle İlgili Deyimler

  Aynı kapıya çıkmak
  Anlamı: Sonuç bakımından fark etmemek, aynı sonuca varmak: “Talihin aşırısı da insanı eninde sonunda aptallaştırdığından, sonuç aynı kapıya çıkardı.” -E. Şafak.

  Açık kapı bırakmak
  Anlamı: Gereğinde, bir konuya yeniden dönebilme imkânı bırakmak, kesip atmamak.

  Arka kapıdan çıkmak
  Anlamı: Okuldan başarısızlık nedeniyle ayrılmak.

  At çalındıktan sonra ahırın kapısını kapamak
  Anlamı: İş işten geçtikten sonra önlem almaya kalkışmak.

  Bir kapıya çıkmak
  Anlamı: Aynı sonuca varmak.

  (Bir şeyden) kapı açmak
  Anlamı: 1) bir şeyin sözünü etmek veya bir işe başlamak; 2) pazarlığa çok yüksek bir fiyatla başlamak.

  (Bir yeri) komşu kapısı yapmak
  Anlamı: Sık gidilen yer hâline getirmek.

  (Bir yeri) komşu kapısına çevirmek
  Anlamı
  : Yakın olmadığı ve sık sık uğranılması gerekmediği hâlde bir yere çok sık gitmek.

  (Birinin) kapısını çalmak
  Anlamı: Birine başvurmak: “İskele memurluğu isteyen işçiler hep benim kapımı çalıyorlar.” -M. Ş. Esendal.

  Çat orada çat burada çat kapı arkasında
  Anlamı: Çok çabuk yer değiştiren bir şeyin durumunu anlatan bir söz: “Sizin sevgili bir yerde durmaz, çat orada çat burada çat kapı arkasındadır.” -O. C. Kaygılı.

  Dış kapının mandalı
  Anlamı: 1) uzak akraba; 2) önemsiz, değersiz.

  Doksan kapının ipini çekmek
  Anlamı: İçinde bulunduğu sorunu çözmek için kapı kapı dolaşmak, birçok yere uğramak.

  El kapısına düşmek
  Anlamı: Yabancıya muhtaç olmak: “Başından nasıl bir sergüzeşt geçmişti de böyle el kapılarına düşmüştü?” -R. H. Karay.

  Han kapısından teğelti atmak
  Anlamı
  : Defetmek, kovmak: “Bir adamı hiç sormadan, etmeden böyle han kapısından teğelti atar gibi kolundan tutup fırlatınca içinde bir üzüntü kalır.” -M. Ş. Esendal.

  İkisi bir kapıya çıkmak
  Anlamı: Aynı sonuca varmak, aynı sonucu doğurmak.

  Kapı almak (yapmak)
  Anlamı: Tavla oyununda bir haneye üst üste iki pul getirmek ve o hanenin karşı oyuncu tarafından kullanılmasını engellemek: “Altı bir geldi mi köşeyi kapacaksın, kapıları almayı asla unutmayacaksın.” -T. Uyar.

  Kapı aralamak
  Anlamı
  : Bir konuya giriş yapmak, karşısındakini hazırlamak.

  Kapı aramak
  Anlamı
  : Ev ziyareti yapmak istemek.

  Kapı baca açık
  Anlamı: Korunmaya alınmamış.

  Kapı dışarı etmek (atmak)
  Anlamı: Kovmak, dışarı atmak: “Sizin hepinizi kapı dışarı edecekler. Çünkü kaçak işçiye memlekette iş yok.” -M. İzgü.

  Kapı gibi
  Anlamı: 1) iri vücutlu (kimse); 2) dayanak noktası güçlü, sağlam olan: “İçlerinden biri atından inerek celladın burnuna kapı gibi bir fermanı dayadı.” -İ. O. Anar.

  Kapı kadar
  Anlamı: çok enli ve uzun olan.

  Kapı kapı aramak
  Anlamı: Her yeri aramak.

  Kapı kapı dolaşmak (gezmek)
  Anlamı: 1) ev ev gezmek; 2) bir yerlere sürekli girip çıkmak: “Elbette öyle ama sen böyle panik hâlinde kapı kapı dolaşırsan, teşkilatta muhalefet var sanıp gerçekten de bir temizliğe başlayabilirler.” -A. Ümit. 3) iş aramak için her yere başvurmak.

  Kapı komşusu yapmak (etmek)
  Anlamı: bir yere sık gidip gelmek.

  Kapı yapmak
  Anlamı: 1) bir şey istemek veya söylemek için karşısındakini önceden başka sözlerle hazırlamak: “Rumeli'de bıraktığı çiftlikleri de anlattıktan sonra yaptığı kapıyı kâfi gördü. İşlere geçti.” -Ö. Seyfettin. 2) ev gezmesi yapmak; 3) kapı almak.

  Kapıda kalmak
  Anlamı: İçeri girememek: “Anahtar bendedir. Onlar sonra kapıda kalırlar.” -M. Ş. Esendal.

  Kapıdan çevirmek
  Anlamı: Geri döndürmek, kabul etmemek: “Fakat görücüleri de kapıdan çevirmeyi doğru bulmuyordu.” -H. E. Adıvar.

  Kapıdan kovsan bacadan düşer
  Anlamı: Yüzsüz, arsız kimseler için söylenen bir söz.

  Kapılar yüzüne (üzerine veya üstüne) kapanmak
  Anlamı: İstenilen şeye ulaşma imkânı verilmemek.

  Kapıları açık tutmak

  Anlamı: Herhangi bir konuda ilişkiyi kesmeden anlaşma ortamını sürdürmeye çalışmak.

  Kapıları kapamak
  Anlamı: Bütün ilişkileri kesmek veya anlaşma ortamını ortadan kaldırmak.

  Kapısına kilit vurmak
  Anlamı: 1) girilip çıkılmasını önlemek için bir yeri kapamak; 2) bir yerin çalışmasına son vermek.

  Kapıya dayanmak
  Anlamı: 1) gelip çatmak: “Kış kapıya dayandı, daha kömür alamadık.” -R. N. Güntekin. 2) bir şey elde etmek için bir yeri, bir kimseyi zorlamak, göz korkutmak: “Bereket versin ki padişahın cellatları kapıya dayanmadılar.” -İ. O. Anar.

  Kapıyı açmak
  Anlamı: 1) bir işe veya bir konuya öncelikli olarak başlamak; 2) bir işte başkalarına örnek olmak.

  Kapıyı büyük açmak
  Anlamı: Çok masraflı bir işe girişmek veya hesapsız harcamak.

  Kapıyı göstermek
  Anlamı: Kovmak, uzaklaştırmak.

  Kendini kapının dışında bulmak
  Anlamı: Kovulmak, işten atılmak, bir yerden istenmeden uzaklaştırılmak: “Bir gazeteci gelsin de bizden bir haber alsın. Haberi veren ertesi günü kendini kapının dışında bulurdu.” -M. Ş. Esendal.

  Kırk kapının ipini çekmek
  Anlamı: İçinde bulunduğu sorunu çözmek için kapı kapı dolaşmak, birçok yere uğramak.

  Masraf kapısı açmak
  Anlamı: Para harcamayı gerektiren bir işe girişmek.

  O kapı (mahalle) senin bu kapı (mahalle) benim
  Anlamı: Sürekli gezip dolaşmayı anlatan bir söz: O kapı senin bu kapı benim, akşamı eder.

  Seksen kapının ipini çekmek
  Anlamı: İçinde bulunduğu sorunu çözmek için kapı kapı dolaşmak, birçok yere uğramak: “Ama şimdi, bir çift lastik için seksen kapının ipini çekiyoruz.” -R. Enis.

  Şöhret kapısı açılmak
  Anlamı: Meşhur olmaya başlamak.

  Şüpheye kapılmak
  Anlamı: Şüphe duymak: “Eski bir bakan Ankara'nın bir köşesinde bir apartman mı yaptırmış, İsmet Paşa derhâl bir haksız iktisap şüphesine kapılıyordu.” -Y. K. Karaosmanoğlu.

  Yağlı kapıya konmak
  Anlamı: Rahat, sıkıntısız bir yere girmek, geçimini başkasının üstüne yıkmak: “Kondu, namussuz, yağlı kapıya, diye, hasedini belli ediyordu.” -H. Taner.

  Yanlış kapı çalmak
  Anlamı: İsteğinin yapılmayacağı, yersiz sayılacağı bir yere başvurmak.

  Yumurta kapıya dayanmak (gelmek)
  Anlamı: Yapılacak iş için zaman çok daralmak.

  Kapı İle İlgili Atasözleri

  Acemi katır kapı önünde yük indirir
  Anlamı: Beceriksiz ve anlayışsız kişi kendisine yaptırılan işi en önemli yerinde bırakır.

  Allah gümüş kapıyı kaparsa altın kapıyı açar
  Anlamı: İşi bozulan kişi umutsuzluğa düşmemeli, Tanrı'nın onu daha iyi bir işe kavuşturacağına inanmalıdır.

  Altın anahtar her kapıyı açar
  Anlamı: Para olduğunda her güçlük yenilebilir.

  Avrat (kadın) malı, kapı mandalı
  Anlamı
  : Bir erkek, karısının malından yararlanmayı düşünmemelidir.

  Borçtan korkan kapısını büyük açmaz (küçük açar)
  Anlamı: Borçlanmak istemeyen fazla açılmaz, giderlerini kısar, kendi durumuna uygun bir yaşama yolu tutar.

  Çalma elin kapısını, çalarlar kapını
  Anlamı: Kimseye kötülük yapma yoksa onlar da sana aynı kötülüğü yaparlar.

  Deniz dalgasız olmaz, kapı halkasız
  Anlamı: Her nesnenin kendisine özgü nitelikleri, kendisinden ayrılmayan özellikleri vardır.

  Deveci ile görüşen kapısını yüksek açmalı
  Anlamı: Yüksek makam sahibi kimselerle ilgisi olanlar durumlarının gerektirdiği özveriyi göze almalıdırlar.

  Deveci ile konuşan kapısını büyük açar
  Anlamı: Yüksek makam sahibi kimselerle ilgisi olanlar durumlarının gerektirdiği özveriyi göze almalıdırlar.

  Kapı arkası bile gurbet
  Anlamı
  : Bir insan evinden pek uzağa gitmese bile evden ayrıldıktan sonra kendini gurbete çıkmış gibi hisseder.

  Köpek ekmek veren (yediği) kapıyı tanır
  Anlamı: Köpek bile kendisini besleyen yeri bilir, davranışlarıyla duygularını belli eder, insan da bundan ders almalı, gördüğü iyiliği unutmamalıdır.

  Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır
  Anlamı
  : Mart ayındaki şiddetli soğuklarda insanlar ellerine geçen her şeyi yakmak zorunda kalırlar.

  Oğlan anası kapı arkası, kız anası minder kabası
  Anlamı: Eve gelin geldikten sonra oğlanın anası kapı dışarı edilecek kadar fazla görülür ama kızın anası başköşeye oturtulur.

  Ölüm bir kara devedir ki herkesin kapısına çöker
  Anlamı: Her eve gelin girmeyebilir ama ölüm kesinlikle girer.

  Rüşvet kapıdan girince insaf (iman) bacadan (pencereden) çıkar
  Anlamı: İşini herkese eşit davranarak yapmak zorunda olan bir görevli, kendisine çıkar sağlayan kimselere ayrıcalık tanıyorsa o kişi hak, adalet, insaf gibi duygulardan yoksun demektir, onun gözü paradan, maldan başka bir şey görmez.

  Sitteisevir kapıyı çevirir
  Anlamı: Kötü havalarda dışarı çıkmamayı öğütleyen bir söz.

  Tembele dediler “kapını ört”, dedi “yel eser örter”
  Anlamı
  : Tembel, kapısının örtülmesini bile rüzgârdan bekler.

  Yersen kap açık, yemezsen kapı açık
  Anlamı: Sabırlı ol, katlan ve kararını ona göre ver.

  Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar
  Anlamı
  : Zorbalığın hüküm sürdüğü yerde din kuralları, kanun emirleri yürümez. 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 4. Misafir Üye

  Teşekkürler.


 5. Misafir Üye

  Teşekkürler.Fakat daha az ve açıklayıcı olsaydı daha iyi olurdu.Ama yinede güzel sadece eksiklikleri var.


 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri