Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Coğrafya Dersleri 651. – Nüfus yoğunluğu fazladır. - Çöl iklimi ve buna bağlı olarak ta çöl bulunmaz. - Zengin kömür ve demir yatakları bulunmaktadır. -
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 10      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Coğrafya İle İlgili Bilgiler

  Sponsorlu Bağlantılar
  Coğrafya Dersleri

  651. – Nüfus yoğunluğu fazladır.
  - Çöl iklimi ve buna bağlı olarak ta çöl bulunmaz.
  - Zengin kömür ve demir yatakları bulunmaktadır.
  - Batı rüzgarlarının etkisiyle her mevsim yağışlıdır.
  Yukarıda bazı özellikleri verilen kıta aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Afrika B) Avrupa C) Kuzey Amerika
  D) Asya E) Avustralya
  652.Aşağıda verilen ülkelerden hangisinde nüfusun yaş yapısına bakıldığında genç nüfusun daha fazla olduğu söylenebilir?
  A) İtalya B) Almanya C) Hollanda
  D) Endonezya E) Belçika
  653. Aşağıda bazı Avrupa ülkeleri verilmiştir:
  - İspanya – İtalya
  - Yunanistan – Türkiye
  Bu ülkelerin, aşağıdaki özelliklerinden hangisi daha çok benzerlik gösterir?
  A) Kırsal nüfus miktarları
  B) Yetiştirilen tarım ürünleri
  C) Gelen yıllık turist sayıları
  D) Nüfusun iş kollarına dağılımı
  E) Ortalama yaşam süresi
  654. Aşağıdaki bölgelerden hangisi, yeryüzünün sık deprem görülen yerleri arasında gösterilemez?
  A) Büyük Okyanus çevresi
  B) Doğu Afrika
  C) Doğu Avrupa
  D) Akdeniz kuşağı
  E) Amerika kıtasının batısı
  655. Aşağıda üç ülkede kentsel nüfus oranları verilmiştir.
  Yunanistan İtalya Almanya
  %57 %67 %83
  Bu oranlara bakılarak, aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?
  A) Nüfusu en fazla olan Almanya’dır.
  B) Nüfus yoğunluğu en az olan Yunanistan’dır.
  C) Sanayisi en fazla gelişmiş olan Almanya’dır.
  D) Okur – yazar oranı en fazla olan İtalya’dır.
  E) Yüzölçümü en küçük olan Yunanistan’dır.
  656. “Su potansiyeli yüksek olan İskandinav ülkelerinin hidroelektrik üretimleri de çok yüksektir.”İskandinav ülkelerine bu özelliği kazandıran etkenler, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İklim – Yerşekilleri B) Enlem – Yükselti
  C) Yükselti – Boylam D) Akıntılar – Sermaye
  E) Yerşekilleri – Yer yapısı
  657. İskandinav ülkeleri ile Grönland yaklaşık aynı enlem üzerinde bulunmaktadır. Bununla birlikte İskandinav ülkelerinde tarım yapılırken Grönland buzlarla kaplıdır.
  - Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yer şekillerinin engebeliliği
  B) Okyanus akıntılarının etkisi
  C) Bakı durumu
  D) Karasallık şiddeti
  E) Güneş ışınlarının düşme açılarının farklı olması
  658. Aşağıdaki ülkeler, bazı özellikleri yönüyle benzerlik göstermektedir.
  - Çin – Pakistan
  - Japonya – Hindistan
  Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki ülkelerin ortak özelliklerinden biridir?
  A) Muson ikliminin görülmesi
  B) Nüfus artışının çok olması
  C) Yüz ölçümlerinin fazla olması
  D) Sanayinin çok gelişmiş olması
  E) Yer altı kaynaklarının fazla olması
  659. Aşağıdaki verilenlerin hangisinde nüfus ve yerleşmenin az oluşunun nedeni sıcaklığın ve yağışın fazla olmasıdır?
  A) Kuzey Afrika
  B) Orta Asya
  C) Avustralya’nın ortası
  D) Amazon Havzası
  E) Kanada’nın doğu kıyıları
  660. Özellikle son 50 yılda Dünya nüfusunun birkaç kat artış göstermesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha az olmuştur?
  A) Salgın hastalıkların önlenmesi
  B) Barınma ve beslenme koşullarının iyileştirilmesi
  C) Uzun süren savaşların azalması
  D) Tıptaki ve teknolojideki gelişmeler
  E) Ülkeler arası göçlerin artması
  661. Aşağıda bir ülkeyle, o ülkede çok üretilen bir maden eşleştirilmiştir.-Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
  A) Tunus – Fosfat
  B) Şili – Bakır
  C) Venezüella – Petrol
  D) Türkiye – Bor mineralleri
  E) İsveç – Nikel
  662. Aşağıdaki ülkelerin hangisinin Atlas Okyanusu’na kıyısı yoktur?
  A) İngiltere B) Almanya C) Belçika
  D) Fas E) İtalya
  663. Bir ülkenin ithalat değerleri ihracat değerlerinden fazla ise, bu ülke öncelikle aşağıdaki gruplardan hangisine girer?
  A) Endüstrisi gelişmiş
  B) Dış ticaret açığı olan
  C) Turizmi gelişmiş
  D) Yer altı zenginliği fazla
  E) Kentleşme oranı yüksek
  664. “Şeker kamışı, sıcak ve nemli iklim koşullarında yetişen bir bitkidir.” – Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisindeki iklim koşulları şeker kamışı yetişmesi için daha elverişlidir?
  A) Kanada B) Avusturya C) Almanya
  D) Brezilya E) Finlandiya
  665. – Tütün – Pamuk – Mısır
  Yukarıdaki tarım ürünlerini en çok yetiştiren ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mısır B) Meksika C) ABD
  D) Rusya E) Çin
  666. İklim koşullarının elverişsiz olması ve sanayinin fazla gelişmemesinden dolayı ekonomisinin temelini deniz ürünlerinin oluşturduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Belçika B) Norveç C) İzlanda
  D) Japonya E) Kanada
  667. Türkiye, Norveç, İsveç gibi ülkelerin hidroelektrik potansiyelinin yüksek olması, ülkelerin aşağıdaki özelliklerinden hangisine sahip olmalarının bir göstergesidir?
  A) Sanayinin gelişmiş olması
  B) İklim koşullarının elverişli olması
  C) Denize kıyısı olması
  D) Yerşekillerinin engebeli olması
  E) Akarsu uzunluklarının fazla olması
  668. “Türkiye’de yer şekillerinin engebeli olmasından dolayı demir yolu ulaşımı gelişmemiştir. Toplam demir yolu uzunluğu 9000km civarındadır. Fransa’da da yer şekilleri engebeli olmasına rağmen bu ülkede demir yolu uzunluğu yaklaşık 34.000km civarındadır.” – Buna göre, yukarıda belirtilen durum bu iki ülkenin hangi bakımdan farklı olmalarının sonucudur?
  A) Yüz ölçümü B) Nüfus miktarı
  C) İklim özellikleri D) Ortalama yükseltisi
  E) Gelişmişlik düzeyi
  669. – Hammadde bakımından dışa bağımlı
  - Çay ve pirinç üretimi yapılan
  - Balıkçılığın geliştiği
  Sanayi ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İngiltere B) Almanya C) Hindistan
  D) Japonya E) İtalya
  670. Tarım ürünlerini belli bir iklim isteklerinden dolayı her ülkede yetiştirilmesi mümkün değildir.
  - Aşağıda bir tarım ürünü ile doğal olarak yetiştirilebileceği ülke eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  A) Türkiye – Turunçgil
  B) Çin – Pamuk
  C) İtalya – Buğday
  D) İngiltere – Zeytin
  E) Suriye – Şeker pancarı
  671. Bir ülkenin kıyılarında delta ovalarının bulunmaması, bu ülkeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir?
  A) Kıyı uzunluğunun az olmasının
  B) Kıyıda gelgit genliğinin fazla olduğunun
  C) Akarsuların yeterince alüvyon taşıdığını
  D) Kıyılarında deniz derinliğinin az olduğunun
  E) Akarsuların su toplama havzasında erozyonun fazla olduğunun
  672. Muson rüzgarlarının etkisiyle yağış alan ülkeler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
  A) Japonya B) Çin C) Hindistan
  D) Avustralya E) G.Afrika Cumhuriyeti
  673. Rize ile aşağıdaki ülkelerin hangisinin sıcaklık ve yağış değerlerinde daha çok uyum görülür?
  A) Mısır B) İngiltere C) İsviçre
  D) Brezilya E) İran
  674. “ Bosna – Hersek Adriya Deniz’ine çok yakın olduğu halde büyük bölümünde karasal iklim görülür. “ – Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Dinar dağlarının kıyıya paralel uzanması
  B) Orman yönünden zengin olması
  C) Karstik arazilerin geniş yer kaplaması
  D) Orta Kuşak’ta yer alması
  E) Bozkır bitki örtüsünün yaygın olması
  675. Aşağıdaki ülkelerin hangisindeki iklim çeşitliliğinde, enlem farkının etkisi daha fazladır?
  A) Gürcistan B) Bulgaristan C) Afganistan
  D) Türkiye E) İran
  676. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Ortadoğu ülkeleri arasında yer almaz?
  A) Fas B) Irak C) Ürdün
  D) Suudi Arabistan E) Kuveyt
  677. “Avrupa, doğal nüfus artış hızı en az olan kıtadır. Buna karşın Avrupa, en fazla nüfuslanmış kıtalardandır.”
  - Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Kıta’sının fazla nüfuslanmış olmasının en önemli nedenidir?
  A) İklim koşularının elverişli olması
  B) Sanayinin gelişmiş olması
  C) Yerşekillerinin sade olması
  D) Çevresinde denizlerin olması
  E) Ulaşımının gelişmiş olması
  678. “Bir ülkedeki deniz turizmi, yaz mevsiminin sıcak ve kurak geçmesine, güneşli gün sayısının fazla olmasına bağlı olarak artar.” – Buna göre aşağıdaki ülkelerin hangisinde deniz turizmi olanakları diğerlerine göre daha azdır?
  A) Türkiye B) Bulgaristan C) Suriye
  D) Yunanistan E) Mısır
  679. Harita ölçekleri aynı olan aşağıdaki ülkelerin yüzölçümleri göz önünde bulundurulduğunda, hangisi kağıt üzerinde daha fazla alan kaplar?
  A) Kanada B) Hindistan C) İsveç
  D) Ukrayna E) Türkiye
  680. “Fiziki haritalarda yerşekillerini gösterme metotlarından biride renklendirmedir. Bu metotta her renk farklı bir yükselti aralığını gösterir.” – Buna göre, aşağıdaki ülkelerin fiziki haritaları incelendiğinde, hangisinde kısa mesafede renk değişimi görülmez?
  A) İran B) Danimarka C) Fransa
  D) İsviçre E) Türkiye
  681. Aşağıdaki ülkelerin coğrafi konumları ve diğer özellikleri göz önüne getirildiği zaman verilen ülkelerin hangisinde görülen iklim çeşitliliği daha azdır?
  A) Fransa B) Türkiye C) ABD
  D) İspanya E) Mısır
  682. “Avrupa kıtası jeolojik açıdan incelendiğinde kıtanın güneyinde deprem riskinin fazla olduğu ve aktif volkanik alanların bulunduğu görülmektedir.” – Bu durumu ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
  A) Toprağın gevşek yapıda olması
  B) Zeminin farklı kaya gruplarından oluşması
  C) Atmosfer basıncının daha fazla olması
  D) Yer yapısının kırıklı olması
  E) Kolay eriyebilen karstik kayaçların bulunması
  683. Aşağıdakilerden hangisi, Japonya, Almanya ve Fransa gibi ülkelerde sanayinin gelişmesi ile birlikte ortaya çıkan bir değişim değildir?
  A) Dış ticaret hacimlerinin büyümesi
  B) Hammadde ithalatının artması
  C) Doğum oranlarının artması
  D) Ulaşım ağının gelişmesi
  E) İhracat gelirlerinin artması
  684. “Boğazlar, kanallar ve su yolları başta deniz ticareti olmak üzere ülkeler arası ticarette önemli bir etkiye sahiptir.” – Buna göre, aşağıdaki boğaz ya da kanallardan hangisinin deniz ticaretindeki etkisi en azdır?
  A) Süveyş B) Bering C) Panama
  D) Cebelitarık E) İstanbul
  685. “İklim ve yerşekillerinin olumsuz özellikler taşıdığı ülkelerde toprakların çok az bir kısmı tarım faaliyetleri için elverişlidir.” – Aşağıdaki ülkelerin coğrafi özellikleri düşünüldüğünde, hangisinde böyle bir duruma rastlanmaz?
  A) Kanada B) Norveç C) Hindistan
  D) Avustralya E) Brezilya
  686. Deniz seviyesine indirgenmiş sıcaklıkları incelendiğinde aşağıdaki ülkelerden hangisinin kuzeyi ile güneyi arasındaki sıcaklık farkı daha fazladır?
  A) Bulgaristan
  B) Avustralya
  C) İspanya
  D) Güney Afrika Cumhuriyeti
  E) Amerika Birleşik Devletleri
  687. “Afrika kıtasında nüfusun hızlı artması toprağın aşırı işlenmesine neden olmuştur.” – Buna göre, yukarıda sözü edilen durum Afrika kıtasında aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına neden olmuştur?
  A) Toprak erozyonunun artmasına
  B) İklim koşullarının değişmesine
  C) Hayvan türlerinin azalmasına
  D) Nüfus artış hızının yüksek olmasına
  E) Yeraltı su seviyesinin alçalmasına
  688. İtalya’da, nüfusun büyük bir kısmının ülkenin kuzeyinde toplanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?
  A) Sanayi B) Turizm C) Tarım
  D) İklim özellikleri E) Madencilik
  689. Brezilya, Nijerya ve Endonezya gibi ülkelerde, yer yüzünün şekillenmesinde buzulların çok fazla etkili olmamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Denizel etkilere açık olmaları
  B) Alçak enlemlerde bulunmaları
  C) Yer şekillerinin engebeli olması
  D) Yağış miktarının fazla olması
  E) Bitki örtülerinin çok sık ve gür olması
  690. İngiltere ve Japonya ile ilgili aşağıdaki karşılaştırmalar- dan hangisi doğrudur?
  A) İklim özellikleri benzerdir.
  B) Aktif volkanlara sahiptirler
  C) Nüfus artış hızları yüksektir.
  D) Yer altı kaynakları yönüyle zengindir.
  E) Tarım sektöründe çalışan nüfus oranları azdır.
  691. – Dünya’da yüzölçümü en büyük ikinci ülkedir.
  - Hem büyük Okyanusa hem de Atlas Okyanusu’na kıyısı vardır.
  - Buzul aşınım şekilleri ve buzul gölleri geniş yer tutar.
  - Nüfus daha çok ülkenin güney kesimlerinde toplanmıştır.
  Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) ABD B) Brezilya C) Meksika
  D) Kanada E) Arjantin
  692. Aşağıdaki akarsulardan hangisi Asya kıtasında yer almaz?
  A) İndus B) Ganj C) Nil D) Lena E) Obi
  693. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’nın genel özelliklerinden birisi değildir?
  A) Nüfus artış hızı azdır.
  B) Ortalama yükseltisi azdır.
  C) Orman bakımından zengindir.
  D) Ekonomisi büyük ölçüde sanayiye dayanır.
  E) Nüfus yoğunluğu diğer kıtalara oranla azdır.
  694. Aşağıdakilerden hangisi bir Balkan ülkesi değildir?
  A) Arnavutluk B) Makedonya C) Moldavya
  D) Bosna – Hersek E) Hırvatistan
  695. – Ortadoğu’da nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ülkedir.
  - Gor çukurunun yer aldığı ülkedir.
  - İntansif tarımın en iyi şekilde uygulandığı ülkedir.
  - Yukarıda özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Suriye B) Irak C) Ürdün
  D) İsrail E) İran
  696. Aşağıdaki ülkelerin hangisi önemli bir petrol üreticisi olduğu halde sanayisinin gelişmesine bağlı olarak önemli ölçüde petrol ithalatı yapılmaktadır?
  A) Japonya B) İran C) Venezüella
  D) Azerbaycan E) ABD
  697. Aşağıdaki ülkelerden hangisi bir ada devletidir?
  A) Danimarka B) Hollanda C) Sina
  D) İskandinavya E) İzlanda
  698. – Adalar ve yarımada ülkesidir.
  - Büyük bir bölümünde Akdeniz iklimi görülmektedir.
  - Başlıca ihraç ürünleri tütün, turunçgil, zeytin ve incirdir.
  - En önemli yeraltı kaynağı linyit, boksit ve manyezittir.
  - Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yunanistan B) Arnavutluk C) İtalya
  D) Türkiye E) Fransa
  699. – Küçükbaş hayvancılık gelişmiştir.
  - Halıcılıkta önemli bir yere sahiptir.
  - En önemli yer altı kaynağı petrol ve doğalgazdır
  - Yukarıda özellikleri verilen Asya ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Türkiye B) Irak C) Suriye
  D) İran E) Azerbaycan
  700. I- Yüzölçümünün sadece %3’ü tarıma elverişlidir.
  II- Tarımsal ürün çeşitliliği azdır.
  III- Yer altı kaynakları bakımından zengindir.
  IV- Golf-Stream sıcak su akıntısının etkisiyle bulunduğu enleme göre daha ılıman ve yağışlı bir iklime sahiptir.
  - Yukarıdaki özellikler hangi İskandinav ülkesine aittir?
  A) Norveç B) İsveç C) Finlandiya
  D) Lüxemburg E) Danimarka

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Atatürk'ün Coğrafya İle İlgili Sözleri
 3. Coğrafyada Konulara Göre En Gerekli Bilgiler, coğrafya ile ilgili önemli konular
 4. Coğrafi Terimler, coğrafya sözlüğü, coğrafya ile ilgili terimler
 5. Resimli Bilgiler, Bunları Biliyor Musunuz, Pratik Bilgiler, Bilgi Ara, Puf Noktası Bul, Bi
 6. Bunları biliyor musunuz, ilginç bilgiler, Enteresan Bilgiler, İnanılmaz Bilgiler, İnanılma
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar
  701. I- Yer altı kaynakları yönünden fakirdir.
  II- Hem yaz hem de kış musonlarında yağış alır.
  III- Balıkçılık gelişmiştir.
  IV- Teknoloji ve sanayi alanında çok gelişmiştir.
  -Yukarıdaki yargıları aşağıdaki ülkelerden hangisi tanımlamaktadır?
  A) Çin B) Japonya C) Endonezya
  D) Hindistan E) Kore
  702. “Dünya’nın günlük hareketine bağlı olarak oluşan basınçlara dinamik yüksek basınç alanları denir. Buna bağlı olarak oluşan 30º DYB alanlarında sürekli alçalıcı hava hareketlerine bağlı olarak sıcaklık artarak buharlaşmanın artmasına ve de bu alanların çölleşmesine neden olur.” – Buna bağlı olarak aşağıda verilmiş olan çöllerden hangisi bu çöllere örnek olarak verilemez?
  A) Büyük Sahra B) Atacama C) Gibson
  D) Gobi E) Kalahari
  703. 3. Zaman (Tersiyer) arazisi olan Alp – Himalaya kıvrım sistemi İspanya – Fransa arasından başlayarak kabaca doğu batı doğrultusunda uzanarak Hint Yarımadası’nın kuzeyine kadar devam eder.
  - Buna göre aşağıdaki ülkelerin hangisinde bu sisteme ait araziler yer almaz?
  A) İran B) İsviçre C) Türkiye
  D) Norveç E) Arnavutluk
  704. “Azerbaycan’da temel geçim kaynağı tarımdır. Pamuk, tütün, tahıllar ve üzümün yanı sıra çay, pirinç, turunçgiller ve sebze üretimi yapılmaktadır.” – Buna göre, Azerbaycan’da tarımsal ürün çeşitliliğinin fazla olması öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
  A) Toprakların verimli olması
  B) İkliminin çeşitli olması
  C) Modern tarım yöntemlerinin uygulanmasına
  D) Tarıma dayalı sanayinin gelişmesine
  E) Tarımsal gelirlerin yüksek olmasına
  705. Batı Avrupa kıyılarında doğal olarak yetişen bir bitkinin Türkiye’nin hangi bölümünde yetişmesi beklenir?
  A) Doğu Karadeniz Bölümü
  B) Güney Marmara Bölümü
  C) Kıyı Ege Bölümü
  D) Orta Fırat Bölümü
  E) Antalya Bölümü
  706. I- İsveç II- İtalya
  III – Norveç IV- Yunanistan
  V – Finlandiya
  Yukarıdaki ülkelerden deprem riski en fazla olan ülkeler hangileridir?
  A) I ve II B) II ve III C) II ve IV
  D) III ve IV E) IV ve V
  707. “Asya kıtası Ekvatoral iklim ve Tundra ikliminin aynı anda görüldüğü bir kıtadır. “ – Bu durum Asya kıtasının aşağıda verilen özelliklerinden hangisi ile açıklanabilir?
  A) Kıtanın tamamının orta kuşakta yer alması
  B) Kuzey güney yönündeki genişliğinin fazla olması
  C) Jeolojik yapısı ile
  D) Doğu – Batı yönünde geniş bir kıta olması ile
  E) Bitki örtüsünün çeşitli olması ile
  708. Aşağıdaki tabloda ABD’de çalışan nüfusun sektörlere göre dağılımı oran olarak verilmiştir.
  Ülke Tarım Sanayi Hizmet
  ABD 3,1 27,3 63,9
  Buna göre tabloya bakılarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
  A) Çalışan nüfusun yarıdan fazlası hizmet sektöründe çalışır.
  B) Gelişmiş bir ülkedir.
  C) Tarım sektöründe çalışanların oranının az olmasının nedeni tarım alanlarının dar olmasıdır.
  D) Sanayi ve tarım sektöründe çalışan nüfus oranlarının toplamı hizmet sektöründe çalışanların oranından azdır.
  E) Nüfusun eğitim düzeyi yüksektir.
  709 Aşağıdaki ülkelerden hangisinin dünya denizyolu ulaşımı açısından jeopolitik bir öneme sahip olduğu savunulamaz?
  A) Mısır B) Panama C) Arjantin
  D) İspanya E) Türkiye
  710.”Ülkede nüfus artış hızı çok yüksektir. Nüfusun büyük bir kısmı kentlerde oturmasına karşılık, sağlıksız ve hızlı kentleşme gecekondulaşmanın ve alt yapı sorunlarının fazla olmasına neden olmuştur. “ – Yukarıdaki açıklamalarda belirtilen nüfus özellikleri aşağıdaki ülkelerden hangisine aittir?
  A) ABD B) Kanada C) Meksika
  D) Norveç E) Belçika
  711. “Hollanda çok gelişmiş bir ulaşım ağına sahiptir. Ancak bir çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi hava yolu ulaşımı daha çok dış seferlere yöneliktir.” – Buna göre, Hollanda’da hava yollarında iç seferlerin az olmasını aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?
  A) Uçak yakıtlarının pahalı oluşu
  B) Ülkede hava limanlarının yetersiz oluşu
  C) Ülke yüzölçümünün küçük olması
  D) Hava yolu araçları teknolojisinin gelişmiş oluşu
  E) Ulaşımda kara ve demir yolunun tercih edilmesi
  712. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde yükseltinin çokluğu yerleşmeyi olumlu yönde etkilediği savunulabilir?
  A) Kanada B) İsveç C) Fransa
  D) Brezilya E) Japonya
  713. “Alizeler 30˚ enlemlerdeki dinamik yüksek basınç alanında Ekvator’daki termik alçak basınç alanına doğru kıyılarına yağış getiren rüzgarlardır.” – Buna göre, aşağıdaki ülkelerin hangisi Alize rüzgarları etkili olur?
  A) Norveç B) Portekiz C) Kanada
  D) Brezilya E) Japonya
  714. “ Yerşekilleri engebeli ve dağlık olan ülkelerde tarım yapılan toprakların oranı azalır. Buna bağlı olarak tarımsal nüfus yoğunlukları fazla olur.” – Aşağıda verilen ülke çiftlerinden hangilerinde tarımsal nüfus yoğunluğu en azdır?
  A) Türkiye – İran B) Afganistan – Suriye
  C) Mısır – Fas D) Libya – İsviçre
  E) Danimarka – İngiltere
  715. “Yunanistan’ın büyük bir bölümünde Akdeniz iklimi görülür.” Buna göre, bu ülke ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Cephesel yağışlar etkilidir.
  B) Yaz sıcaklığı ve kuraklığı hakimdir.
  C) Kışları ılık ve yağışlı geçer.
  D) Balıkçılık gelişmiştir
  E) Maki bitki örtüsü yaygındır.
  716. I- İklim nedeniyle tarımsal üretim azdır.
  II- Endüstri gelişmiştir.
  III- Balıkçılık en önemli etkinliktir.
  - Yukarıdaki özelliklere sahip olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Libya B) Irak C) Danimarka
  D) İzlanda E) İtalya
  717. Dünya’nın en büyük iki kömür üreticisi ülke, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir arada verilmiştir?
  A) Almanya- İtalya B) İngiltere – Fransa
  C) Japonya- Çin D) Kanada – Bulgaristan
  E) ABD – Rusya
  718. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde deniz taşımacılığı gelişmemiştir?
  A) Norveç B) İngiltere C) İsveç
  D) Macaristan E) İsviçre
  719. “Yıl boyunca ortadan kalkmayan karlara daimi (toktağan) kar denir.” – Aşağıdaki ülkelerin hangisinde daimi kar sınırı daha yüksekten başlar?
  A) Kanada B) İsveç C) Romanya
  D) Hindistan E) İngiltere
  720.Afrika, Avrupa ve Asya kıtalarının nüfus artış hızlarının fazladan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Afrika, Asya, Avrupa
  B) Asya , Afrika, Avrupa
  C) Avrupa, Asya, Afrika
  D) Afrika, Avrupa, Asya
  E) Asya, Avrupa, Afrika
  721. “Hızlı nüfus artışının doğurduğu problemlerden biride eğitim – öğretim hizmetlerinin aksamasıdır.” – Aşağıdaki ülkelerden hangisinde böyle bir problemle karşılaşma olasılığı en azdır?
  A) Türkiye B) Fransa C) Hindistan
  D) Mısır E) İran
  722. İklim şartlarında bazı yıllarda görülen değişmeler aşağıdaki ülkelerin hangisinin ekonomisini daha çok etkiler?
  A) ABD B) Almanya C) Japonya
  D) İngiltere E) Türkiye
  723. Aşağıda verilmiş olan çöllerden hangisi oluşum bakımından diğerlerinden farklıdır?
  A) Arizona B) Taklamakan C) Karakum
  D) Gobi E) Arabistan Çölleri
  724. “Brezilya’nın Amazon Havzasında yıl boyunca sıcak ve bol yağışlı iklim görülmektedir.” – Aşağıdaki ülkelerden hangisi verilen iklim özelliğine göre Brezilya’da yetiştirilemez?
  A) Kauçuk B) Pirinç C) Pamuk
  D) Kakao E) Kahve
  725. Fransa ve Hollanda aşağıdaki özelliklerinden hangisi bakımından daha az farklılık gösterir?
  A) Nüfus miktarı
  B) Yüzölçümleri
  C) Yerşekilleri
  D) Kent sayısı
  E) Kişi başına düşen milli gelirleri
  726. Aşağıdakilerden hangisi Fransa’nın özellikleri arasında yer almaz?
  A) Ilıman Okyanus iklimi görülür.
  B) Sosyal yaşam düzeyi yüksektir.
  C) Demir – çelik, makine, kimya ve dokuma endüstrisi gelişmiştir.
  D) Ektansif tarım yapılır
  E) Enerji ihtiyacını kendisi karşılar.
  727.Yaz döneminde hasat edilen buğdayın Kanada’da Türkiye’den daha kısa sürede olgunlaştığı görülür.
  - Bu durum Kanada’nın hangi farklı özelliğiyle açıklanır?
  A) Sulama olanaklarının elverişli olmasıyla
  B) Yağış koşullarının elverişli olmasıyla
  C) Modern tarım yöntemlerinin uygulanmasıyla
  D) Gündüz süresinin uzun olmasıyla
  E) Kış süresinin uzun olmasıyla
  728. Nikel, kükürt, kalay üretiminde Dünyada önde olan ülkeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
  Nikel Kükürt Kalay
  A) ABD Kanada Çin
  B) Kanada ABD Malezya
  C) Kanada Şili Malezya
  D) ABD Almanya Hindistan
  E) Norveç Kanada ABD
  729. “Buğday yetişme döneminde belli bir oranda nem olgunlaşma döneminde ise sıcaklık ve kuraklık ister.”
  - Buna göre, iklim koşulları düşünüldüğünde aşağıdaki ülkelerden hangisi, buğday yetiştirilmesine en elverişsizdir?
  A) Norveç B) Meksika C) Türkiye
  D) ABD E) Fransa
  730. Orta Doğu’da,
  - Vaha yerleşmelerinin yaygın
  - Toplu köy örneklerinin yaygın olması aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?
  A) Örf, adet ve gelenekler
  B) Etnik yapı ve farklılıklar
  C) Ülkenin gelişmişlik düzeyi
  D) Yerşekillerinin özellikleri
  E) Su kaynaklarının dağılışı
  731. Dışarıya sattığı mallar arasında maden cevherleri olan bir ülke için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) Tarım alanları geniştir
  B) Enerji tüketimi azdır
  C) Yüzölçümü dardır
  D) İklim çeşidi azdır
  E) Ekvator’a olan uzaklığı azdır.
  732. Fas, Tunus ve Cezayir Atlas ülkeleri olarak bilinir. Bu ülkelerde aşağıdaki faaliyetlerden hangisi yapılamaz?
  A) Balıkçılık ve hayvancılık
  B) Petrol çıkarımı
  C) Çay üretimi
  D) Fosfat çıkarımı
  E) Zeytin üretimi
  733.I- Çalışan nüfusun yaş ortalaması düşüktür.
  II- Bağımlı nüfus fazladır.
  III- Sanayi ürünleri üretimi fazladır.
  IV- İş imkanları fazladır.
  Yukarıdakilerden hangileri gelişmiş ülkelere ait özelliklerinden değildir?
  A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
  D) II ve IV E) I ve IV
  734. Aşağıdakilerden hangisi İtalya, Yunanistan ve Türkiye gibi Akdeniz ülkelerinin genel özelliklerinden biri değildir?
  A) Yaz turizmlerinin gelişmiş olması
  B) Endüstrilerinin gelişmiş olması
  C) Yerşekillerinin engebeli olması
  D) Güneşli gün sayılarının fazla olması
  E) Zeytinyağı üretiminin fazla olması
  735. Aşağıdaki tabloda beş ülkenin hidroelektrik potansiyeli verilmiştir.
  Ülke Hidroelektrik potansiyeli
  (milyar kws/ yıl)
  I 100
  II 70
  III 60
  IV 46
  V 25
  “Dar, derin ve eğimli vadilerde akan akarsuların enerji potansiyeli yüksek olur.” Grafikte verilen ülkelerdeki akarsuların enerji potansiyeli göz önüne alındığında hangi ülkede yerşekillerinin daha sade olduğu söylenebilir?
  A) I B) II C) III D) IV E) V
  736. – Ekonomik bakımdan faal olmayan 0-14 yaş ile 65 ve yukarı yaş grubundakilere bağımlı nüfus denir.
  - Gelişmiş ülkelerde bağımlı nüfus oranı gelişmemiş ya da az gelişmiş ülkelere göre daha az olur.
  - Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde bağımlı nüfus oranının daha az olduğu söylenebilir?
  A) Mısır B) Romanya C) Bulgaristan
  D) Suriye E) Belçika
  737. “Ekvatordan kutuplara gidildikçe yerleşmelerin yükselti sınırı azalır.” – Aşağıdaki verilenlerden hangisinde yerleşme- lerin yükselti sınırı deniz seviyesine daha yakındır?
  A) Sibirya B) Çin C) ABD
  D) Endonezya E) Kongo Havzası
  738. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde yükseltinin çokluğunun yerleşmeyi olumlu yönde etkilediği savunulabilir?
  A) Kanada B) İsveç C) Fransa
  D) Brezilya E) Japonya
  739. Süveyş kanalı aşağıdaki ülkelerden hangisindedir?
  A) Libya B) Mısır C) Tunus D) Fas E) Cezayir
  740. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Dünya ham petrol üretiminde önemli bir paya sahip iken tüketimi çok fazla olduğu için ham petrol ithalatı yapmaktadır?
  A) İngiltere B) Japonya C) ABD
  D) Azerbaycan E) S. Arabistan
  741. “Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika’nın her bakımdan en gelişmiş ülkesidir.” – Bu durumun ortaya çıkmasında Güney Afrika Cumhuriyeti’nin hangi özelliği daha çok etkili olmuştur?
  A) Güneyindeki Ümit Burnu’nun jeopolitik öneme sahip olması
  B) Topraklarının çok büyük bir bölümünün tarıma everişli olması
  C) Altın, Elmas, taşkömürü ve krom gibi yer altı zenginlik kaynaklarına sahip olması
  D) Afrika kıtasındaki en büyük limanlara sahip olması
  E) Hollanda ve İngiltere’nin sömürgesi olması
  742 “Brezilya’nın kuzeyi, Libya’nın güneyi ve Avustralya’nın batısı nüfus bakımından çok seyrektir.” – Bu duruma aşağıdakilerden hangisi neden olmuştur?
  A) Aktif volkanların bulunması
  B) Ulaşımın gelişmemiş olması
  C) Yer şekillerinin engebeli olması
  D) İklim koşullarının elverişsiz olması
  E) Doğal bitki örtüsünün seyrek olması
  743. Almanya ile Fransa’nın aşağıda ekonomiyle ilgili verilen özelliklerinden hangisinin doğru olduğu söylenemez?
  A) Tarımsal özellikleri benzerdir
  B) Hayvansal ürün üretimleri ihtiyaçlarından fazladır.
  C) Demir – çelik ve otomotiv sanayide gelişmiş ülkelerdendir.
  D) Ticari ilişkileri daha çok A.B. ülkeleri ve ABD ile gelişmiştir.
  E) Hammadde ihracatı, ithalatından daha azdır.
  744. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde her mevsim yağış görülür?
  A) Endonezya B) Hindistan C) Çin D) Irak E) İran
  745. Malezya ve Endonezya aşağıdaki madenlerden hangisinin üretiminde ve ihracatında Dünya’da ilk sıralarda yer alır?
  A) Linyit B) Petrol C) Kalay D) Krom E) Uranyum
  746. – Irak – Ürdün
  - Suriye – Mısır
  - Libya
  Yukarıda verilen ülkelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Petrol zengini olmaları
  B) Çöl ikliminin görülmesi
  C) Akdeniz’e kıyılarının olması
  D) Dağlık olmaları
  E) Makinin en yaygın bitki örtüsü olması
  747. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin dünya denizyolu ulaşımı açısından jeopolitik bir öneme sahip olduğu savunulamaz?
  A) Mısır B) İspanya C) Arjantin
  D) Panama E) Türkiye
  748. Mısır’da nüfus dağılışını etkileyen en önemli etmen aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İklim B) Yerşekilleri C) Yükselti
  D) Bitki örtüsü E) Denize yakınlık
  749. Doğu Avrupa, İskandinavya, Sibirya, Kanada, Grönland Adası ve Avustralya’da depremlerin çok az olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yükseltinin az olması
  B) Düzlüklerin geniş yer kaplaması
  C) Bir ada olması
  D) Eski kara kütlelerinden olması
  E) Dağlık alanların az olması
  750. Aşağıdaki ülkelerden hangisi kaliteli pamuk üretiminde önemli bir yere sahiptir?
  A) Cezayir B) Nijerya C) Fas D) Tunus E) Mısır
  751. I- Tarım II- Turizm
  III- Sanayi IV- Madencilik
  V- Hayvancılık
  Yukarıdakilerden hangilerinin Avustralya’nın ekonomisine katkısı en fazladır?
  A) I, IV ve V B) II, III ve IV
  C) I ve II D) II ve V
  E) I, III ve V
  752. Aşağıdakilerden hangisinin Afrika ekonomisine katkısı en azdır?
  A) Altın B) Çay C) Elmas
  D) Kakao E) Krom
  753. Cezayir’de Ocak ve Şubat aylarında yaşanan hava koşulları aşağıdaki ülkelerden hangisine Temmuz ve Ağustos aylarında yaşanır?
  A) Nijerya B) Libya C) Avustralya
  D) Tunus E) Mısır
  754. I- Fas II- Tunus
  III- Cezayir IV- Mısır
  V- Nijerya
  Yukarıda verilen ve Afrika’da yer alan ülkelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Akdeniz ikliminin görülmesi
  B) Atlas dağlarının bunması
  C) Fosfat üretiminde önemli bir yere sahip olmaları
  D) Zengin petrol yataklarına sahip olmaları
  E) Hidroelektrik potansiyellerinin fazla olması
  755. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde nüfus artış hızı en azdır?
  A) Afganistan B) Pakistan
  C) Japonya D) Hindistan E) İran
  756. Aşağıdaki ülkelerin hangisi Dünya pamuk üretiminde ilk sırayı alır?
  A) BDT B) Afganistan C) Irak
  D) Çin E) Azerbaycan
  757. Aşağıda verilmiş olan çöllerden hangileri 30º DYB etkisiyle oluşmuş çöller bir arada verilmiştir?
  A) Gobi – Büyük Sahra – Atacama
  B) Kalahari – Gibson – Arizona
  C) Taklamakan – Namib – Gabbon
  D) Gobi – Arizona – Taklamakan
  E) Gibson – Necef – Atacama
  758. I- İran II- Suudi Arabistan
  III- Irak IV- İsrail
  Yukarıdaki ülkelerin hangilerinin ekonomisinde petrol önemli bir yere sahip değildir?
  A) I ve III B) II ve IV
  C) Yalnız I D) II ve III E) Yalnız IV
  759. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde büyükbaş hayvan sayısı fazla olduğu halde, büyükbaş hayvancılık gelişmemiştir?
  A) Hindistan B) Çin C) BDT
  D) Afganistan E) Pakistan
  760. Aşağıdaki ülkelerin hangisinin ulaşım koşulları diğerlerine göre daha geri bir düzeydedir?
  A) Japonya B) BDT C) Afganistan
  D) Suudi Arabistan E) Suriye
  761. Aşağıdakilerden hangisi Japonya’nın özelliklerinden biri değildir?
  A) Nüfus yoğunluğu fazladır.
  B) Yerşekilleri engebelidir.
  C) Çok sayıda adadan oluşmaktadır.
  D) Nüfus artış hızı dünya ortalamasından azdır.
  E) Hammadde ihracatı fazladır.
  762. Aşağıdakilerden hangisi Asya Kıtası’yla ilgili verilen yanlış bir bilgidir?
  A) En büyük kara parçasıdır.
  B) En fazla nüfuslanmış kıtadır.
  C) Deprem alanları geniş yer kaplar
  D) Kıtanın büyük bir bölümünde tropik iklim etkilidir.
  E) Kapalı havzalar geniş yer kaplar
  763. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde çay üretimi önemli miktarda değildir?
  A) Seylan B) Hindistan C) Japonya
  D) Çin E) Azerbaycan
  764. Aşağıdaki bölgelerden hangisi yeryüzünün en seyrek nüfuslu yerlerinden biri değildir?
  A) Orta Asya
  B) Kuzey Amerika’nın doğusu
  C) Antarktika
  D) Kuzey Afrika
  E) Kanada
  765. “Topraklarının büyük bir bölümü çöllerle kaplı olan ülkelerde günlük sıcaklık farkı çok yüksektir.” – Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde günlük sıcaklık farkı en fazladır?
  A) Avustralya B) İtalya C) İsveç
  D) Romanya E) Suudi Arabistan
  766. “Güneş ışınları dönenceler arasında kalan her noktaya yılda iki defa, dönenceler üzerindeki noktalara yılda birer defa dik gelir.” – Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisi güneş ışınlarını yılda iki defa dik alabilir?
  A) Brezilya B) Fransa C) Kazakistan
  D) Japonya E) Finlandiya
  767. Gelişmiş ülkelerde yerşekillerinin ulaşımı zorlaştıran olumsuz etkileri rahatlıkla ortadan kaldırılabilir.
  - Aşağıdaki ülkelerden hangisi gelişmiş bir ülke olmasının yanında böyle bir olumsuzluğu yaşayanlar içinde yer almaz?
  A) Hollanda B) İtalya C) Fransa
  D) Norveç E) Almanya
  768. I- Doğal kaynaklar bakımından zengin değildir.
  II- Gelişmiş bir ulaşım ağına sahiptir.
  III- Kuzey batısında ılıman okyanus, iç kesimlerinde karasal, güneydoğusunda Akdeniz iklimi etkilidir.
  IV- Şarap üretimi önemli bir ekonomik faaliyettir.
  - Yukarıda bazı özellikleri verilen Avrupa ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Almanya B) Hollanda C) Fransa
  D) Norveç E) İtalya
  769. İsveç, Norveç ve Finlandiya’da enerji üretimindeki en önemli kaynak aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Linyit B) Nükleer C) Gel- git
  D) Petrol E) Su gücü
  770. Doğal koşullar düşünüldüğünde, aşağıdaki ülkelerden hangisinin hidroelektrik potansiyeli en azdır?
  A) İsveç B) Danimarka C) İran
  D) Norveç E) Türkiye
  771. Himalaya dağlarının yakın zamanda oluşmasının en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Üzerinde fosillerin bulunması
  B) İklimi etkilemesi
  C) Deprem bölgesi olması
  D) Çevresinde madenlerin bulunması
  E) Tarım alanlarını daraltması
  772. Aşağıda verilmiş olan çöllerden hangileri etrafının dağlarla çevrili olması ya da kara içlerinde yer almasından dolayı nem bakımından fakir olması sonucu oluşmuş çöller bir arada verilmiştir?
  A) Gobi – Büyük Sahra – Atacama
  B) Kalahari – Gibson – Arizona
  C) Taklamakan – Namib – Gabbon
  D) Arizona –– Gobi – Taklamakan
  E) Gibson – Necef – Atacama
  773. “Kuzeyde Rusya Federasyonu, Doğuda Çin Halk Cumhuriyeti, Güneyde İran, Afganistan ve Pakistan, batıda Hazar Denizi arasında kalan bölgeye ne ad verilir?
  A) Doğu Asya B) Orta Doğu
  C) Okyanusya D) Orta Amerika
  E) Orta Asya
  774. Aşağıdakilerden hangisi Doğu Asya ülkelerinden biridir?
  A) Malezya B) Pakistan C) Japonya
  D) Kazakistan E) Bangladeş
  775. “Ülke, doğalgaz ve maden bakımından zengin olmasına rağmen Kuzey Amerika’nın fakir ülkesidir.Petrol üretimi yönünden Dünya’da dördüncü sıradadır.”Adı geçen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kanada B) Brezilya C) Meksika
  D) Arjantin E) ABD
  776. Aşağıdaki ülkelerden hangisi, 1917’de Bolşevik Devriminden sonra Özerk Cumhuriyet halinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliğine katılıp daha sonra 1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılması sonucu bağımsızlığına kavuşmuş olan ülkelerden biri değildir?
  A) Kazakistan B) Özbekistan C) Tacikistan
  D) Afganistan E) Türkmenistan
  777. Aşağıdakilerden hangisi Birleşik Krallık tarafından 1898 yılında Çin’den 99 yıl süreyle kiralanıp 1997’de tekrar Çin’e devredilen ülkedir?
  A) Malezya B) Güney Kore C) Singapur
  D) Japonya E) Hong Kong
  778. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Kuzey Avrupa ülkeleri içerisinde yer almaz?
  A) İsveç B) Norveç C) Danimarka
  D) Avusturya E) Finlandiya
  779. Etna yanardağı hangi ülkede yer almaktadır?
  A) İtalya B) İspanya C) Portekiz D) İsviçre E) Almanya
  780 . I. Fiyort II. Dalmaçya
  Yukarıda verilmiş olan kıyı tiplerinin görüldüğü ülkeler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  I II
  A ) İsveç İtalya
  B) Hırvatistan İspanya
  C) Norveç Hırvatistan
  D) İspanya Hırvatistan
  E) Finlandiya Fransa
  781. Aşağıdakilerden hangisi Almanya’da nüfus artış hızı düşük olmasına rağmen Avrupa’nın kalabalık nüfuslu ülkeler arasında yer almasının nedenlerinden biridir?
  A) Yüzey şekillerinin sade olması
  B) Doğum oranın fazla olması
  C) Dış Ülkelerden gelen göçlerle ülke nüfusu artmıştır D) Turizm açısından önemli ülkeler arasında yer alması
  E) Önemli madenlerin bulunması 9. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 10. 601. Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş bir ülkenin nüfus özelliklerinden biri olamaz?
  A. Üretici nüfus fazladır
  B. Nüfusun yaş ortalaması yüksektir
  C. Kent nüfusu oranı yüksektir
  D. Nüfus artış hızı yüksektir
  E. Genç nüfus azdır.
  602. Aşağıdaki Avrupa ülkelerinden hangisinin ekonomisinde en büyük payı, dış turizm gelirleri oluşturmaktadır ?
  A) İsviçre B) Fransa C) İtalya
  D) İspanya E) İsveç
  603. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’nın özellikleri arasında gösterilmez?
  A) Ortalama yükseltisi azdır.
  B) Çöl yoktur.
  C) Kıtalar arasında en küçüktür.
  D) Kıta sahanlıkları geniştir.
  E) Nüfus yoğunluğu azdır.
  604. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa kıtasının özelliklerinden biri değildir?
  A) Akarsuları denge profiline ulaşmıştır.
  B) Yükseltisi en fazla olan kıtadır.
  C) Turizm geliri fazla olan bir kıtadır
  D) Asya kıtası ile Avrasya adını alır.
  E) Kıtanın orta ve güneyindeki yeryüzü şekilleri 3. jeolojik devirde oluşmuştur
  605. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede sanayinin gelişmekte olduğunun göstergelerinden biri değildir?
  A) Hammaddeye duyulan gereksinimin artması
  B) Teknoloji kullanımının artması
  C) Enerji tüketiminin artması
  D) Tarımsal üretimin artması
  E) Çalışan nüfus içinde,niteliksiz işçi payının azalması
  606. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde kış sporları turizmi daha fazla gelişmiştir?
  A) İsviçre B) İspanya C) Almanya
  D) Danimarka E) İtalya
  607. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa kıtası bitki örtüsü içinde yer almaz?
  A) Tundra B) Orman C) Savan
  D) Maki E) Bozkır
  608. Dışarıya sattığı mallar arasında maden cevherleri olan bir ülke için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) Tarım alanları geniştir
  B) Enerji tüketimi azdır
  C) Yüzölçümü dardır
  D) İklim çeşidi azdır
  E) Ekvator’a olan uzaklığı azdır.
  609. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde Ekvatoral İklim görülür?
  A) Çin B) Kazakistan C) Malezya
  D) Japonya E) Pakistan
  610. Aşağıdakilerden hangisi Birleşik Krallık tarafından 1898 yılında Çin’den 99 yıl süreyle kiralanıp 1997’de tekrar Çin’e devredilen ülkedir?
  A) Malezya B) Güney Kore C) Singapur
  D) Japonya E) Hong Kong
  611. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde Akdeniz İklimi görülür?
  A) Endonezya B) Kazakistan C) Malezya
  D) Japonya E) Avustralya
  612. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Kuzey Avrupa ülkeleri içerisinde yer almaz?
  A) İsveç B) Norveç C) Danimarka
  D) Avusturya E) Finlandiya
  613. Alçak enlemlerde bulunan ülkelerde sıcaklık daha az değişir.
  - Buna göre, aşağıdaki ülkelerin hangisinde sıcaklığın yıl içinde daha az değiştiği gözlenir?
  A) İtalya B) Kanada C) İngiltere
  D) Endonezya E) Libya
  614. Aşağıda bir ülkeyle, o ülkede çok üretilen bir maden eşleştirilmiştir.Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
  A) Tunus – Fosfat
  B) Şili – Bakır
  C) Venezüella – Petrol
  D) Türkiye – Bor mineralleri
  E) İsveç – Nikel
  615. Nikel, kükürt, kalay üretiminde Dünyada önde olan ülkeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
  Nikel Kükürt Kalay
  A) ABD Kanada Çin
  B) Kanada ABD Malezya
  C) Kanada Şili Malezya
  D) ABD Almanya Hindistan
  E) Norveç Kanada ABD
  616. Denize kıyısı olmadığı halde bir deniz ticaret filosu bulunan ülke Aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Avustralya B) İsviçre C) Macaristan
  D) Avusturya E) Slovak Cum.
  617. I.Kuroşivo II. Gulfstream III. Humbold IV. Labrador
  Yukarıdaki verilmiş olan okyanus akıntılarının etkilediği ülkeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  I. II. III. IV.
  A) Japonya Fransa ABD Kanada
  B) Kanada Şili İngiltere Japonya
  C) İngiltere Japonya Şili ABD
  D) Çin Norveç Brezilya İngiltere
  E) Japonya İngiltere Şili Kanada
  618. Geniş yapraklı ormanlar, sıcak ve yağışlı iklim bölgelerinde görülen bir bitki örtüsüdür.
  - İklim koşulları göz önüne alındığında aşağıdaki ülkelerin hangisinde doğal olarak geniş yapraklı ormanların görülmesi beklenemez?
  A) Brezilya B) Kenya C) Hindistan
  D) Endonezya E) İsveç
  619. Halkının büyük bir bölümü tarımla uğraşan ülkelere “ tarım ülkesi” adı verilir.
  - Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisi bir tarım ülkesi değildir?
  A) Pakistan B) Çin C) Japonya
  D) Bangladeş E) Hindistan
  620. OPEC ( Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) 1960 yılında Bağdat’ta 5 ülkenin bir araya gelmesiyle oluşan ve daha sonradan diğer ülkelerin katılımıyla genişleyen bir örgüttür.
  - Aşağıda verilen ülkelerden hangisi OPEC’e üye ülkelerden biri değildir?
  A) Irak B) Kuveyt C) Endonezya
  D) Venezuella E) Azerbaycan
  621. Aşağıdakilerden hangisi, Avustralya’da görülen özeliklerden biri değildir?
  A) Çöllerin ve steplerin geniş alan kapsaması
  B) Küçükbaş hayvancılığın önemli olması
  C) İhracatında yün, et ve buğdayın önem taşıması
  D) Kişi başına düşen gelirin fazla olması
  E) Aritmetik nüfus yoğunluğunun fazla olması
  622. Gece ile gündüzü birbirinden ayıran çizgiye aydınlanma çizgisi denir. Aydınlanma çizgisi (dairesi) ekvatoru tam ikiye böldüğü için ekvator’da gece ve gündüz süresi yıl boyunca 12 saat gündüz 12 saat gecedir.
  - Buna göre aşağıdaki ülkelerin hangisinde gece ve gündüz süresi yıl boyunca eşittir?
  A) Zambiya B) Mısır C) Endonezya
  D) Bolivya E) Hindistan
  623. – Ekvatoral iklimi – Akdeniz iklimi
  - Çöl iklimi – Savan iklimi
  - Yukarıdaki iklim tiplerinin tamamının görüldüğü kıta aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Asya B) Afrika C) Avrupa
  D) Okyanusya E) Antarktika
  624. – Nüfus artışı hızlıdır.
  - Bağımlı nüfus oranı yüksektir.
  - Toprak evler yaygındır.
  - Önemli yerleşmeler vahalarda kurulmuştur.
  Yukarıda verilen nüfus ve yerleşme özellikleri, aşağıdaki ülke gruplarından hangisine aittir?
  A) İskandinav ülkeleri
  B) Muson ülkeleri
  C) Akdeniz ülkeleri
  D) Orta Doğu ülkeleri
  E) Latin Amerika ülkeleri
  625. – Adalar ülkesidir.
  - Hammadde kaynakları fakirdir.
  - İhracatında endüstri ürünleri önemlidir.
  - Volkanik araziler yaygındır.
  Yukarıdaki özellikler, aşağıda verilen ülkelerden hangisine aittir?
  A) Endonezya B) Japonya C) İngiltere
  D) Filipinler E) Okyanusya
  626. Sıcaklık artıkça havanın taşıyabileceği nem kapasitesi artar.
  - Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde Ocak ayında havanın taşıyabileceği nem en fazladır?
  A) İtalya B) Türkiye C) Kanada
  D) Arjantin E) İngiltere
  627. III. Jeolojik zamanda meydana gelen Alp – Himalaya kıvrım sistemi Avrupa ve Asya kıtalarında geniş yer tutmaktadır.
  - Aşağıdaki ülkelerden hangisinin bu kıvrım sistemi üzerinde yer aldığı söylenemez?
  A) İran B) Avustralya C) Türkiye
  D) İsviçre E) Finlandiya
  628. Güney Avrupa ülkelerinde zeytin ve turunçgil üretimi yaygın iken Kuzey Avrupa ülkelerinde bu ürünlere rastlanmaması Kuzey Avrupa ülkelerin iklimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisini doğrular?
  A) Yaz kuraklığının görülmediğini
  B) Ortalama yağış miktarının az olduğunu
  C) Yağış rejimlerinin düzensiz olduğunu
  D) Kışlarının uzun ve sert geçtiğini
  E) Yaz mevsiminin yağışlı geçtiğini
  629. – Japonya: Kuroşivo – İngiltere: Golf-Stream
  - Şili : Humbold – Kanada : Labrador
  Yukarıda verilmiş olan ülke ve okyanus akıntıları eşleşmelerinden hangisi ülkelerin kıyılarının sıcaklığını arttırırken, hangileri de sıcaklığını düşürür?
  Artar Azalır
  A) Japonya – Şili İngiltere – Kanada
  B) Kanada – Şili İngiltere – Japonya
  C) İngiltere – Şili Japonya – Kanada
  D) Japonya – İngiltere Şili – Kanada
  E) Japonya – Kanada İngiltere – Şili
  630. Aşağıdakilerden hangisi üzerinde iklimin doğrudan etkili olduğu söylenemez?
  A) Brezilya’da yerleşme alt sınırı yükseltisinin fazla olması
  B) İskandinavya ülkelerinde nüfusun güneyde yoğunlaşması
  C) Muson ülkelerinde pirinç tarımının yaygın olması
  D) Yunanistan’da toprakların yarısının tarıma elverişli olmaması
  E) Akdeniz ülkelerinde kıyı turizminin gelişmiş olması
  631. Aşağıdaki kıtaların hangisinde Akdeniz, Tundra, Çöl, Okyanus ve Karasal iklimin hepsi de görülür?
  A) Kuzey Amerika B) Avrupa
  C) Antarktika D) Afrika E) Avustralya
  632. “Bir dağ yamacının, yıl boyunca diğer yamaca göre daha fazla güneşlenmesine bakı durumu denir. Yeryüzünde yıllık sıcaklık ortalamalarının çok yüksek olduğu ülkelerde bakı durumu belirgin değildir.”
  Aşağıdaki ülkelerin yıllık sıcaklık ortalamaları göz önüne alındığında, hangisinde bakı durumu diğerlerine göre daha belirgindir?
  A) Brezilya B) İspanya C) Malezya
  D) Nijerya E) Endonezya
  633. I- İndus II- Obi III- Yenisey
  IV- Lena V- Nil
  “Akarsuların taşımış oldukları alüvyonları döküldükleri deniz veya göl kıyılarında biriktirmeleri sonucu oluşan ovaları delta ovaları denir.” Yukarıda verilen akarsulardan hangileri döküldükleri deniz veya okyanus kıyısında delta ovaları meydana getirmiştir?
  A) I ve III B) II – III ve IV C) Yalnız V
  D) I – IV ve V E) III – IV ve V
  634. I- Tuna II- Obi III-Volga
  IV- Amu derya V- Ganj
  “Akarsular topladıkları suyu denize ulaştıramıyorsa, kara içinde bir göle dökülüyorlarsa veya yeraltına sızıyorsa, bu tür akarsuların havzası kapalı havzadır.”- Yukarıda verilen akarsuların döküldükleri yerler göz önüne alındığında hangileri kapalı havza özelliği göstermektedir?
  A) I ve III B) III ve IV C) Yalnız V
  D) II ve III E) IV ve V
  635. I- Çöl ikliminin hüküm sürdüğü
  II- Petrol rezervleri açısından zengin olan
  III- Nüfus artış hızının yüksek olduğu
  Ülkeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde belirtilmiştir?
  A) Fas – Cezayir – Tunus
  B) Özbekistan – Moğolistan – Tacikistan
  C) Kuveyt – Suudi Arabistan – Irak
  D) Brezilya – Arjantin – Şili
  E) Belçika – Hollanda – Lüksemburg
  636. I- Nüfusun en fazla olduğu kıtadır.
  II- Nüfus yoğunluğu en fazladır.
  III- Dünya’nın en yüksek noktasına sahiptir.
  IV- Çöl bulunmayan tek kıtadır.
  Yukarıdaki özelliklerden hangi ikisi Asya Kıtası’na aittir?
  A) I ve II B) I ve III C) II ve III
  D) II – IV E) III – IV
  637.Aşağıdakilerden hangisi, Orta Avrupa ülkelerinden olan İsviçre’nin özelliklerinden biri değildir?
  A) Kişi başına düşen gelir fazladır.
  B) Kış turizm gelirleri fazladır.
  C) Bankacılık ve sigortacılık gelişmiştir.
  D) Tarım arazileri oldukça fazladır.
  E) Akarsularının hidroelektrik potansiyeli fazladır.
  638. “Nükleer enerji son zamanlarda enerji üretmenin en kolay yoludur. Şuanda dünyada halen faaliyet halinde bulunan 440 adet nükleer enerji tesisi vardır. Birçok ülke enerji ihtiyaçlarını bu şekilde karşıladıkları gibi fazla ürettikleri enerjiyi satarak ta ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadırlar.”
  - Dünyada nükleer enerjiden en fazla elektrik üreten ülkeler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
  A) Japonya – Almanya – Rusya
  B) İtalya – Fransa – Hindistan
  C) ABD – Rusya – Almanya
  D) Rusya – İsveç – Romanya
  E) ABD – Fransa – Japonya
  639. I- Brezilya II. Japonya III. Pakistan
  IV. Endonezya V. Hindistan
  - Yukarıda verilen ülkelerin hepsinde birlikte görülen ortak özellik aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ekvatoral bölgede bulunmaları
  B) Aynı yarımkürede bulunmaları
  C) Sanayisi gelişmiş ülkeler olmaları
  D) Nüfusu fazla olan ülkeler olmaları
  E) Yüzölçümü büyük olan ülkeler olmaları.
  640. “Boğazlar ve kanallar, denizler ile okyanuslar arasındaki ulaşımı kısaltan çok önemli su yollarıdır.”Aşağıdakilerden hangisi, Büyük Okyanus ile Atlas Okyanusu arasındaki en kısa su yoludur?
  A) Panama Kanalı D) Cebelitarık Boğazı
  B) Süveyş Kanalı E) Hürmüz Boğazı
  C) Bering Boğazı
  641. “Akdeniz’e kıyısı bulunan ülkelerde , Afrika’da Kap bölgesinde, Avustralya’nın güneydoğusu ve güneybatısı ile Şili’de görülür.”- Bu alanlarda görülen iklimin birbirine benzediği aşağıdakilerden hangisi en iyi şekilde kanıtlar?
  A) Hayvan türleri B) Toprak türleri
  C) Bitki örtüleri D) Akarsu rejimleri
  E) Egemen rüzgar yönü
  642. – Kanada – Norveç – Şili
  Yukarıdaki ülkelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İklimlerinin karasal olması
  B) Aynı yarımküre’de yer almaları
  C) Fiyord tipi kıyıların görülmesi
  D) Buğday üretimlerinin yüksek olması
  E) Kırsal nüfus oranlarının yüksek olması
  643. Yaşadıkları bölgenin oldukça elverişsiz fiziksel koşullarına karşın, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden Avrupa’nın en ileri ülkeleri arasındadırlar.
  - Bu ülkeler, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Almanya – Fransa
  B) İsviçre – Fransa
  C) İtalya – Almanya
  D) İngiltere – Almanya
  E) İsveç – Norveç
  644. Alçak enlemlerde bulunan ülkelerde sıcaklık daha az değişir.
  - Buna göre, aşağıdaki ülkelerin hangisinde sıcaklığın yıl içinde daha az değiştiği gözlenir?
  A) İtalya B) Kanada C) İngiltere
  D) Endonezya E) Libya
  645. “İsviçre ve Avusturya’nın turizm ve ulaşım gelirleri oldukça yüksektir.”- Yukarıdaki iki ülkenin ulaşım gelirlerinin yüksek olmasını sağlayan temel etken aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yerşekilleri B) Turizm
  C) İklim D) Özel konum
  E) Matematik konum
  646. Aşağıda verilmiş olan çöllerden hangisi oluşum bakımından diğerlerinden farklıdır?
  A) Büyük Sahra B) Taklamakan C) Kalahari
  D) Gabbon E) Necef
  647. “Toktağan (kalıcı) kar sınırı enlemlere göre değişir. Örneğin, Ekvator’da 5000m’den, orta kuşakta 3000m’den, kutuplarda 0 m’den başlar.” Buna göre, aşağıdaki ülkelerin hangisinde toktağan kar sınırı Türkiye’ye göre daha yüksekten başlar?
  A) Norveç B) Brezilya C) Finlandiya
  D) İsveç E) Kanada
  648. “Batı Avrupa kıyılarında genelde Haliç kıyı tipi görülmektedir.”- Buna göre, Avrupa kıyıları için aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
  A) Doğal liman özelliği gösterir.
  B) Kıta sahanlığı geniştir.
  C) Liman gecikmesi belirgindir.
  D) Gel –git genliğinin fazla olduğu kıyılardır.
  E) Akarsu ağızlarında biriktirme şekilleri yaygındır.
  649. Kış sporları bazı ülkelerin turizmine önemli katkılar sağlar.
  Aşağıdaki ülkelerden hangisi, bu katkılardan yoksundur?
  A) Avusturya B) İsviçre C) Hollanda
  D) İtalya E) Fransa
  650. Aşağıdaki Avrupa ülkelerin iklim özellikleri düşünüldüğünde hangisinde yaz yağışlarının daha az olması beklenir?
  A) İngiltere B) Hollanda C) Belçika
  D) Almanya E) İtalya


 11. 551. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde yatay bir düzlem üzerine dikilen çubuğun gölge uzunluğunun sıfır olması mümkündür?
  A) Norveç B) ABD C) Türkiye
  D) İran E) Malezya
  552. “Güneş ışınlarının yansıma dereceleri geliş açılarına bağlıdır. Büyük açı ile gelen ışınların yansıma az, küçük açı ile gelen ışınlarda yansıma fazladır. Yansıma arttıkça enerji kaybı da artmaktadır.” Buna göre, aşağıdaki ülkelerin hangisinde Güneş ışınlarının enerji kaybı en fazladır? (Ülkelerin tümü düz bir kara parçası olarak düşünülecektir.)
  A) Tunus B) Macaristan C) Türkiye
  D) Meksika E) Hindistan
  553. Aşağıdaki akarsu çiftlerinden hangisi Türkiye’den doğar ve Hazar Denizine dökülür?
  A) Fırat – Dicle
  B) Aras – Kura
  C) Seyhan – Ceyhan
  D) Kızılırmak – Yeşilırmak
  E) Bakırçay – Gediz
  554. “Ekvator’da gece – gündüz süresi bir yıl boyunca değişmez ve sürekli ekinoks yaşanır. Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe gece – gündüz süre farkı artar.” Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde gece – gündüz süre farkı
  en azdır?
  A) Kanada B) Norveç C) İngiltere
  D) Mısır E) Rusya
  555. Dördüncü jeolojik devirde meydana gelen buzul devri izlerinin günümüzde en belirgin olarak görüldüğü yer, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kuzey Avrupa B) Güney Asya
  C) Avustralya D) Güney Amerika
  E) Afrika
  556. İskandinav ülkelerinde (Norveç, İsveç, Finlandiya) Muz ve turunçgiller gibi ürünlerin yetişmemesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tarım alanlarının kısıtlı olması
  B) Topraklarının verimsiz oluşu
  C) Tüketimin az oluşu
  D) İthalatın daha ekonomik oluşu
  E) İkliminin elverişsiz oluşu
  557. Bir ülkenin ihracatında (dış satım) sanayi ürünlerinin payı büyük bir orana sahip ise, bu ülkeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Nüfusunun büyük bir kısmı kentlerde yaşar
  B) Okuma yazma oranı fazladır.
  C) Doğum oranı fazladır.
  D) Ortalama ömrü uzundur.
  E) Kişi başına düşen milli gelir fazladır.
  558. Aşağıdakilerden hangisi İskandinavya ülkeleri olarak bilinen İsveç, Norveç ve Finlandiya’nın ekonomisinde önemli bir etkinlik değildir?
  A) Balıkçılık B) Ormancılık C) Hayvancılık
  D) Hidroelektrik E) Kağıt endüstrisi
  559. “Bazı ülkelerin ithalatında ham ve yarı işlenmiş maddeler, ihracatında ise mamul maddeler büyük bir paya sahiptir.”
  -Aşağıdaki ülkelerden hangisi yukarıda sözü edilen ülkelerden değildir?
  A) Fransa B) Japonya C) ABD
  D) İngiltere E) Cezayir
  560. “Dünya’da başta gelen kış turizmi merkezlerinden biridir. Saat üretiminde Dünya’da birincidir. Leman, Zürich ve Konstaz gölleri doğal özellikleri ile dikkat çeker. Dünya para piyasasının önemli merkezlerinden biridir” Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İsviçre B) Norveç C) Finlandiya
  D) İsveç E) Fransa
  561. “Nahcivan ve Dağlık Karabağ Özerk bölgeleri yönetim olarak bu ülkeye bağlıdır. Kura ve Aras nehirleri ülke topraklarından geçer. Doğalgaz ve petrol bakımından zengindir.” Yukarıda bazı özellikleri verilen ve aynı zamanda BDT üyesi olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ermenistan B) Azerbaycan C) Kazakistan
  D) Tacikistan E) Kırgızistan
  562. “İtalya’daki demir – çelik sanayisinin dağılışı incelendiğinde, daha çok kıyılarda kurulduğu görülmektedir.” Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hammaddelerin kıyılarda yoğunluk kazanması
  B) Kıyılarda turizmin gelişmesi
  C) Demir – çelik hammaddesi ithal edildiği için, kıyılarda ulaşımın kolay olması
  D) Kıyılarda petrol rafinerilerinin olması
  E) İç kesimlerin dağlık olması
  563. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde İntansif ( Modern) tarım yapılır?
  A) Hindistan B) Polonya C) Afganistan
  D) Pakistan E) Belçika
  564. I- Dünya nüfus artış oranının en fazla olduğu kıta
  II- Dünya’da nüfus artış hızının en az olduğu kıta
  III- Dünya’da nüfus miktarının en fazla olduğu kıta
  - Yukarıda özellikleri verilen kıtalar aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
  I II III
  A) Afrika Avrupa Asya
  B) Amerika Avustralya Afrika
  C) Asya Afrika Avustralya
  D) Avrupa Asya Afrika
  E) Afrika Avustralya Amerika
  565. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde;
  - Buzul gölleri
  - Fiyordlar
  - Ormanlar gibi özellikler yaygın olarak görülmez?
  A) İsveç B) Kanada C) Meksika
  D) Norveç E) Finlandiya
  566. Almanya ekonomisinin en önemli kolu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ulaştırma ve ticaret
  B) Ağır endüstri
  C) Turizm
  D) Orman ürünleri endüstrisi
  E) Tekstil endüstrisi
  567. “Genç kıvrım dağlarının ve kırık hatlarının bulunduğu bölgeler depremlerin sık görüldüğü yerlerdir.” Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisi depremlerin sık görüldüğü ülkelerden biridir?
  A) Finlandiya B) Filipinler C) Brezilya
  D) Belçika E) Avustralya
  568. “Makiler, yaz kuraklığına dayanıklı, soğuk kış mevsimlerine dayanıksız bodur ağaç ve çalılardan oluşan bir bitki topluluğudur.” İklim koşulları göz önüne alındığında aşağıdaki ülkelerin hangisinde doğal olarak maki görülmesi beklenemez?
  A) İspanya B) Cezayir C) Avustralya
  D) Polonya E) Şili
  569. – Volkanik arazisi yaygın olan
  - Deprem görülme olasılığı fazla olan
  - Hammadde, besin ve enerji gereksinimini sanayi
  ürünleri satarak karşılayan Ülke, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fransa B) Hollanda C) Japonya
  D) Endonezya E) Avustralya
  570. Buğday, soğuğa dayanıklı, olgunlaşmak için yaz sıcaklığı ve kuraklığı isteyen bir bitkidir.
  - Buna göre aşağıda verilen ülkelerin iklim özellikleri düşünüldüğü zaman buğday üretimine en az elverişli olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) ABD B) Avustralya C) Türkiye
  D) Brezilya E) Rusya
  571. Aşağıda bazı ülkeler ve bu ülkelerde yetiştirilen önemli tarım ürünleri eşleştirilmiştir.Bu eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
  A) Çin – Pirinç B) ABD – Mısır
  C) Malezya – Kauçuk D) Türkiye – Fındık
  E) Mısır- Tütün
  572. – Mısır üretiminde – Elektrik üretiminde
  - Dış ticaret hacminde – Endüstriyel üretimde
  Dünya’da birinci sırayı alan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) ABD B) Japonya C) Hollanda
  D) İtalya E) İspanya
  573. “Halkının büyük bir bölümü tarımla uğraşan ülkelere “ tarım ülkesi” adı verilir.” Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisi bir tarım ülkesi değildir?
  A) Pakistan B) Çin C) Japonya
  D) Bangladeş E) Hindistan
  574. “Geniş yapraklı ormanlar, sıcak ve yağışlı iklim bölgelerinde görülen bir bitki örtüsüdür.” İklim koşulları göz önüne alındığında aşağıdaki ülkelerin hangisinde doğal olarak geniş yapraklı ormanların görülmesi beklenemez?
  A) Brezilya B) Kenya C) Hindistan
  D) Endonezya E) İsveç
  575. Aşağıdakilerden hangisi, Avustralya’da görülen özeliklerden biri değildir?
  A) Çöllerin ve steplerin geniş alan kapsaması
  B) Küçükbaş hayvancılığın önemli olması
  C) İhracatında yün, et ve buğdayın önem taşıması
  D) Kişi başına düşen gelirin fazla olması
  E) Aritmetik nüfus yoğunluğunun fazla olması
  576. Türkiye’nin en çok alış veriş yaptığı ülke hangisidir ?
  a)-İsviçre b)-Portekiz c)-İspanya d)-Almanya e)-İtalya
  577.Aynı enlem üzerinde yer almasına rağmen kışın Kuzey Amerika,Asya’dan daha sıcak olmaktadır.Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Asya’nın ,Kuzey Amerika’dan daha fazla yer kaplaması
  B. Dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesi
  C. Güneş ışınlarının geliş açısı
  D. Dünyanın şekli
  E. Enlem
  578. Nikel üretimi yönünden ilk sırada bulunan ülke hangisidir?
  A) Meksika B) ABD C) Kanada
  D) Brezilya E)Türkmenistan
  579. Kayalık dağlarının büyük okyanusa bakan yamaçları fazla yağış alır.Bunun nedeni nedir?
  A. İkliminin kurak olması
  B. Akdeniz ve nemli Subtropikal iklim görülmesi.
  C. Kayalık dağlarının kuzey kesiminde ormanların boylarının 50 m. olması
  D. Önemli akarsuların olması
  E. Nemli rüzgarlara dönük olması
  580. Brezilyanın en önemli akarsuyu ve Dünya’nın en fazla su taşıyan nehri aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Aras nehri b) Ren nehri c) Tuna nehri
  d) Amazon nehri e) Kongo nehri
  581.Aşağıdakilerden hangisi Amerika Kıtasının özelliklerinden biri değildir?
  A. Asya’dan Bering boğazıyla ayrılmaktadır.
  B. Kıtalar içerisindeki kuzey-güney yarım kürelere en fazla sokulan kıtadır.
  C. Kapladığı alan itibariyle yüz ölçümü olarak Asya kıtasından sonra 2.büyük kıtadır.
  D. Kıtada bütün iklimler görülür.
  E. Kuzeydeki dağ sırasına Kayalık Dağları, Güneydeki dağ sırasına da And Dağları denir
  582. Hangisi Asya kıtasının özelliklerinden değildir?
  A. Asya kıtası yüz ölçümü ve nüfus olarak en büyük kıtadır.
  B. Ekvatordan kuzey kutbuna kadar kuzey-güney yönler 10.000 km uzunluktadır.
  C. Doğu batı yönünde 11 saat dilimi vardır.
  D. Afrika Kıtası ile olan sınır Kızıldeniz ve Süveyş Kanalından geçer
  E. Kıtanın büyük bir çoğunluğunda Ekvatoral İklim hakimdir
  583. – Adalar ülkesidir
  - Hammadde kaynakları fakirdir
  - İhracatını endüstri ürünleri önemlidir
  - Volkanik arazi yaygındır
  Yukarıda özellikleri verilen ülke hangisidir?
  A) Endonezya B) İngiltere C) Japonya
  D) Filipinler E) Avustralya
  584. 1. Amerika 2. Avrupa
  3. Afrika 4. Asya
  Yukarıda belirtilen kıtalardan hangileri ESKİ DÜNYA KARALARI olarak adlandırılır?
  A)1 – 2 B) 1-2-3 C) 2-3-4 D)1-4 E)1-3
  585. – Mısır üretiminde
  - Elektrik üretiminde
  - Dış ticaret hacminde
  Dünyada 1. sırayı alan ülke hangisidir?
  A) Türkiye B) Japonya C) Arjantin
  D) Pakistan E) ABD
  586. Golf- Stream sıcak su akıntısının aşağıdaki ülkelerden hangisinin iklimi üzerinde etkisi yoktur?
  a)-İspanya b)-İsveç c)- İtalya
  d)- Norveç e)-Hollanda
  587. Gece-Gündüz süreleri arasındaki farkın en az olduğu ülke hangisidir?
  a)-İsveç b)-Libya c)-Fransa
  d)-Türkiye e)-Yugoslavya
  588. İsveç’te çok sayıda irili ufaklı göl ve çağlayanlı akarsuların bulunması aşağıdakilerden hangisinde daha çok etkili olur?
  A. Tarım alanlarının sulanmasında
  B. Hayvancılığın gelişmesinde
  C. Akarsu ulaşımında
  D. Sanayi ve endüstrinin gelişmesinde
  E. Hidroelektrik enerjisi elde edilmesinde
  589. Aşağıdaki yerlerin hangisinde Akdeniz iklimi görülmez?
  A. Güney Afrika Cumhuriyeti
  B. Arnavutluğun batısı
  C. Mısır’ın güneyi
  D. İtalya’nın güneyi
  E. Avusturya’nın güneybatısı
  590. Aşağıdakilerden hangisi daha yaşlı nüfusa sahiptir?
  a)Türkiye b) Almanya c) Mısır
  d)Yunanistan e) Ürdün
  591. “Yazları serin, kışları ılık her mevsimi yağışlı geçen iklime ılıman okyanus iklimi denir.” Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde ılıman okyanus iklimi görülmez?
  a) Fransa b) Norveç c) İngiltere
  d) Almanya e) Yunanistan
  592. Gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde nüfus artış hızı yüksek iken gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı düşüktür. Aşağıdaki ülkelerden hangisindeki nüfus artış hızı diğerlerine göre daha yüksektir?
  a) Norveç b) Almanya c) Norveç
  d) İsviçre e) Türkiye
  593. Akdeniz Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde doğal yetişme imkanı bulan bir bitki aşağıdakilerden hangisinde de yetiştirilir?
  A. Belçika – Hollanda kıyıları
  B. İsveç – Norveç kıyıları
  C. Almanya – Danimarka kıyıları
  D. Romanya – Bulgaristan kıyıları
  E. Hırvatistan – Libya kıyıları
  594. “Yaz kuraklığı ve sıcaklığı, pamuk bitkisinin aradığı iklim özellikleridir.”Buna göre pamuk aşağıdaki ülkelerden hangisinde yetişmez?
  a) Yunanistan b) Mısır c) İran
  d) İtalya e) Norveç
  595. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde bulunan göller daha uzun süre donmuş haldedir?
  a) Almanya b) Norveç c) Hollanda
  d) Danimarka e) Avusturya
  596. Coğrafi koşulların göz önüne alındığında aşağıdaki Avrupa ülkelerinden hangisinde, orman ve kağıt endüstrisinin diğerlerine göre daha fazla gelişmiştir.?
  a) İsveç b) Yunanistan c) Slovenya
  d) İspanya e) Macaristan
  597. Aşağıdaki Avrupa ülkelerinin hangisinde buzulların yeryüzüne şekillendirici etkisi daha fazladır?
  A) Türkiye B) Hollanda C) Norveç
  D) İtalya E) Portekiz
  598. Aşağıdaki ülkelerin hangisinin nüfus yoğunluğu diğerlerinden daha azdır?
  A) Almanya B) İsveç C) Hollanda
  D) İsviçre E) İtalya
  599. Buzul aşındırma ve biriktirmenin en etkili olduğu ülkeler aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Batı Avrupa ülkeleri B) Balkan ülkeleri
  C) Orta Avrupa ülkeleri D) İskandinav ülkeleri
  E) Doğu Avrupa ülkeleri
  600. Dünyada zeytin ve zeytinyağı üretiminde 1. olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İspanya B) Portekiz C) Mısır
  D) Almanya E) İtalya


 12. 501. Japonya’da ormanların güneyden kuzeye gidildikçe geniş yapraklı ormanlardan iğne yapraklılara geçişi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
  A) Adalar ülkesi olmasıyla
  B) Matematik konumuyla
  C) Yükseltinin fazlalığıyla
  D) Nem oranı derecesiyle
  E) Toprak çeşidiyle
  502. “Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ekonomik yapı içinde tarımsal faaliyetler ön planda olup, aktif nüfusun büyük bir kısmı tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır.” Buna göre, aşağıdaki ülkelerin hangisinin ekonomik yapısı içinde tarımsal faaliyetler ön plandadır?
  A) Japonya B) Fransa C) Almanya
  D) Hindistan E) İsviçre
  503. “Yıllık Devirli rüzgarlardan yaz musonları özellikle Güneydoğu ve Güney Asya kıyılarında denizden karaya doğru estiklerinden bol yağış getirirler.”
  I. Japonya II. Türkiye
  III. İspanya IV. Hindistan
  V. Meksika
  Buna göre, yukarıdaki ülkelerden hangisinde yaz musonlarının yağış getirmesi beklenir?
  A) I ve II B) II, IV ve V C) I ve IV
  D) II, III ve V E) IV ve V
  504. I. Hollanda II. Türkiye
  III. Libya IV. İsviçre
  “Yerşekillerinin engebeli ve eğimin fazla olduğu alanlarda yüksek akışa sahip akarsuların enerji potansiyeli fazladır.”
  - Buna göre, yukarıdaki ülkelerden hangilerinde akan akarsuların enerji potansiyeli fazladır?
  A) Yalnız II B) I ve II C) II ve IV
  D) I ve III E) III ve IV
  505. “IV. Jeolojik zamanda Dünya’nın geçirmiş olduğu buzul dönemlerin sonucunda, buzulların etkili olduğu ülkelerde fiyortlu kıyılar ve buzul vadisi, sirk gölleri gibi çeşitli şekiller oluşmuştur.” Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde buzul şekillerine rastlanmaz?
  A) İsveç B) Finlandiya C) Kanada
  D) Mısır E) Norveç
  506. Aşağıdakilerden hangisi Kuzeybatı Avrupa için söylenemez?
  A) Nüfus yoğunluğu fazladır.
  B) Yıl boyunca bol yağış alır
  C) Endüstrinin geliştiği bir bölgedir.
  D) Batı rüzgarlarının etkisindedir
  E) Nüfus artış oranı yüksektir
  507. “Kanada, Dünya buğday üretiminde BDT, ABD ve Hindistan’dan sonra gelmesine rağmen Dünya’nın en çok buğday ihraç eden ülkesidir.” Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
  A) İç tüketiminin az olmasıyla
  B) İhracatın çok büyük bir gelir olmasıyla
  C) Geleneksel olarak buğday yerine mısır tüketilmesiyle
  D) Yetiştirilen buğdayın dış pazarlarda çok aranmasıyla
  E) Buğday kalitesinin yüksek olmasıyla
  508. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde akan akarsuların seviyeleri kış aylarında daha fazla düşmektedir?
  A) Brezilya B) İspanya C) Mısır D) Kanada E) İran
  509. Aşağıda verilen yerlerden hangisindeki dağlar eski orojenez kuşaklarına ait değildir?
  A) İskoçya B) Sibirya C) Kanada
  D) Afganistan E) Avustralya
  510. Aşağıdaki ülkelerin hangisinin kıyılarında skyer tipi kıyı yaygın olarak görülür?
  A) Norveç B) Endonezya C) Avustralya
  D) Brezilya E) Bolivya
  511. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi Orta enlemlerin doğal ürünlerinden biri değildir?
  A) Erik B) Şeftali C) Buğday D) Kakao E) Elma
  512. – Bakır – Demir
  Yukarıda yer altı kaynaklarının çıkarımında önde olan ülkeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
  A) Kanada – Rusya B) Almanya – İtalya
  C) Şili – Brezilya D) Türkiye – İtalya
  E) Almanya – Fransa
  513. “Dünya’da ilk sanayileşme hamlesi Avrupa Kıtası’nda başlamıştır.” Avrupa’da sanayileşme öncelikle hangi iki yer altı kaynağına dayalı olarak başlamıştır?
  A) Demir – Kömür B) Bakır – Kalay
  C) Fosfat – Civa D) Boraks – Wolfram
  E) Altın – Gümüş
  514. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde 24 saati aşan gündüz ve geceler görülemez?
  A) Kanada B) İngiltere C) İsveç
  D) Norveç E) Rusya
  515. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde buzul göllerine rastlanamaz?
  A) Norveç B) Finlandiya C) Mısır
  D) İsviçre E) Kanada
  516. Asya Kıtasında yer alan aşağıdaki göllerden hangilerinin yüzeyi deniz seviyesinin altındadır?
  A) Hazar – Lût B) Aral – Hazar
  C) Lût – Urmiye D) Baykal – Balkaş
  E) Urmiye – Hazar
  517. – Batı rüzgarları ve Golf-Stream sıcak su akıntısının etkisiyle oluşan Okyanusal iklimin etkisi altındadır.
  - Nüfus yoğunluğu fazla olup, nüfus artış hızı negatiftir.
  - Başlıca tarım ürünleri buğday, patates, şekerpancarı ve çavdardır.
  - Zengin taşkömürü yataklarını enerjiye çevirerek Dünya’da modern sanayinin kurulmasına öncülük etmiştir?
  Yukarıda özellikleri verilen Avrupa ülkesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A) Hollanda B) Fransa C) İspanya
  D) Portekiz E) İngiltere
  518. Aşağıdakilerden hangisi Norveç için söylenemez?
  A) Balıkçılık önemli bir gelir kaynağıdır.
  B) Sıcak okyanus akıntısından etkilenir.
  C) Kıyılarında fiyort kıyı tipi hakimdir.
  D) Ormana dayalı endüstri gelişmiştir.
  E) Enlemine göre daha soğuk bir iklimin etkisi altındadır.
  519. Golf – Stream sıcak su akıntısının en çok etkilediği ülkeler aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Almanya – Danimarka – İspanya
  B) İspanya – Portekiz – İtalya
  C) Kanada – Almanya – Finlandiya
  D) İngiltere – Norveç – İzlanda
  E) Kanada – Fransa – Belçika
  520. Aşağıdaki ülkelerden hangisi:
  - Eski bir arazi yapısına sahiptir.
  - *****ik çözülmenin fazla olduğu
  - Yıllık yağış çoğu yerinde 200 mm den az olan
  Özelliklere sahiptir?
  A) Norveç B) İngiltere C) Libya
  D) Hindistan E) Türkiye
  521. Yeryüzünde oluşan tektonik depremlerin büyük bir kısmının Büyük Okyanus çevresi ile Alp – Himalaya kuşağında olduğu görülür. Buna karşılık yerkabuğunun çok eski zamanlarında oluşmuş bölgelerinde ise depremler etkisizdir.
  -Buna göre, aşağıdaki ülkelerin jeolojik yapıları göz önüne alındığında hangisinde depremlerin etkisinin az olduğu söylenemez?
  A) Kanada B) Meksika C) Almanya
  D) Güney Afrika Cum. E) Avustralya
  522. “Nem ve yağışın yetersiz, sıcaklık farklarının fazla olduğu yerlerde kayalar fiziksel yolla, sıcak ve nemli yerlerde ise kimyasal yolla çözüldükleri gözlemlenmiştir.”
  -Buna göre, aşağıdaki ülkelerin iklim özellikleri düşünüldüğünde, kayaların hangisinde fiziksel, hangisinde kimyasal olarak çözülmesi beklenir?
  Fiziksel Kimyasal
  A) İngiltere Mısır
  B) Japonya Endonezya
  C) Irak Kazakistan
  D) Suudi Arabistan Malezya
  E) Hollanda İngiltere
  523. Yaz mevsiminde kuraklık ve sıcaklık isteyen, kış mevsiminde ise aşırı soğuklardan olumsuz etkilenen bir bitki aşağıdaki ülkelerden hangisinde doğal olarak yetişebilir?
  E) İngiltere B) Brezilya C) Danimarka
  D) Güney Afrika Cumhuriyeti E) Kanada
  524. “Akarsu rejimi ile debisi, akarsuyun havzasındaki sıcaklık ve yağış özelliklerinden etkilenir.”
  I. İngiltere II. Hindistan
  III. Brezilya IV. Hollanda
  Buna göre, yukarıdaki ülkelerin hangilerindeki akarsuların rejimleri düzensiz ve debileri çok yüksektir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
  D) II ve III E) III ve IV
  525. “Bitki örtüsünden yoksun olan yerlerde su ve rüzgar erozyonunun şiddeti fazladır.” Aşağıdaki ülkelerin fiziki koşulları dikkate alınırsa hangisinde erozyon şiddetinin fazla olması beklenmez?
  A) Mısır B) Türkmenistan C) Suriye
  D) Kanada E) İran
  526. I. Kutup bölgelerine yakın yerlerde buzul devrinin etkili olmasıyla fiyord kıyı tipi görülür.
  II. Okyanus kıyılarında; akarsuların döküldüğü yerlerde, gel – git genliğinin fazla olmasından dolayı Haliç kıyı tipi görülür.
  -Yukarıda açıklanan kıyı tipleri, aşağıdaki ülkelerden hangilerinde yaygın olarak görülür?
  Fiyord kıyı tipi Haliç kıyı tipi
  A) Kanada İtalya
  B) Hollanda Fransa
  C) Norveç Almanya
  D) İsveç Yunanistan
  E) İngiltere Belçika
  527. “Türkiye’den hareket ederek başka bir ülkeye giden bir kişi gittiği ülkede gördüğü tarım ürünlerinin Türkiye’de İç Anadolu Bölgesi’nde doğal olarak yetiştiğini söylemektedir.”
  - Buna göre, bu kişinin gittiği ülke aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A) Japonya B) Macaristan C) İngiltere
  D) Brezilya E) Malezya
  528. Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin özellikleri arasında gösterilemez?
  A) En önemli yükseltisi Beşparmak Dağları’dır.
  B) Akdeniz iklimi görülür.
  C) En önemli geçim kaynağı tarım ve turizmdir.
  D) Akarsu ağı bakımından zengindir.
  E) Maden yatakları bakımından fakirdir.
  529. “Karadeniz Bölgesi’nin insanları tarım alanlarının sınırlı olması sebebiyle balıkçılığa yönelmişlerdir.” Aşağıdaki ülkelerden hangisi Karadeniz Bölgesi’nin bu özelliğini taşır?
  A) Hollanda B) İspanya C) Fransa
  D) Belçika E) Norveç
  530. – Güney Amerika’nın yüzölçümü bakımından en büyük devletidir.
  - Dünya’nın en çok kahve üreten ve ihraç eden ülkesidir.
  - Dünya’nın en büyük akarsu havzasına sahiptir.
  - Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Arjantin B) Peru C) Kolombiya
  D) Brezilya E) Şili
  531. Aşağıda verilen ülkelerden hangisi SSCB’nin dağılması ile bağımsızlığını elde eden ülkelerden biri değildir?
  A) Kırgızistan B) Özbekistan C) Afganistan
  D) Kazakistan E) Tacikistan
  532. Aşağıdakilerden hangisi petrol ihraç eden ülkelerden değildir?
  A) Suudi Arabistan B) Venezuella C) Kuveyt
  D) İran E) Mısır
  533. – Yüzölçümü bakımından Avrupa’da birincidir.
  - İklimi ve bitki örtüsü çeşitlilik gösterir.
  - Elektrik üretiminde nükleer enerji ön plandadır.
  - Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Almanya B) Fransa C) İtalya
  D) İngiltere E) Hollanda
  534. “ABD’de göller bölgesi (Superior gölü çevresi ) endüstrinin en fazla geliştiği yerlerden biridir.” Göller bölgesinde endüstrinin gelişmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kömür ve demir bakımından zengin olması
  B) Ulaşımın çok gelişmiş olması
  C) İkliminin ılıman olması
  D) Zengin petrol yataklarının olması
  E) Ekvator’a daha yakın olması
  535. Avrupa’nın güneyinde üç tarafı Akdeniz ile çevrili bir yarımada devletidir. Yarımadayı Avrupa kıtasına bağlayan topraklar, kuzeybatıda Fransa, kuzeyinde İsviçre, kuzeydoğuda Avusturya ve Slovenya ile çevrilidir.
  - Yukarıda sınırları anlatılan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yunanistan B) İtalya C) İspanya
  D) Portekiz E) Arnavutluk
  536. Aşağıdakilerden hangisi, Kuzey ve Güney Amerika kıtalarının ortak özellikleri arasında yer alır?
  A) Batısında genç dağların, doğusunda ise eski dağlar ve platoların geniş yer kaplaması
  B) Kutup dairelerine kadar geniş yer kaplaması
  C) Ilıman iklim kuşağında az alan kaplaması
  D) Tropikal kuşağın geniş alanda etkili olması
  E) Fındık, çay ve muzun yetiştirilmesi
  537. Bir ülkenin gelişmişliği ile nüfus artışı ters orantılıdır.
  Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde nüfus artış hızı en azdır?
  A) Pakistan B) Afganistan C) İngiltere
  D) Mısır E) Suudi Arabistan
  538. Aşağıdakilerden hangisi, Mısır’ın Arap devletleri arasında en önemli devlet olmasının nedenleri arasında yer almaz?
  A) Nüfusunun fazla olması
  B) Özel konumu
  C) Dünya ekonomisindeki yeri
  D) Gelişme derecesi
  E) İkliminin çeşitlilik göstermesi
  539. Mısır’ın büyük bir kısmının Afrika’da olmasına rağmen Ortadoğu ülkeleri arasında yer almasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ortadoğu ülkeleri ile ilişkilerinin daha fazla olması
  B) Geniş çöllerle kaplı olması
  C) Petrol yataklarının bulunması
  D) Süveyş kanalının olması
  E) Ortadoğu ülkeleriyle iklim benzerliği
  540. Toplam nüfus miktarları aynı olduğu halde, nüfus yoğunlukları birbirinden farklı olan ülkeler için, aşağıda söylenenlerden hangisi kesinlikle doğrudur?
  A) Yüzölçümleri farklıdır.
  B) Tarımsal nüfus yoğunlukları aynıdır.
  C) Fizyolojik nüfus yoğunluğu aynıdır.
  D) Gelişmişlik düzeyleri aynıdır.
  E) Ekonomileri tarıma dayalıdır.
  541. Aşağıdakilerden hangisi Ortadoğu’yu Dünya’nın en önemli bölgelerinden biri yapan nedenlerden değildir?
  A) Jeopolitik konumu
  B) Zengin petrol yataklarına sahip olması
  C) Süveyş kanalının açılması
  D) Dünya’nın en eski uygarlıklarının burada doğması
  E) Dünya’nın en zengin altın yataklarına sahip olması
  542. “Yer altı kaynakları bakımından fakir olmasına rağmen Dünya’nın endüstri alanında en ileri ülkelerinden biridir.”
  - Yukarıda sözü edilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) ABD B) Japonya C) İngiltere
  D) Fransa E) Yunanistan
  543. Afrika Kıtası’nın Güney Yarım Küre’de kalan kısmında nüfus yoğunluğu fazla olmasına rağmen, Kuzey Yarım Küre’de kalan kısmında nüfus yoğunluğunun az olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Endüstrinin fazla gelişmemesi
  B) Tarımın fazla gelişmemesi
  C) Maden kaynaklarının fakir olması
  D) Gelişmemiş ülkelerin bulunması
  E) Büyük bir kısmının çöllerle kaplı olması
  544. Avustralya Kıtası’nı diğer kıtalardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Çöllerin geniş alan kaplaması
  B) İkliminin çeşitli olması
  C) Dönencelerin çevresinde yer alması
  D) Kıtanın tek bir federal devlet tarafından yönetilmesi
  E) Nüfus yoğunluğunun fazla olması
  545. “Yıl içerisinde bulutluluk oranının en çok olduğu iklim bölgelerinden biri Ekvatoral iklim bölgesidir.” Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde bulutluluk oranı en fazladır?
  A) Mısır B) Türkiye C) Libya
  D) Bulgaristan E) Endonezya
  546. Aşağıdakilerden hangisi Afrika Kıtası’nın özelliklerinden sayılamaz?
  A) Tropikal ormanlar bulunur.
  B) Zengin maden yatakları bulunur.
  C) Bataklıklar ve çöller geniş yer tutar.
  D) Dünya nüfusunun en fazlasını barındırmaktadır.
  E) Üzerinden kuzeyinden Yengeç ve güneyinden Oğlak dönenceleri geçer.
  547. “Bütün yer altı zenginlikleri henüz tam belli değildir. Bunların büyük bir kısmına henüz el sürülmemiştir. Bunun nedenleri iklim şartlarının olumsuzluğu, nüfus azlığı, kaynakların nüfuslanmış bölgelere uzaklığı ve ulaşım zorluğudur.” Yukarıda tanımlanan ve geleceğin ülkesi adı ile anılan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) ABD B) Kanada C) Endonezya
  D) Almanya E) Fransa
  548. – Güneyinde Alp Dağları, kuzeyinde düzlükler bulunur.
  - Ren ve Elbe ulaşıma elverişli akarsulardır.
  - Ilıman okyanusal ve karasal iklim görülür.
  - Otomotiv, elektronik, kimya ve makine sanayileri çok gelişmiştir.
  - Avrupa’nın en büyük ekonomik gücüdür.
  -Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İsviçre B) Fransa C) İngiltere
  D) İtalya E) Almanya
  549. “Yıl boyunca yerden kalkmayan karlara toktağan karlar denir. Bunların erişildiği yükseltiye de toktağan kar sınırı (daimi kar sınırı ) adı verilir. Bu sınırın yüksekliği, sıcaklığa ve kar yağışlarının miktarına bağlı olarak değişir.” Buna göre, aşağıdaki ülkelerin hangisinde toktağan kar sınırı deniz seviyesine daha yakındır?
  A) Nijerya B) Türkiye C) Norveç
  D) Tunus E) İsviçre
  550. “Ortalama yükseltisi fazla olan ülkelerde, gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark çok, ortalama yükseltisi az olan ülkelerde ise gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark azdır.” Buna göre, aşağıda verilen ülkelerin hangisindeki indirgenmiş sıcaklık ile gerçek sıcaklık arasındaki fark diğerlerinden daha az olur?
  A) Türkiye B) İsviçre C) Avustralya
  D) Danimarka E) Bulgaristan


 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri